Muzej je ustanova, katere glavna naloga je dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje, ohranjanje ter preprečevanje škodljivih vplivov, izvajanje konservatorsko-restavratorskih postopkov, upravljanje, omogočanje dostopa in predstavljanje javnosti predmetov premične kulturne dediščine. Muzeji torej predmete zbirajo, urejajo, hranijo in strokovno obdelujejo z namenom, da jih proučijo, raztolmačijo, povežejo s sodobnostjo in razstavijo. Bistvo modernega muzeja je v tem, da razstavljene predmete čim bolj približa obiskovalcem. Ime muzej izvira iz klasične grščine mouseion - sedež in svetišče muz. Muzej lahko ustanovi vsak, bistveno je, da zagotovi osnovne pogoje za delovanje ustanove, osebje, prostore in dolgoročno finansiranje. Muzeje tako ustanavljajo države, pokrajine, občine, mesta, podjetja, društva in zasebniki.

Related categories 1

1. svetovna vojna
Predmeti iz prve svetovane vojne v Kobaridu
Mestni muzej Idrija
Dediščina idrijske čipke, idrije in rdunika živega srebra, ki je vpisan na UNESCO seznam svetovne dediščine.
Koroški Pokrajinski Muzej
Muzej železarske, rudarske in druge tehnične dediščine, etnološke dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje umetnostnega in kulturnozgodovinskega gradiva starejših obdobij s posebnim poudarkom na varovanju predmetov arheološke dediščine.
Medobčinski muzej kamnik
Kamniški muzej, ki se nahaja na gradu Zaprice , je edini javni zavod, ki skrbi za varovanje, hranjenje in predstavljanje premične kulturne dediščine na širšem kamniškem območju.
Miklova hiša Ribnica
Galerija, muzej, knjižnica
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Mestni muzej Ljubljana, galerije in Plečnikova zbirka
Muzej na prostem Rogatec
Muzej na prostem Rogatec je doslej največji muzej na prostem na Slovenskem.
Muzej novejše zgodovine
Pregledne razstave gradiva slovenske novejše zgodovine. Muzej je tudi srečališče najrazličnejših skupin in prostor dialoga ter razmisleka.
Muzej novejše zgodovine Celje
Muzej premične kulturne dediščine s področja zgodovine in etnologije od začetka 20. stoletja dalje.
Muzej premogovništva Slovenije
Velenjski muzej premogovništva, ki je nastal na podlagi dela številnih generacij slovenskih rudarjev in predstavlja zelo zanimiv način sodelovanja med delujočim Premogovnikom Velenje, ki muzej tudi upravlja, Mestno občino Velenje in Muzejem Velenje.
Muzej Sončna pesem
V muzeju votivov in jaslic, ki se nahaja ob brezjanski cerkvi, boste začutili romarsko in duhovno zgodbo Brezij.
Muzej Velenje
V Muzeju Velenje je na ogled enajst stalnih muzejskih in galerijskih zbirk. Poleg zbirk v prostorih na Velenjskem gradu predstavlja muzej tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju, Kavčnikovo domačijo v Zavodnju nad Šoštanjem, ki je zaradi svoje dimnične zasnove izjemen kulturni spomenik ljudske arhitekture, ter spominski sobi v Topolšici in na Graški Gori.
Muzej Vrbovec
Muzej gozdarstva in lesarstva, ki je prevzel skrb za zaščito premične kulturne dediščine gozdarstva in lesarstva.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje - MAO
Arhitekturni muzej Ljubljana je osrednja slovenska muzejska ustanova, ki deluje na področju arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije.
Muzej Škofja Loka
Loški muzej, ustanovljen leta 1939, je muzej kompleksnega tipa z arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostnozgodovinsko, etnološko in prirodoslovno zbirko.
Narodni muzej Slovenije
Narodni muzej Slovenije, je najstarejša slovenska muzejska institucija. S svojimi šestimi strokovnimi oddelki zbira, dokumentira, čuva in ohranja, raziskuje premično kulturno dediščino ter jo predstavlja javnosti.
Notranjski muzej Postojna
Zbirke arheoloških predmetov iz obdobij prazgodovine, rimske dobe, srednjega in novega veka.
Pokrajinski muzej Kočevje
Muzejske razstave občasnih in stalnih razstav, shranjevanje gradiva, interna muzejska knjižnica in delovni prostori.
Prirodoslovni muzej Slovenije
Muzej z nacionalno, evropsko in svetovno pomembnimi naravoslovnimi študijskimi zbirkami, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva.
Skupnost muzejev Slovenije
Skupnost muzejev Slovenije je organizacija slovenskih muzejev in galerij, ki jih povezuje v skupnem interesu reševanja izbranih poklicnih in statusnih vprašanj.
Slovenska kinoteka
Muzejski oddelek Slovenske kinoteke zbira, ohranja, dokumentira, preučuje, interpretira in razstavlja filmsko dediščino.
Slovenski etnografski muzej
Stalna razstava Med naravo in kulturo predstavlja tezaver muzejskih zbirk, zakladnico slovenske in zunajevropske dediščine vsakdana in praznika z več kot 3000 razstavljenimi predmeti.
Tehniški muzej Slovenije
TMS, ki se nahaja v v kartuzijanskem samostanu Bistra v Bistri pri Vrhniki, je slovenski muzej, namenjen zbiranju, zaščiti in posredovanju slovenske tehniške dediščine.

Other languages 38

[German Mozilla]
Last update:
January 27, 2016 at 6:15:06 UTC
Reference
Regije
Nakupovanje
Družba
Šport
All Languages
Umetnost
Posel
Računalništvo
Zdravje
Novice in mediji
Prosti čas