Cosúil le /Regional/Europe/Ireland/ i mBéarla

Subcategories 26

Faisnéis do Shaoránaigh
Bileoga faisnéise as Gaeilge fá sheirbhísí poiblí
Gaelchultúr
Ionad i mBarra an Teampaill, Baile Átha Cliath, mar a bhfuil cúrsaí Gaeilge agus cultúir, ceardlanna rinnce, amhránaíocht sean-nóis, ríomhaireacht trí mheán na Gaeilge, 7c.
Oidhreacht na hÉireann
Laithreán greásáin a chuir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán le chéile. Blaise beag de roinnt de na nithe tarraingteacha atá le fáil in oidhreacht agus in uiscebhealaí intíre na hÉireann - séadchomharthaí; pairceanna agus gairdíní; ealaíona is cultúr.
Údarás na Gaeltachta
Tá gníomhaíochtaí an Údaráis dírithe ar leas phobal na Gaeltachta a fheabhsú, agus ar an gcaoi sin a chinntiú go gcaomhnófar an Ghaeltacht mar thobar fíoruisce na Gaeilge. Le prófíl, ceisteanna coitianta freagraithe, eolas do ghnólachtaí, naisc agus nuacht.

Other languages 23

Last update:
July 5, 2016 at 6:05:04 UTC
Réigiúnach
Eolaíocht
Siopadóireacht
Pobal
All Languages
Ealaín
Gnó
Ríomhairí
Baile
Nuacht
Caitheamh Aimsire
Tagairt