Bản đồ Google - Campuchia
Bản đồ tương tác có thể phóng to thu nhỏ, làm nổi bật những địa điểm ưa thích, với hình ảnh. Bao gồm hình vệ tinh và bản đồ địa hình.
Phân cấp hành chính Campuchia – Wikipedia
Danh sách các tỉnh với dân số, diện tích.
Wikipedia: Campuchia
Giới thiệu lịch sử, chính trị, địa lý và kinh tế.

Other languages 12

[Maps and Views Mozilla]
Last update:
March 4, 2017 at 6:24:07 UTC
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo