In Partnership with AOL

DMOZ: Open Directory Project

Jak navrhnout odkaz do ODP

ODP je webový adresář internetových zdrojů. Webový adresář je něco jako obrovská příruční knihovna. Adresář je hierarchicky a předmětově uspořádaný - od širokých okruhů ke specifickým. ODP je udržovaný komunitou editorů, kteří ohodnotí odkazy pro zahrnutí do adresáře. Editoři jsou naši experti a všechny stránky jsou podřízené editorskému ohodnocení.

Staráme se o kvalitu ODP. Nejsme vyhledávací nástroj a snažíme se být katalog velmi výběrový. Nezařazujeme všechny odkazy, tak to prosím neberte osobně, pokud nebude váš odkaz zařazen. Náš cíl je dělat adresář co nejvíce užitečný pro naše uživatele, nemáme adresář zahrnující všechny (nebo co nejvíce) odkazy, které by třeba mohly být zaznamenané nebo sloužit jako propagační prostředek k již zařazeným.

Pro udržení hladkého běhu ODP a jako pomůcku pro vykonávání naší editorské činnosti nezávisle, jsme připravili politiku pro uvažování nad zařazovanými odkazy. Můžeme odmítat, vymazávat nebo editovat odkazy, které poruší tuto politiku nebo pokud jinak věříme, nezávisle, že by neměly být zahrnuty v adresáři. Můžeme také odmítnout, vymazat nebo zablokovat jiné odkazy, které zjistíme jako spojené s uživatelem, který porušil tuto politiku.

Měli byste mít na paměti několik věcí pro porozumění této politice a předkládáme kroky, se kterými se můžete seznámit než odkaz navrhnete. Opomenutí porozumění a nenásledování těchto poučení může skončit odmítnutím zařazení odkazu.

Krok 1.

Určuje, zda je odkaz vhodný k zařazení do ODP:

 • Nenavrhujte Zrcadlící weby. Zrcadlící weby jsou stránky, které obsahují totožný obsah, ale mají úplně jiné URL.
 • Nenavrhujte URL obsahující stejný nebo podobný obsah jako jiné odkazy v adresáři. Stránky s nadbytečným a opakovaným obsahem nejsou užitečné pro uživatele adresáře. Různé názvy stejných nebo příbuzných stránek mohou skončit vyloučením a/nebo vymazáním i všech přičleněných stránek.
 • Nemaskujte vaše stránky a navrhujte stejné URL jen jednou.
  Příklad: http://www.dmoz.org a http://www.dmoz.org/index.html
 • Nenavrhujte žádné stránky s adresou, která přesměruje na další adresu.
 • ODP má politiku proti zahrnování stránek s ilegálním obsahem. Příklady ilegálního materiálu zahrnují dětskou pornografii; urážku na cti; materiál, který porušuje nějaké intelektuální vlastnictví; a materiál, který specificky obhajuje, nabízí se nebo v němž se navádí k nezákonné činnosti (takové jako podvod nebo násilí).
 • Nenavrhujte odkazy "Ve výstavbě" ("Under construction"). Vyčkejte až je obsah kompletní. Stránky, které jsou neúplné, obsahují texty "Ve výstavbě" nebo obsahují poškozenou grafiku nebo nefunkční odkazy nejsou dobří kandidáti pro zařazení do adresáře.
 • Pornografické stránky navrhujte do vhodné kategorie sekce "Pro dospělé (Adult)".
 • Neanglické stránky navrhujte do vhodné kategorie sekce "World".
 • Nenavrhujte stránky sestávající z velmi mnoho odkazů.

Krok 2.

Zkuste rychlé hledání v adresáři na dmoz.org (hlavní stránka ODP) pro ujištění, že vaše stránky už nejsou zařazeny. To všem ušetří čas.

Krok 3.

Nalezněte jedinou nejlepší kategorii pro vaše stránky. ODP má obrovský soubor předmětů pro váš výběr. Vy byste měli navrhnout stránky do jediné nejvýznamnější kategorie. Stránky navrhnuté do nepatřičných nebo nesouvisejících kategorií mohou být odmítnuté nebo odstraněné.

Poznámka: Některé kategorie nemají odkazy "Navrhnout URL" nebo "Aktualizovat zařazený odkaz". Tyto kategorie nepřijímají stránky, takže byste měli najít přesnější kategorii pro vaše stránky.

Krok 4.

Jakmile jste vybrali nejlepší kategorii pro vaše stránky, jděte přímo do té kategorie na dmoz.org a pak klikněte na "Navrhnout URL". Opatrně následujte poučení na podacím formuláři. Popisy stránek by měly popisovat obsah stránek výstižně a přesně. Neměli by být propagační ke skutečnosti. Navrhnutý propagační popis spíše než objektivní může významně zdržet napsání správného popisu nebo vaše stránky nemusí být zařazeny. Auto-odesílací software je (a vždy byl) porušení této procedury. Stránky navrhnuté automaticky jsou označeny a vymazány poté co je odkaz přijat, bez zpravení vás. Trvalé automatické navrhování nás může přinutit zakázat vaše jiné stánky v ODP, protože my poskytujeme zdroje skutečným lidským bytostem.

Procedura po navrhnutí stránek

ODP editor zhodnotí vaše odkazy, jestli je je možné zahrnout do adresáře. V závislosti na takových faktorech jako objem odkazů ve zvláštní kategorii, to může trvat i několik týdnů nebo více než jsou vaše odkazy zhodnocené. Prosím navrhujte URL pro ODP jen jednou. Znovu, různé názvy stejných nebo příbuzných stránek mohou skončit vyloučením a/nebo vymazáním i všech přičleněných stránek. Maskování vašich stránek a navrhování stejných URL více než jednou není povolené.

Aktualizování vašich odkazů

Jestliže stránky byly přijaty pro zařazení do adresáře, ale vy nejste spokojení jak je odkaz popsaný nebo otitulovaný, můžete jít do kategorie, kde je zaznamenaný, a kliknout na "Aktualizovat zařazený odkaz". Jestliže nejste spokojení s kategorií, ve které jsou vaše stránky zaznamenané, můžete poslat e-mail editorovi kategorie, který vysvětlí váš nesouhlas. Buďte zdvořilý a civilizovaní - hrozby nebo hrubé chování nebudou tolerovány.

Pokud (ale jen když) nejste spokojení s editorovou odezvou, pak můžete použít "odezvový" (feedback) odkaz "Nahlásit zneužití/spam" v záhlaví kategorie a "odvolat" se proti editorovým rozhodnutím. Buďte přesní ohledně vašeho nesouhlasu (zahrňte proč věříte, že editorova odezva je neadekvátní). Poznámky odeslané přes "odezvový" odkaz jsou zhodnocené ODP zaměstnanci, kteří udělají konečné rozhodnutí. Prosím neposílejte korespondenci společnosti Netscape, to jen zpomalí postup a ztíží proces. My vezmeme celou odezvu vážně a zvážíme ji. Ale prosím pamatujte si, že my musíme pracovat nezávisle a dělat kompromisy, pokud jde o to jak dělat ODP co nejvíce užitečný - žádné záležitosti a rozhodnutí, které my děláme, nemohou nikdy uspokojit každého.

Dostávání vašich stránek do portálů a vyhledávacích nástrojů, které používají ODP Data

Jestliže byly stránky přijaty pro zařazení do ODP, mohou se od 2 týdnů do několika měsíců objevit i na partnerských stránkách, které používají ODP data. Na takových stránkách jako AOL Search, Google, Netscape Search, Yahoo Search a stovky jiných míst. My děláme aktualizace z dostupných dat týdně, ale každý partner má vlastní aktualizační rozvrh.

Editorská nezávislost

Prosím chápejte ODP jako užitečný zdroj pro uživatele, který vyžaduje širokou editorskou nezávislost v určování obsahu a struktury adresáře. Tato nezávislost se váže (bez omezení) na to, jak stránky zařazovat, kde v adresáři jsou stránky umístěné, zda a kdy zařazovat víc než jeden odkaz na stránky, kdy spojit hluboko vnořené odkazy, jak definovat obsah titulu a popis stránek. Navíc, polohové umístění v adresáři je podřízené změně nebo vymazání při přeuspořádávání adresáře. Neměli byste se spoléhat na nějaký aspekt polohového zahrnutí v adresáři. Prosím chápejte, že editoři nemohou vždy zacházet se stránkami stejně. Nemusíte vždy souhlasit s našimi výběry, ale doufáme, že uznáte, že se chovámě fér a rozumně.

ODP tým vítá poznámky a odezvu o adresáři obecně. Prosím dejte nám vědět co si myslíte, a jak se můžeme zlepšit. Díky!

Pokračovat na hlavní stránku ODP na dmoz.org - Tady můžete najít kategorii pro navrhnutí odkazu.