Slovenské národné múzeum
Prehľad expozícií, podujatí, zoznam múzeí Slovenského národného múzea. [Bratislava]
Aero múzeum o. z.
Súkromné letecké múzeum v správe občianskeho združenia.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Expozície balneohistórie, minerálnych vôd Slovenska, národopisu a archeológie.
Banícke múzeum v Rožňave
Múzeum plní úlohu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na dokumentáciu baníctva a hutníctva.
Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Zameriava sa na dokumentáciu prírody a spoločnosti gemerského regiónu.
Hutnícke múzeum
Expozícia múzea, história hutníctva v regióne, vznik Podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu. [Podbrezová]
Krajské múzeum v Prešove
Ojedinelá expozícia Človek a oheň z dejín požiarnej ochrany na Slovensku. Z histórie hradu Šariš, Prešov v praveku.
Kysucké múzeum
Špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na múzejnú dokumentáciu územia Kysúc. [Čadca]
Liptovské múzeum v Ružomberku
Výstavy, expozície, pracoviská. Aktuálne akcie.
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Regionálne múzeum so silným akcentom na vinohradníctvo, vinárstvo a najmä víno.
Múzeum dopravy
Múzeum v priestoroch koľajiska a skladov prvej bratislavskej železničnej parostanice z polovice 19. storočia. [Bratislava]
Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Skúma, dokumentuje, ochraňuje a prezentuje fondy historického, etnografického a umeleckého charakteru.
Múzeum praveku Slovenska
Paleolitické nálezisko Prepoštská jaskyňa. Expozícia života neandertálcov na SR. [Bojnice]
Múzeum Slovenského národného povstania
Špecializované múzeum zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938–1945. [Banská Bystrica]
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Poskytovanie kultúrnych služieb. Sprievodcovské služby v expozíciách.
Múzeum v Kežmarku
História mesta, osobnosti, pamiatky.
Múzeum vo Svätom Antone
Kaštieľ, v ktorom sa nachádza historická a poľovnícka expozícia, park a iné aktivity.
Múzeum Vojtecha Löfflera
Predstavuje viac ako 2 000 exponátov majstrovej zbierky, mapuje smerovanie súčasnej výtvarnej scény. [Košice]
Múzeum Ľudovíta Štúra
Špecializované literárne múzeum. [Modra]
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Spravuje viac ako 30 000 archeologických, etnografických, historických a galérijných zbierkových predmetov.
Občianske združenie Múzeum Gýča
Predstavenie zbierky viac ako 777 exponátov. [Kremnica]
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Múzeum s pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.
Pohronské múzeum
Expozície, výstavy, prednášky spojené s projekciou, odborná knižnica, predaj literatúry. [Nová Baňa]
Považské múzeum v Žiline
Považské múzeum a jeho expozície. Knižnica, služby a iné.
Poštové múzeum
História a vznik múzea. Kalendár podujatí. [Banská Bystrica]
Slovenské banské múzeum
Zromažďuje a sprístupňuje dokumenty z oblasti baníctva, mineralógie, geológie, ako aj technické exponáty. [Banská Štiavnica]
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Špecializované múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo v SR. [Liptovský Mikuláš]
Slovenské technické múzeum
Jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradície vedy a techniky. [Košice]
Trenčianske múzeum
Kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a viac ako 120 ročnou históriou.
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Regionálne múzeum. História múzea, expozície, prednášky a fotogaléria.
Via Danubia s. r. o.
Súkromné múzeum moderného umenia. [Bratislava]
Vihorlatské múzeum
Regionálne múzeum v zrenovovanom kaštieli v Humennom.
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou
Regionálne múzeum so zbernou oblasťou vranovského regiónu.
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Regionálne múzeum vlastivedného typu.
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Expozičná a výstavná činnosť, história múzea.
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Inštitúcia, ktorá sa stará o záchranu pamiatok z Košíc a okolia.
Zemplínske múzeum
Múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu. [Michalovce]
Šarišské múzeum
Informácie o múzeu, výstavách a expozíciách. [Bardejov]

Táto kategória v iných jazykoch 38

[Crossroads Mozilla]
Posledná zmena:
Máj 20, 2016 at 22:05:08 UTC
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas