این شاخه مربوط به نظام، ارتش، نیروهای نظامی، و سربازی است.

شاخه‌ها 1

این شاخه به زبان‌های دیگر: 24

[Soldier Mozilla]
آخرین بروزآوری:
اکتبر 11, 2013 at 6:22:26 UTC
جامعه
ورزش
All Languages
هنر
بازرگانی
رایانه
بازی‌ها
بهداشت
خانه
اخبار
سرگرمی
مرجع
دانش
خرید