Subcategories 5

ABC Radio Australia: Trung Quốc
Tin tức từ Tập đoàn Truyền thông Úc về Trung Quốc.
BBC Tiếng Việt - Trung Quốc
Tin tức từ BBC về Trung Quốc.
Bản đồ Google - Trung Quốc
Bản đồ tương tác có thể phóng to thu nhỏ, làm nổi bật những địa điểm ưa thích, với hình ảnh. Bao gồm hình vệ tinh và bản đồ địa hình.
Cách mạng văn hóa – Wikipedia
Một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ năm 1966-1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Phân cấp hành chính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – Wikipedia
Trên thực tế Trung Quốc được chia thành 5 cấp đơn vị hành chính là: tỉnh, địa khu, huyện, hương và thôn.
Trung Quốc – Wikipedia
Mô tả lịch sử, địa lý, chính trị, con người và văn hóa.
Tỉnh (Trung Quốc) – Wikipedia
Một đơn vị hành chính địa phương cấp thứ nhất (tức là chỉ dưới cấp quốc gia) của Trung Quốc, ngang cấp với các thành phố trực thuộc trung ương.
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
Tin tức và thông tin tổng quát.

Other languages 30

[Maps and Views Mozilla]
Last update:
January 17, 2017 at 2:09:11 UTC
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo