World Thai อ้างอิง พิพิธภัณฑ์
9
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
แสดงภาพจิตรกรรมสุริยจักรวาล ปูนปั้น กระจกสี
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
วิวัฒนาการระบบการเงินของประเทศ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
วัตถุธรรมชาติ ทั้งในด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์
สะสมของเล่นไทย ต่างประเทศ และสังกะสี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
จัดแสดงวัตถุโบราณที่ค้นพบภายในประเทศและจากต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
พิพิัธภัณฑ์อูบคำ
ศูนย์อนุรักษ์โบราณวัตถุของชาวล้านนา ในจังหวัดเชียงราย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ พระรามเก้า และจามจุรีสแควร์
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
การอนุรักษ์พลังงาน จัดฝึกอบรม ห้องสมุด ในจังหวัดเพชรบุรี
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระราชประวัติ บ้านจำลอง อาคารโบราณในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะ มีจุลสาร ตั้งอยู่ที่เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 38

[Thai Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
ธันวาคม 7, 2016 at 13:35:04 UTC
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ