Tato kategorie slouží pro umísťování webů se obsahem věnovaným rodokmenům a genealogii. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky.

kategorie 3

Další informace: 2

Ancestry - tvorba rodokmenu
Freeware databázový program na tvorbu rodokmenu a jeho vykreslování. Otázky a odpovědi, screenshoty, download a registrace.
Genea
Projekt Genea, zabývající se českou genealogií, prameny pro výzkum apod.
Genealogické služby - Miroslav Knopp
Provádím genealogický výzkum na území Čech, Moravy a Slezska, vyhledávání údajů o předcích, sestavení rodokmenů. Vyhledám historické a mapové podklady nemovitostí, hledání údajů ve vojenských archivech.
Genealogie ČR
Genealogické vztahy občanů České Republiky.
Klub pro českou heraldiku a genealogii
Činnost klubu, články, časopisy, novinky a ukázky.
Mageo: Rodokmeny
Součást diskuzního serveru.
Miscellanea Genealogiae
Útržky a rozmanitosti z rodopisu panovnických rodů.
Moravská genealogická a heraldická společnost
Stránky pomáhající začínajícím i pokročilým rodopiscům a heraldikům.
Můj rodokmen
Internetová aplikace pro vedení rodinného rodokmenu včetně příběhů a multimediálních příloh s možností sdílení dat.
Patricus.info
Stránky zabývající se rodokmeny českých šlechtických rodů.
Podhůří Šumavy
Denně aktualizované historicko-rodopisné stránky.
Rejstřík
Jmenný seznam osob z rodinné kroniky Karla Havlíčka Borovského.
Rod & Clan
Rodopisná inzerce pro hledání příbuzných a předků.
Rodopisná revue
Internetová podoba tohoto časopisu zaměřeného na jih a jihozápad Čech.
Česká genealogická a heraldická společnost
Zájmová občanská organizace zaměřená především na rozvíjení občanské a šlechtické genealogie a dalších pomocných věd historických.
Želeč u Žatce
Rodokmeny osob dle matrik z let 1799 - 1900 sestavené Květoslavem Kořánem.

Tato kategorie v jiných jazycích: 23

[Chess Mozilla]
Poslední změna:
leden 5, 2017 at 12:45:03 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody