kategorie 3

Další informace: 1

Aleph
Systém obsluhující všechny aspekty knihovny, jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu čtenářů - www a grafický OPAC, výpůjční proces, katalogizaci, správu seriálů, akvizici, meziknihovní službu a správu dat, včetně statistických analýz.
Caslin
Portál soustřeďující údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí.
Elektronická knihovna časopisů (EZB)
Nabízí přístup ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.
Husova knihovna v Říčanech
Pravidla, katalog, akce, CD-ROMy a pozvánky.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.
Základní informace, služby, katalog, kontakty, internetový rozcestník pro knihovny v České republice i v Evropě.
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana
Historie, aktuality, služby a objednávkový systém knihovny.
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Katalogy, aktuální informace, služby, historie a fotogalerie.
Knihovna Františka Bartoše
Veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy, regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Zlínska.
Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
Online katalog, výpůjční řád, historie, oddělení a kontakty.
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
Novinky, seznamy, oddělení, historie, online katalog a články.
Knihovna Kroměřížska
Katalog, online přístup, kontakty a odkazy.
Knihovna města Hradce Králové
Základní informace, kontakty, služby, oddělení a knihovní fondy.
Knihovna města Olomouce
Pobočky, služby včetně přístupu na internet, historie knihovny a možnost prohledávání katalogu.
Knihovna Národního muzea
Historie a osobnosti, expozice a výstavy, věda a výzkum, publikace, soutěže a dokumenty.
Knihovna Otrokovice
Absenční i prezentační půjčování knih a studijní literatury, bibliograficko-informační služby, multimediální programy a veřejný internet.
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Česká veřejná odborná knihovna specializovaná na výtvarné umění a příbuzné obory.
Knihovna Václava Čtvrtka Jičín
Informace, akce, služby a historie.
Knihovna.cz
Hlavní www server českých knihoven. Evidence, katalogy a odkazy.
Knihovny v České republice
Souborné katalogy a odkazy na knihovny místní i vědecké.
Knihovny.cz
Informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách, přístupu a možnostem jejich využívání.
Krajská knihovna Karlovy Vary
Služby knihovny, oddělení, pobočky a městské knihovny kraje, on-line katalog LANius, činnost, kontakty a aktuality.
Krajská knihovna v Pardubicích
Aktuality, akce a kulturní služby.
Krajská knihovna Vysočiny
Kromě půjčování naučné i krásné literatury, elektronických dokumentů a hudebních nosičů, nabízí služby informační a organizuje aktivity z oblasti vzdělávání a kultury.
Krajská vědecká knihovna Liberec
Struktura oddělení a zaměstnanci, informace pro veřejnost, služby, on-line katalog a novinky.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Akce, služby, prolongace, regionální bibliografie, historie, antikvariát a publikační činnost.
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Instituce ve správě Moravskoslezského kraje. Základní informace, dějiny, akce, katalogy, databáze a odkazy.
Moravská zemská knihovna Brno
Informační a kulturní centrum regionu. Historie, aktuality, katalogy, služby, studovny, publikace a aktivity.
Městská knihovna Hodonín
Základní informace, služby, katalog, akce a výstavy, odkazy.
Městská knihovna Horažďovice
Dokumenty, katalog a kalendárium.
Městská knihovna Kutná Hora
Činnost knihovny, služby, oddělení, on-line katalog, kontakty, odkazy a aktuality.
Městská knihovna Louny
Informační a kulturní centrum lounského regionu. Historie, katalog knih a periodik, CD, DVD a CD-ROM. Přehled služeb a oddělení, studovna, veřejný Internet, publikace a přednášky.
Městská knihovna Ostrov nad Ohří
Aktuality, nabídka služeb, online katalog a knihovní řád.
Městská knihovna Písek
Historie, knihovní řád, služby, online katalog a aktuality.
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší
Aktuality, služby, on-line katalog, fotogalerie a veřejný Internet.
Městská knihovna Sedlčany
Výpůjční řád, služby, kontaktní informace, přednášky a charitativní akce.
Městská knihovna Sokolov
Aktuality, knihovní řád, online katalog a fotogalerie.
Městská knihovna Tábor
Aktuality, kontakty, katalog, oddělení, pobočky a historie.
Městská knihovna ve Svitavách
Aktuality, služby, zaměstnanci, informace o knihovně.
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Informace o dění v knihovně, pozvánky na konané akce a databáze.
Městská knihovna Český Těšín
Informace, služby a ceník, katalog a kulturní akce.
Národní knihovna ČR
Obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních programech, katalogy, databáze a služby.
Národní pedagogická knihovna Komenského
Veřejně přístupná knihovna shromažďující knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd.
Odborná knihovna Slováckého muzea
Knihovna zaměřená na literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu.
Ptejte se knihovny
Služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti. Na oborové i provozní otázky odpovídají pracovníci zúčastněných knihoven.
Regionální knihovna Karviná
Přehled činnosti, oddělení, služby a katalog.
Severočeská vědecká knihovna
Katalogy, služby a regionální informace.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Katalogy, průvodce po službách a online katalog.
Státní technická knihovna
Informace, on-line katalogy, citační vyhledávač a probíhající akce.
Středisko knihovnických a kulturních služeb (SKKS) Chomutov
Kulturně-společenské centrum se zaměřením na služby občanům v oblasti informatiky, knihovnictví, vzdělávání a kulturně výchovné činnosti.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Informační a knihovnický servis pro střední Čechy, aktuality, online katalogy a odkazy.
Vědecká knihovna v Olomouci
Katalog, služby, aktivity a průvodce.

Tato kategorie v jiných jazycích: 35

[Book Mozilla]
Poslední změna:
leden 5, 2017 at 18:54:05 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas