Biografie postaci historycznych, genealogie dynastii historycznych i rodów Rzeczypospolitej tudzież prywatne strony rodzinne.

kategorie 2

Zobacz także: 3

Bibliografia genealogii polskiej za lata 1980-2001
Baza danych autorstwa Anny Celej opublikowana na stronach Wydawnictwa DiG.
Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich
Genealogia, rodowody, poszukiwania, biblioteka, mapy, słowniki, pomoce genealoga, leksykon nazwisk herbowych, lokalizator miejscowości przedrozbiorowych i wiele innych.
Genealodzy.PL
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Zawiera bazy pomocne w poszukiwaniach genealogicznych, indeksy ponad 1 mln. nazwisk, w tym indeksy ksiąg metrykalnych, Katalog Zasobów Metrykalnych, forum i inne.
Genealogia dla wszystkich
Prywatne forum genealogiczne, możliwość zamieszczania ogłoszeń w sprawie poszukiwań przodków i krewnych.
Genealogia Polska
Porady dla poszukiwaczy, forum i lista dyskusyjna, możliwość zamieszczania własnych danych.
Genealogia Polska
Wykaz wszystkich nazwisk w Polsce, statystyki popularności genealogii, program drzewo genealogiczne, genealogia dla poszukiwaczy, znaczenie nazwisk i imion.
Genealogia Polska - GenPol
Serwis z informacjami dla poczatkujących i zaawansowanych pasjonatów genealogii: porady, słowniki, forum dyskusyjne, katalog zasobów metrykalnych, tablica ogłoszeń genealogicznych.
Genealogia Polska Rafała Degiela
Dlaczego warto zajmować się genealogią, informacje o tym jak zacząć, literatura, odsyłacze.
Grabowski
Genealogia Grabowskich głownie z przełomu XVIII i XIX wieku. Nacisk położony na historię szlachty noszącej to nazwisko.
Instytut Genealogii Polskiej
Zakład naukowy prowadzący prace badawcze z zakresu genealogii i pokrewnych nauk pomocniczych historii. Program, kadry, publikacje, aktualności.
Katalog Szlachty
Biogramy szlachty zamieszkującej północno - wschodnią część Mazowsza w okresie druga połowa XVIII - pierwsza połowa XIX wieku.
Kubis
Serwis nazwiska Kupis i związanych z nim. Wartościowe poradniki. Wiele ciekawych informacji i aktualności genealogicznych.
Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne
Skład i działalność, materiały źródłowe - zdjęcia, mapy, dokumenty.
MyHeritage
Darmowe oprogramowanie genealogiczne. Narzędzia do badania dziedzictwa i udostępniania go w internecie.
Nekrologi Warszawskie
Nekrologi z prasy warszawskiej po II Wojnie Światowej i informacje pochodzące z inskrypcji nagrobnych warszawskich cmentarzy oraz niektórych cmentarzy poza granicami Polski.
Ogrody Wspomnień
Tworzenie profili przodków, zamieszczanie wspomnień o przodkach, cmentarz internetowy, dodawanie zdjęć i herbów do opisów.
Ornatowski.com
Portal genealogiczno-heraldyczny. Zawiera m.in. program drzewo genealogiczne, słownik łacińsko - polski, indeks właścicieli ziemskich Polesia, indeks nazwisk Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego, indeks nazwisk szlachty wraz z herbami, znaczenie i pochodzenie imion i nazwisk.
Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
Przystań dla genealogów poszukującym na Pomorzu. Zawiera bazy genealogiczne, w tym indeksy ksiąg metrykalnych i indeksy cmentarzy z obszaru Pomorza,
Poszukiwania przodków we wschodniej Polskce, na Białorusi i Litwie
Podział administracyjny Polski przed 1939 rokiem, wykaz nazwisk i miejscowości województwa nowogródzkiego, poleskiego i wileńskiego II Rzeczpospolitej.
Przodek.pl
Genealogiczne tablica ogłoszeń, drzewa genealogiczne, indeksy nazwisk, herbarz polski, znaczenie i pochodzenie nazwisk i imion, program drzewo genealogiczne. Polski portal genealogiczno-heraldyczny dla genealogów amatorów.
Przodkowie.com
Genealogia elit Polsko-Litewskich, wielcy Polacy, indeksy herbarzy Bonieckiego i Niesieckiego, potomkowie Sejmu Wielkiego i inne bazy.
Serwis heraldyczno-genealogiczny
Zasady heraldyczne, opisy i wyszukiwarka herbów, legendy herbowe, zawołania, herbowni oraz słownik nazwisk występujących w Polsce.
Skrypt genealogiczny JSFamilia
Darmowy skrypt do prezentacji graficznej na podstawie plików GEDCOM lokalizacji miejsc i zdarzeń, danych o poszczególnych osobach, zestawień i raportów.
Słownik genealogiczny
Pojęcia z zakresu genealogii, nazwy łacińskie, stare zawody, nazwy pokrewieństw, heraldyka
Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej
Towarzystwo skupia osoby interesujące się genealogią związaną głównie z miastem i regionem częstochowskim. Porady dla poszukiwaczy, comiesięczne spotkania tematyczne.
Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne
Towarzystwo Genealogiczne zrzesza osoby poszukujące przodków, działa od 1993 roku.

Inne wersje językowe tej kategorii: 23

[Mozilla Portraits]
Redaktor kategorii
genek
Ostatnia zmiana:
grudnia 22, 2016 at 15:55:44 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne