World Thai คอมพิวเตอร์
446
คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์ในหมวดคอมพิวเตอร์จะมืเนื้อหาเกี่ยวกับ
  • คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • ชิ้นส่วนและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์
  • คอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • สาขาที่ใช้แนวคิดของคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่น แม้ว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ จะถูกจัดอยู่ในหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น เพลงออนไลน์จะอยู่ในหมวดเพลง เว็บไซต์ที่ประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอื่น จะถูกจัดอยู่ในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตเสียง จะถูกรวมเข้าไปในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์

หมวดหมู่ 15

เพิ่มเติมที่ : 1

บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จำกัด
ผู้ให้บริการส่งข้อความสั้นไปที่มือถือผ่านเว็บไซต์
บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วางระบบงาน ติดตั้งเครือข่าย และสอนการใช้งานไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 88

[Thai Mozilla]
บรรณาธิการหมวดหมู่
moui
ปรับปรุงล่าสุด:
มีนาคม 3, 2017 at 6:24:05 UTC
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ