World Thai ธุรกิจ
661
รวมเว็บไซต์ธุรกิจในด้านกิจกรรมการค้าและองกรค์ธุรกิจ กิจกรรมการค้า
  • เว็บไซต์ที่ครอบคลุมกิจกรรมในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  • เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านข้อมูลสำหรับธุรกิจและนักธุรกิจ เช่น สมาคมการค้า สถาบันอบรม ข่าวธุรกิจ ฯลฯ
องกร์ธุรกิจ
  • เว็บไซต์สำหรับบริษัทที่ผลิต จำหน่าย และค้าขายสินค้าและบริการแก่บริษัทอื่น (B2B) และผู้บริโภค (B2C)
  • เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
  • เว็บไซต์เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติของบริษัท เช่น การบัญชี การเงิน การบริหารบุคลากร การจัดการ การตลาด ฯลฯ
หมายเหตุ
  • เว็บไซต์ประเภทซื้อของควรจัดอยู่ในหมวดซื้อของ

หมวดหมู่ 28

เพิ่มเติมที่ : 2

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 86

[Desk Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
มีนาคม 3, 2017 at 6:15:12 UTC
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ