In Partnership with AOL Search

DMOZ

Còpia RDF de l'Open Directory

Hi ha còpies RDF de la base de dades Open Directory disponibles per descarregar.

Tingueu en compte que poden ser força grans, i que el vostre navegador pot tenir problemes per baixar-les; pot ser que intenti descomprimir-vos-les o interpretar-vos-les. Podeu estar raonablement segur que el problema no és en aquest punt.

Els canvis en el format dels fitxers RDF es descriuen aquí. Consulteu-los sovint.

La utilització de les dades de l'Open Directory està subordinada als termes de la Llicència de l'Open Directory.

Tots els fitxers que facilitem són aquí. A sota trobareu alguns dels més habituals. Si podeu, potser haureu d'utilitzar els fitxers UTF-8 (els que tenen .u8 al nom). Probablement, els fitxers en brut es retiraran en algun moment.