World Thai ภูมิภาค ทวีปเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น
4
ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
รายชื่อข้าราชการ กิจกรรมสถานฑูต การเดินทางเข้าญี่ปุ่น
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น
จัดโครงการด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม
เจแปนคิขุ
ชีวประวัติบุคคลสำคัญ การ์ตูน ละคร เนื้อร้อง ทัวร์
โยคานาวี
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะ ที่พัก อาหาร ศิลปะหัตถกรรม เทศกาล และแผนที่

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 27

[Thai Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
เมษายน 2, 2013 at 11:32:54 UTC
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง