Amerikas latviešu apvienība (ALA)
Divas zemes, viena tauta, viena valoda. Informācija par latviešiem Amerikā, apvienības biroju un valdi, nozarēm un to darbību, kultūras fondu, muzejiem, kultūras un sporta pasākumiem.
Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība (ALJA)
Pulcina un pārstāv latviešu jauniešus Amerikā, uztur latvietību. Kalendārs, informācija par valdi, iestāšanos, stipendijām un atbalstu.
Garezers
Latviešu centrs dienvidu Mičiganā. Kristīga un latviska audzināšana, kultūras un labdarības pasākumi. Informācija par nometnēm, skolām un administrāciju. [Flash]
Jumis
Latviešu deju kopa Ņujorkā. Fotogrāfijas, informācija par mēģinājumiem un izrādēm. [Latviski, Angliski]
Priedaine
Ņudžersijas Latviešu biedrība. Informācija par biedrības pamatvērtībām, darbību, sarīkojumiem un amatpersonām. Karte un fotoalbums.
Ņujorkas apkārtnes latviešu kalendārs
Informācija par draudzēm un dievkalpojumiem, kultūras pasākumiem, latviešu skolām, koru un deju kolektīvu mēģinājumiem.
Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
Kalendārs, adreses un ceļa norādījumi. Informācija par draudzes vēsturi, īpašumiem un rīkotajām vasaras nometnēm, fotogrāfijas un ziedojumu forma.

Other languages 34

[Latvia_Flag_Mozilla]
Last update:
May 20, 2016 at 15:24:05 UTC
Valstis un reģioni
Zinātne
Iepirkšanās
Sabiedrība
Sports
All Languages
Māksla un kultūra
Bizness
Datori un Internets
Spēles
Veselība
Māja un ģimene
Ziņas un mēdiji
Atpūta
Uzziņas