World Česky Věda Biologie
71

kategorie 3

Další informace: 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)
Státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, sledování stavu druhů a biotopů, Natura 2000, hospodářské újmy, dotační programy, územní a druhová ochrana přírody, záchranné programy, časopis Ochrana přírody, metodiky, chráněná území, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a přírodní památky.
Biologie
Středoškolská biologie, geneticky modifikované organismy.
Biotox
Virtuální herbář, encyklopedie psychotropních rostlin, svět přírodních látek, přehled informací z toxikologie a vyhledávací databáze E symbolů.
Blaha Milan
Popularizační stránky o molekulární regulaci buněčného cyklu, reprodukci savců, klonování, molekulární biologii a biochemii. Obsahuje základní souhrny, nové obrázky, odkazy a data.
Ekologie
Blog o ekologických a souvisejících tématech.
Gate2Biotech
Informace z českého biotechnologického výzkumu. Adresář firem a společností, zóna pro studenty a zprávy.
Genetika - Biologie
Obsahuje kapitoly o dědičnosti a dědičných chorobách, klinické genetice a vrozených vadách, populaci, evoluci a genetickém inženýrství.
Oddělení fyziky biomolekul
Základní výzkum v oblasti molekulární biofyziky.
Pojmy do biologie
Stránky věnující se tvorbě co nejúplnějšího přehledu pojmů středoškolské biologie.
Průtoková cytometrie a FACS
Služby, vybavení laboratoře, protokoly FCM, kontakty a odkazy na příbuzné stránky.
Příroda
Články, informace a fotografie o dění v přírodě.
Toxikon
Internetový přehled toxikologie.
Veronica
Ekologická poradna o ekologicko-energetické problematice.
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
Vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů. Struktura ústavu, zaměstnanci a konference.
Česká vědecká společnost pro mykologii
Údaje o společnosti, adresář, Mykologické listy, knihovna, členové, akce.

Tato kategorie v jiných jazycích: 33

[Carnivoromoz]
Poslední změna:
únor 23, 2017 at 6:15:13 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony