World Dansk Samfund Forsvaret
416
Her kan du finde noget om det dansk forsvar, herunder hæren, søværnet, flyvevåbnet og hjemmeværnet.

kategorier 15

Se også: 3

Forsvaret
Forsvaret.dk er den fælles indgang til den Værnsfælles kommando, der er Danmarks overordnede militære ledelse af Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne.
Forsvarsministeriet
Danmarks øverste politiske forsvarsmyndighed. Forsvarets Værnsfælleskommando styrer Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne. Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste er selvstændige niveau 1. myndigheder. Hertil kommer en række nyoprettede styrrelser.
Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando, og er en udløber af det seneste forsvarsforlig.
Beredskabsstyrelsen
Formål, organisation, lovgivning, rådgivning om fyrværkeri, farlige stoffer og kemikalier, links og kontakt.
Danske special operations styrker og patrulje enheder
Danske Specialenheder (Special Operations Forces / SOF) og Fjernopklaringsenheder (Longe Range Recognassains Patrol / LRRP): Jægerkorpset, Frømandskorpset, Sirius patruljen, PTRKMP / DDIV og Patruljekompagni / HOK.
Farvandsvæsnet
Farvandsvæsnet. Sejladsinformation, vandstand, strøm, temperatur og saltholdighed, Redning, Lodsning og kontakt.
Forligsportal for Forsvaret (2010-2014)
På baggrund af Forsvarskommandoens (FKO) Implementeringsdirektiv har Hærens Operative Kommando (HOK) udgivet sit direktiv for implementering af Forsvarsforlig 2010-2014.
Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste
Tidligere Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), nu: FBE. Opgaver, nyheder, ejendomme, udbud, indkøb og salg, stillinger og kontaktinfo.
Forsvarets Dag og Værnepligt
Orienterings- og præsentationsarrangementer om værnepligt og ansættelsesmuligheder i forsvaret samt om mulighederne for optagelse i de frivillige organisationer hjemmeværnet og beredskabsforbundets frivillige. Erstatter den tidligere session.
Forsvarets materiel
Forsvaret materiel, økonomi, personel, og opgaver.
Forsvarets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI)
Den 1. oktober 2014 skiftede Forsvarets Materieltjeneste (FMT) navn og organisering. Det nye navn er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), og den nye styrelse er underlagt Forsvarsministeriets departement (FMN).
Forsvarets Materieltjeneste
Fælles materieltjeneste for Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet. Nyheder, planlagte anskaffelser, projekter, links.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er ansvarlig for ansættelser, personlig uddannelse og andre personaleforhold i Forsvaret. Ledige stillinger, international tjeneste, nyheder, links. Tidligere: Forsvarets Personeltjeneste (FPT).
Forsvarsmuseer
Samlet indgang til museer, som har udstillinger om Danmarks forsvar og de krige, landet har deltaget i – både historisk set og i dag.
Kulturnat hos Forsvarsministeriet (2013)
Forsvarsministeriet deltager for tredie år i Kulturnatten i København.
Militærnægteradministrationen
Administration af militærnægterordningen, herunder overførelse, indkaldelse, udstationering og hjemsendelse af civile værnepligtige (militærnægtere).
Soldaterportalen
Soldaterportalen - Forsvarets online community for soldater og pårørende

Denne kategori på andre sprog: 24

[Soldier Mozilla]
Redigeret af
pjensen
Sidst opdateret:
januar 31, 2017 at 6:35:04 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker