Bản đồ Google - Canada
Bản đồ tương tác có thể phóng to thu nhỏ, làm nổi bật những địa điểm ưa thích, với hình ảnh. Bao gồm hình vệ tinh và bản đồ địa hình.
Chúa A Di Da
Ngôi chùa của người Việt ở thành phố Toronto.
Wikipedia: Canada
Giới thiệu địa lý và chính trị.

Other languages 27

[Maps and Views Mozilla]
Last update:
November 19, 2015 at 16:45:04 UTC
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo