Châu Phi là châu lục lớn thứ hai về quy mô và dân số trên thế giới. Nó bao gồm khoảng một tỷ người sống trong cảnh quan đa dạng của rừng xanh, núi, đồng bằng và sa mạc. 'Mẹ Phi' là nơi mà con người đầu tiên phát triển.
Châu Phi - BBC Tiếng Việt
Tin tức từ Thông tấn xã quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh.
Châu Phi – Wikipedia
Châu lục đứng thứ ba trên thế giới về dân số, sau châu Á và Châu Mỹ, và lớn thứ ba trên thế giới, theo diện tích sau châu Á và châu Mỹ.

Other languages 33

[Maps and Views Mozilla]
Last update:
January 4, 2016 at 0:21:15 UTC
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo