DMOZ - Tiện ích (Addon) Firefox
Firefox plugin để tìm kiếm các trang web và các chuyên mục trong DMOZ trực tiếp từ hộp tìm kiếm của trình duyệt.
DMOZ - World: Tiếng Việt
Còn được biết tới với tên Dmoz, là một dự án thư mục website đa ngôn ngữ mở.
Facebook - DMOZ
Trang Facebook chính thức. [tiếng Anh, tiếng Việt; có thể bị cấm truy cập tại Việt Nam.]
Twitter: @DMOZ
Tài khoản Twitter chính thức. [có thể bị cấm truy cập tại Việt Nam.]

Other languages 21

[Mini_Mozilla]
Last update:
April 26, 2015 at 1:20:38 UTC
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp