kategorie 4

Asociace muzeí a galerií České republiky
Oficiální organizace zaštiťující muzea a galerie. Informační servis, novinky, škola a fórum.
Centrálni evidence sbírej muzejní povahy
Veřejně přístupné seznamy sbírek vypovídající o bohatosti významné části movitého kulturního dědictví v České republice.
Jihomoravské muzeum Znojmo
Informace o výstavách, exponátech a objektech tohoto střediska.
Krajské muzeum Karlovy Vary
Aktuality, objekty, sbírky, výstavy, knihovna a zajímavosti.
Krajské muzeum Sokolov
Expozice, výstavy, přednášky, věda a výzkum regionu, hornictví, příroda a staré stromy.
Moravské zemské muzeum
Kromě sbírkotvorné a vědecko výzkumné práce pořádá výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a vykazuje také rozsáhlou ediční činnost.
Muzeum a galerie Orlických hor
Výstavy a expozice, fotoarchív, připravované a ukončené akce.
Muzeum hlavního města Prahy
Základní informace, pracoviště a struktura, expozice, výstavy a sbírky.
Muzeum hraček Benátky nad Jizerou
Expozice českých a německých hraček z let 1860 - 1945.
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
Specializované muzeum pro historii a národopis Uherskobrodska. Soustřeďování dokumentů o životě a díle J. A. Komenského.
Muzeum jihovýchodní Moravy
Stálé expozice, výstavy, přednášky a prodej publikací.
Muzeum Kroměřížska
Památník Maxe Švabinského, expozice "Příroda a člověk", zámek Chropyně, rymice - lidové stavby, aktuální výstavy a programy pro školy, přednášky a činnost knihovny. [vyžaduje IE]
Muzeum města Ústí nad Labem
Aktuální informace, stručná historie, expozice, projekty, publikace a muzejní akce.
Muzeum Prostějovska
Regionální muzeum. Aktuální dění, stálé expozice, výstavy, vědecká a výzkumná činnost.
Muzeum průmyslových železnic
Nezisková organizace zabývající se záchranou a obnovou vozidel z různých úzkorozchodných drah.
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Informace o aktuálních výstavách, pozvánky na události a kulturně výchovné projekty pro veřejnost.
Muzeum Vysočiny Třebíč
Aktuální informace, výstavy, služby a oddělení.
Muzeum Českého krasu
Informace o návštěvníky, expozice v Jenštejnském domě v Berouně, státní zámek Hořovice a muzeum Žebrák.
Muzeum Českého ráje Turnov
Obsahuje přehled akcí, výstav, expozic, práce odborných oddělení a činnosti Dlaskova statku.
Městské muzeum Kadaň
Obsahuje přehled expozic historie a mineralogie, historii kláštera a seznam článků.
Městské muzeum Nová Paka
Muzeum drahých kamenů. Základní informace, klenotnice, Suchardův dům a mapa.
Náprstkovo muzeum
Insituce zabývající se asijskými, africkými a americkými kulturami. Oddělení, výstavy a sbírky, publikace a odkazy.
Národní muzeum
Historie, informace pro návštěvníky, koncerty, přednášky, stálé expozice a výstavy.
Oblastní muzeum Praha-východ
Informace z historie okresu, přehled sbírek a objektů muzea.
Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci
Základní informace, expozice, knihovna, aktuality a kontakty.
Regionální muzeum Mikulov
Obecné informace, stálé expozice, obří sud, aktuální akce, historie a odborná pracoviště.
Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.
Informace o historii a Šustalově vile, přehled exponátů, expozic a kalendář akcí, Lašské muzeum a Muzeum Fojtství, expozice Zátopkových, foto a video, vstupné a otevírací doba.
Regionální muzeum v Teplicích
Novinky, program, expozice, publikace a knihovna.
Severočeské muzeum v Liberci
Informační a programový přehled, aktuality, expozice, knihovna a historie.
Slezské zemské muzeum
Základní dokumenty, historie, pracoviště, pořádané akce a odkazy.
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Plán výstav a kulturních programů, popis objektů a stálých expozic, projekty muzea a nabídka publikací.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Shromažďuje, odborně zpracovává a zpřístupňuje sbírky dokumentující vývoj a proměny přírodních, společenských a kulturních poměrů ve středních Čechách.
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Program, aktuality, provoz, sbírky a prohlídka.
Veteransalon Lesná
1.České muzeum motocyklů a veteransalón. Akce, zajímavosti, fotogalerie a historie muzea.
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Informace o muzeu, expozicích, výstavách a pořádaných akcích.
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Informace, aktuality, kontakty, program, fotoarchiv a virtuální muzeum.
Východočeské muzeum v Pardubicích - Zámek Pardubice
Aktuality, historie, současnost, kalendář akcí, expozice a výstavy a přednášky.
České muzeum stříbra Kutná Hora
Aktuality, výstavy, knihovna, badatelské služby.

Tato kategorie v jiných jazycích: 38

[Travel Mozilla]
Poslední změna:
listopad 17, 2016 at 3:42:48 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas