World Galego Sociedade Discapacidade
33
Xente con discapacidades - como viven, aprenden, traballan, xogan, fan deporte e viaxan. Tamén noticias sobre a discapacidade, páxinas persoais, revistas, publicacións, estudos, información e estatísticas. Asociacións, fundaciones, federacións, institucións, centros e empresas (con traballadores discapacitados ou con produtos para eles).
Agaela
Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica e agrupa a afectados, familiares, colaboradores e voluntarios.
Alcer Ourense
Ten finalidade de contribuir á axuda moral e física das persoas afectadas por doenzas renais. Actividades e novas.
Amico
Asociación que ten como misión principal a de promover a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade de Compostela e Comarca.
Amicos
Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Intelectual. Obxetivos, servizos e localización de centros.
Asbiga
Asociación de Persoas con Trastorno Bipolar de Galicia. Información sobre a enfermidade, novas e recomendacións.
Asdivalu
Asociación de persoas con discapacidade dos vales Ulla e Umia. Actividades, eventos e novidades.
Asociacion Andaina Pro Saúde Mental
As suas actividades centranse nas persoas con trastornos mentais. Videos, testimonios e afiliación.
Asociación Ambar
Apoia e presta servizos a persoas con diversidade funcional e ás súas familias, na comarca do Barbanza. Servizos, proxectos e programas.
Asociación de Dano Cerebral de Vigo (Alento)
Desenvolve programas e servizos para propiciar a mellora da calidade de vida, a inclusión sociolaboral e a defensa dos dereitos do colectivo que representa.
Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar)
Defenden a dignidade e os dereitos do colectivo que representan, para o seu exercicio en condicións de igualdade real. Áreas de actividade e vida asociativa.
Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU)
Agrupación de afectados de discapacidade auditiva da provincia ourensán. Información, servizos e comisións.
Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)
Constituida por profesionais que traballan con nenos que teñen algunha discapacidade, e coas súas familias. Novidades, documentos e centros.
Asociación Por Dereito
Agrupación para a integración das persoas con autismo. Movilizacións, próxectos e aula de apoio.
Asociación síndrome de down Xuntos
Traballan pola igualdade, nunha sociedade aberta e plural, libre de prexuízos cara a discapacidade. Áreas de traballo e publicacións, galería e novas.
Asodifisi
Asociación de Discapacitados Físicos e Psíquicos de Mos. Quén son, actividades e novas.
Aspace
Federación Galega de Asociacións de Atención a Persoas con Parálise Cerebral e/ou Patoloxías Afíns.Quén son e actividades.
Aspanaex
Asociación en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual da Provincia de Pontevedra. A Entidade, servizos, proxectos e novas.
Aspas
Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual de Santiago. Actualidade e novas, servizos e centros.
ASPAYM Galicia
Asociación de Lesionados Medulares e Grandes Discapacitados Físicos de Galicia. Presentación, servizos, programas e formación.
Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)
Organización non gubernamental de ámbito autonómico á que pertencen asociacións de persoas con discapacidade física e orgánica. Axenda, servizos e actividades.
Consellería de Traballo e Benestar - Discapacidade
Sección que ten a Xunta de Galicia, dedicada ó colectivo. Novas e recursos.
Discafis-Cogami
Federación Provincial de Asociacións de Discapacitados Físicos da Provincia de Ourense. Información da entidade, programas e asociados.
Down Galicia
Promove o exercicio efectivo dos dereitos, deberes e libertades fundamentais para o desenrolo integral como persoas, do colectivo ó que representa. Documentación e programas.
Fademga
Federación de asociacións en favor das persoas con discapacidade intelectual de Galicia. Historia e obxetivos, servizos e formación.
Fagal
Federación de asociacións galegas de familiares de enfermos de alzheimer e outras demencias. Obxetivos, documentos e guía para coidadores.
Feafes
Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia ten como misión a mellora da calidade de vida das persoas con enfermidade mental. Servizos, actividades e como axudarº
Federación Autismo Galicia
A misión da Organización é mellorar a calidade de vida das persoas con trastornos do espectro do autismo e das súas familias. Servizos, documentación e novas.
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)
A súa misión é xerar as condicións que aseguren o desenvolvemento global do colectivo que defende, en canto a accesibilidade universal e igualdade de oportunidades. Servizos, centro de formación e recursos.
Guiadis
Guía de Axudas á discapacidade. Buscador de recursos, centros de atención e consultas.
Guía para o asistente persoal
Promovido pola Asociación AMBAR das persoas con diversidade funcional.
Lugoaccesible
Guía da Accesibilidade da cidade luguesa. Posibilita que as persoas con mobilidade reducida poidan gozar da oferta cultural, de lecer e gastronómica.
Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos de Galicia
Asociación que representa e realiza programas a favor de persoas con discapacidade gravemente afectadas, de forma directa e indirecta. Programas e proxectos.
Special Olympics Galicia
Promoción e a inserción social das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias, mediante o lecer, o tempo libre, a cultura e o deporte.

Esta categoría noutros idiomas: 21

[Galego Mozilla]
Última actualización:
Agosto 24, 2016 at 7:05:10 UTC
Arte e cultura
Negocios
Saúde
Referencia
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Deportes
All Languages