Associació Cultural de Cristians Bíblics de Catalunya
Vol la difusió de la veritat cristiana bíblica i escampar el coneixement de les Sagrades Escriptures.
Consell Evangèlic de Catalunya
Entitat que aplega esglésies i organismes evangèlics més representatius de Catalunya.
Escola Cristina Bíblica de Teologia
Formació biblicoteològica a distància. Cursos, novetats i accés dels alumnes. Amb seu física a Cardedeu (Vallès Oriental).
Església Cristiana Bíblica
Eglésia Cristiana Bíblica de parla catalana amb seu a la vila de Cardedeu, Vallès Oriental
Església Evangèlica Mistral
Pàgina de la comunitat evangèlica que es reuneix a l'avinguda Mistral de Barcelona. Història, activitats, literatura evangèlica, biblia on line.
Grups Bíblics Universitaris
Associació evangèlica. Presentació i activitats.
Himnes cristians
Recull dels himnes cristians més cantats a les esglésies protestants de Catalunya.
L'«Escapisme», Tu i Déu
Donar una altra perspectiva, i major seguretat interna, als que s'entreguen a vicis i pecats diversos.
La Impossibilitat de l'Agnosticisme
Definició de les diferents menes d'agnòstics. Anàlisi filosòfica i religiosa d'aquesta actitud.
La Santa Bíblia en català
Informació sobre les Sagrades Escriptures al català, i especialment de la traducció publicada per la Trinitarian Bible Society (Societat Bíblica Trinitària).
Llista de Fal·làcies Lògiques
Errors lògics que cal que siguin evitats per tota persona conscient i reflexiva.
SEDIN, Servei Evangèlic de Documentació i Informació
Per posar a l'abast dels cristians informació d'actualitat, de controvèrsia i religiosa.
Sobre la Crítica Històrica i el Naturalisme.
Comentaris sobre com els historiadors escèptics (amb prejudicis) tracten la Bíblia.
¿Creació o Evolució?
Per donar suport a la teoria cristiana de la creació, enfront de la teoria científica de l'evolució, hom acusa els científics de donar al públic només una part de la informació disponible, ignorant la que afavoreix la creació.

Other languages 8

[Bible_Mozilla]
Last update:
February 24, 2017 at 7:35:03 UTC
Society
Sports
All Languages
Arts
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping