World Thai ข่าว
133
ข่าว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ คำบอกกล่าว คำเล่าลือ คำว่า ข่าว ถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมี ผู้ที่ทำให้เกิดข่าว ผู้ส่งข่าว สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าว ในปัจจุบันเรามีข่าวสารหลากหลายประเภทมากมาย ตามแต่ที่ผู้คนจะต้องการรู้

หมวดหมู่ 3

เพิ่มเติมที่ : 1

สำนักพระราชวัง
โครงสร้างสำนัก พรบ. ข้อมูลข่าวสาร คลังความรู้ งานบริการ
Zonedara
เว็บไซต์ข่าวดาราเพื่อคนรักดารา ข่าวบันเทิง
ข่าวจราจร
โดยกองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คลังภาพจากสำนักพระราชวัง
ภาพอัลบั้มเฉลิมพระเกียรติและภาพพระราชวังเสมือนจริง 360 องศา
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
บริการสอบถามข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง และกรม
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ มีข้อมูลเผยแพร่ตามหมวดหมู่ข่าว ในรูปแบบข้อความและสื่อมัลติมีเดีย
โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม
ป้อนกลับข้อมูลต่อเนื้อหาของสื่อเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความเข้าใจด้านสื่อ

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 89

[Mozilla Moon]
บรรณาธิการหมวดหมู่
moui
ปรับปรุงล่าสุด:
มีนาคม 3, 2017 at 6:24:08 UTC
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน