In Partnership with AOL Search

DMOZ

Voorkeurstermen

Doel van de lijst

Dit is een vertaling van Preferred Terms, aangepast aan het gebruik binnen World/Nederlands.

Het doel van deze lijst is tweevoudig.  Ten eerste is hij een hulp voor redacteuren bij de keuze welke termen het meest geschikt zijn om te gebruiken bij het groeperen van sites die samenhangen qua vorm. (bijv. Nieuws, Indexen).  Dit ondersteunt een ODP richtlijn voor het kiezen van de naam voor een subcategorie: "Where a category's resources are related to one another by their form (e.g., Chat Rooms and Message Boards, News sites, Directories), a good subcategory name usually uses the word that is used most frequently in other areas in pertinent top category." Deze lijst met voorkeurstermen bespaart redacteuren de tijd en de moeite die het zou kosten zelf op zoek te gaan naar de "vaakst gebruikte" term. Ze centraliseert de meest geschikte en vaakst gebruikte termen voor categorieën van sites met een gelijke vorm.
Ten tweede is deze lijst ontwikkeld om redacteuren die geïnteresseerd zijn in het standaardiseren van hun subcategorieën te helpen bij het vaststellen welke termen vervangen moeten worden en welke termen geschikt zijn als vervanging.
NB. De voorkeurstermen in deze lijst zijn van toepassing op thematische categorieën. In Regionaal gelden in bepaalde gevallen afwijkende voorkeurstermen, zie hiervoor de regionale richtlijnen.

Top

Hoe de lijst te gebruiken

Voor elke term is een "Voorkeursterm" vetgedrukt weergegeven, met daarachter tussen haakjes de corresponderende Engelse voorkeursterm. Daaronder is een korte omschrijving te vinden, evenals informatie over het gebruik en de afbakening van de term. Onder "Gebruik in plaats van" staat vervolgens een lijst met termen die binnen de Open Directory gebruikt worden of werden naast de voorkeursterm. Deze lijst zou redacteuren een idee moeten geven welk type termen vervangen dienen te worden. redacteuren die een van deze termen gebruiken worden aangemoedigd de desbetreffende categorienaam te wijzigen in de voorkeursterm. Dergelijke wijzigingen kunnen worden doorgeven via de thread Rename/Move/Delete/Link Aanvragen op het forum.

Voorbeeld:

Tijdschriften en E-zines

Gebruik voor: regelmatig verschijnende online publicaties met artikelen en illustraties, gewoonlijk een bepaald onderwerp of interessegebied bestrijkend.

     Gebruik in plaats van:

          E-zines
          E-zines en Magazines
          Magazines en Periodieken
          Magazines, Nieuwsbrieven en E-Zines
          Nieuws en Magazines
          Nieuwsbrieven en Magazines
          Nieuwsbrieven, Magazines, Kranten, Etc.
          Online Kunst Magazines
          Periodieken en Magazines
          Opinie Bladen
          Publicaties en Magazines
         

Top

Het onderhouden van de lijst

Het is de bedoeling dat de gemeenschap de verantwoordelijkheid neemt voor de verdere groei, ontwikkeling en beheer van deze lijst.

Top

Je houden aan de lijst

Redacteuren zijn niet verplicht de voorkeurstermen te gebruiken. Dit wordt echter wel zeer sterk aangeraden om een consistente, voorspelbare en gestandaardiseerde taxonomie mogelijk te maken. Redacteuren worden aangemoedigd deze lijst te gebruiken, in het belang van uniform zoeken binnen de directory. Het is aan redacteuren zelf een variant van een term te gebruiken als dat voor een bepaalde categorie gepast is. Categorie redacteuren kunnen terecht bij top level, editall, meta of staff redacteuren als zij vragen hebben over wanneer een term gepast is. Van upper level redacteuren wordt verwacht dat zij binnen hun categorieën het gebruik van voorkeurstermen promoten.

Top


Termen index

Banen
Chats en Forums
Dag- en Nieuwsbladen
Evenementen
Faculteiten
Gidsen
Indexen
Informatiebronnen
Mailinglijsten
Nieuws en Media
Onderwijs
Organizaties
Persoonlijke Pagina's
Recordings
Recensies
Tegengestelde Meningen
Tijdschriften en E-zines
Vraagbaken
Zoekmachines

Banen (Employment)
Gebruik voor:  sites die te maken hebben met het zoeken, aanbieden of bemiddelen van banen op het gebied van het onderwerp, inclusief lijsten met vacatures.
NB. De term Werk wordt wel gebruikt voor categorieën met sites over werken in het algemeen.

Gebruik in plaats van
Carrière
Jobs
Vacatures
Werk
Werkgelegenheid
Terug naar de index

Chats en Forums (Chats and Forums)
Gebruik voor: sites met interactieve, real-time online chat rooms, bulletin boards, discussiegroepen, en message boards.  Zie ook Mailinglijsten

Gebruik in plaats van

Bulletin Board
Chats
Chatrooms
Discussiegroepen
Discussieforums
Discussielijsten
Forums
Instant Messaging
IRC
Message Boards
Nieuwsgroepen
Terug naar de index

Evenementen (Events)
Gebruik voor: uitsluitend bedoeld voor sociale bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van sport, recreatie en vermaak. Gebruik Conferenties voor georganiseerde bijeenkomsten.

Gebruik in plaats van
Activiteiten
Concerten
Festivals
Terug naar de index

Faculteiten (Academic Departments) zie Onderwijs

Terug naar de index

Gidsen (Guides)
Gebruik voor: websites die informatie geven over een bepaald onderwerp of een bepaalde plaats. Gidsen wordt gebruikt in plaats van Indexen voor categorieën met sites die meer informatie geven dan alleen een link en een omschrijving. Een reisgids zou naast links bijvoorbeeld informatie moeten bevatten over de bezienswaardigheden in een plaats.
NB: Gidsen en Indexen is een juiste benaming voor een categorie waarin beide soorten sites worden samengevoegd (wegens een beperkt aantal sites), zoals in Regionaal gebruikelijk is.

Gebruik in plaats van
Algemene Gidsen
Hotelgidsen
Online Gidsen
Regio Gidsen
Reisgidsen
Stedengidsen
Webgidsen
Terug naar de index

Indexen (Directories)
Gebruik voor: sites met alfabetische of gerubriceerde lijsten met links over een bepaald onderwerp.  Indexen wordt gebruikt in plaats van Gidsen voor sites die een lijst met uitsluitend links bevatten, soms met een korte omschrijving en gewoonlijk zonder verdere informatie.   Zie ook Informatiebronnen and Zoekmachines.
NB: Gidsen en Indexen is een juiste benaming voor een categorie waarin beide soorten sites worden samengevoegd (wegens een beperkt aantal sites), zoals in Regionaal gebruikelijk is.

Gebruik in plaats van

Algemene Links
Directories
Linkcollecties
Linklijsten
Linkpagina's
Link Sites
Links
Startpagina's
Webdirectories
Webindexen

Terug naar de index

Informatiebronnen (Resources)
Gebruik voor: sites die een volledig overzicht geven van een bepaald gebied. Informatiebronnen bevatten gewoonlijk algemene informatie over een onderwerp en indexen, FAQs, chats en forums, publicaties, enz. Sites die in een categorie Informatiebronnen passen, bevinden over zich over het algemeen op het hoogste niveau. Een categorie Informatiebronnen zou alleen gemaakt moeten worden als het gaat om een significant aantal sites en er een dwingende reden voor is, bijvoorbeeld een top level categorie. In de meeste categorieën is geen subcategorie Informatiebronnen nodig, omdat de algemene sites op het hoogste nivea *horen*. Zie ook Indexen en Gidsen.

Gebruik in plaats van
Bronnen
Hulpbronnen
Informatie en Advies
Middelen
Naslag
Naslagwerken
Portaalsites
Terug naar de index

Mailinglijsten (Mailing Lists)
Gebruik voor: sites over elektronische discussiegroepen die communiceren via e-mail.  Zie ook Chats en Forums

Gebruik in plaats van
Distributielijsten
E-maillijsten
Nieuwsgroepen
E-mailgroepen
Nieuwsbrieven
Mailinglists
E-Mail Nieuwsbrieven
Rondzendlijsten
Terug naar de index

Nieuws en Media (News and Media)
Gebruik voor: een overkoepelende categorie voor nieuwsdiensten, kranten, boeken, tijdschriften en e-zines.  De Beperktere Termen kunnen gebruikt worden als subcategorieën of als stand alone. In het laatste geval zou er geen Nieuws en Media categorie moeten zijn.

Gebruik in plaats van
Nieuws
Publicaties en Media

Beperktere Termen
Tijdschriften en E-zines (Magazines and E-zines)
Gebruik voor: regelmatig verschijnende publicaties met artikelen en illustraties, die een bepaald onderwerp of interessebied bestrijken.
Gebruik in plaats van

          E-zines
          E-zines en Magazines
          Magazines en Periodieken
          Magazines, Nieuwsbrieven en E-Zines
          Nieuws en Magazines
          Nieuwsbrieven en Magazines
          Nieuwsbrieven, Magazines, Kranten, Etc.
          Online Kunst Magazines
          Opiniebladen
          Periodieken en Magazines
          Publicaties en Magazines

Dag- en Nieuwsbladen (Newspapers)
Gebruik voor: sites met een online versie van een bepaald dag- of nieuwblad, of met informatie over de papieren versie.

         Gebruik in plaats van

        Dagbladen
        Kranten
        Pers
Terug naar de index

Onderwijs (Education)
Gebruik voor: een categorie die alle onderwijsaspecten van een bepaald thematisch gebied bestrijkt, waaronder lijsten met scholen, curriculums, vakken, syllabi en sites voor studenten die direct te maken hebben met onderwijs, zoals studieverenigingen en stages. De beperktere term kan gebruikt worden als subcategorie of als zelfstandige categorie. In het laatste geval zou er geen categorie Onderwijs moeten zijn.

Gebruik in plaats van
Educatie
Instituten en Scholen
Instructie en Onderwijs
Leren, Onderwijs en Training
Onderwijs en Universiteiten
Onderwijs en Instructie
Onderwijs en Leren
Onderwijs en Scholen
Onderwijs en Onderzoek
Onderwijs en Training
Onderwijscursussen
Scholen en Onderwijs
Training en Academische Programma's
Training en Onderwijs
Universiteiten

Beperktere Termen
Faculteiten (Academic Departments)
Gebruik voor: faculteiten en universitaire vakgroepen.
Gebruik in plaats van
Universiteiten
Cursussen en Opleidingen (Schools and Instruction)
Gebruik voor: lijsten van scholen, instructies en trainingsprogramma's in toegepaste en niet-academische gebieden. Cursussen en Opleidingen kan een zelfstandige categorie zijn of een subcategorie onder Onderwijs.
Gebruik in plaats van
Cursussen en Scholen
Opleidingen Scholen
Scholen en Trainingscentra
Scholen en Onderwijsinstellingen
Training
Training en Scholen
Terug naar de index Organisaties | Verenigingen (Organizations | Associations)

Gebruik voor: beide termen kunnen gebruikt worden, afhankelijk van het type sites in de categorie. Verenigingen duidt gewoonlijk op georganiseerde groepen mensen, zoals de padvinders. Organisaties is een bredere term, die gebruikt kan worden als verzamelnaam voor organisaties, verenigingen, clubs en andere georganiseerde verbanden met een speficiek doel, met name voor zakelijke, overheids- en liefdadigheidsinstellingen.

Gebruik in plaats van
Clubs
Clubs en Organisaties
Clubs en Groepen
Clubs en Verenigingen
Clubs en Genootschappen
Clubs + Groepen
Conventies en Organisaties
Conventies en Organisaties
Genootschappen
Genootschappen en Clubs
Instellingen
Organisaties en Clubs
Organizaties en Clubs
Terug naar de index

Persoonlijke Pagina's (Personal Pages)
Gebruik voor: verzameling van websites of over een persoon of een aantal personen en zijn/hun interesses.

Gebruik in plaats van
Homepage
Homepages
Persoonlijke Homepages
Persoonlijke Pagina
Persoonlijke Sites
Persoonlijke Websites
Terug naar de index

Recensies (Reviews)
Gebruik voor: sites met recensies en evaluaties van producten, films, televisie, muziek, literatuur of theater.

Gebruik in plaats van
Artikelen en Recensies
Album en Artiest Recensies
Boekrecensies
Nieuws en Recensies
Online Recensies
Recensies en Artikelen
Recensies en Kritiek
Technische Evaluaties en Product Recensies
Terug naar de index

Tijdschriften en E-zines zie Nieuws en Media

Terug naar de index

Tegengestelde Meningen (Opposing Views)
Gebruik voor: sites die kritiek leveren op de gangbare opvatting of hier duidelijk van afwijken.

Gebruik in plaats van
Andere Opvattingen
Controversiële Opvattingen
Kritiek
Kritische Meningen
Tegengestelde Zienswijzen
Tegenstellende Meningen
Terug naar de index

Vraagbaken (FAQs, Help, and Tutorials)
Gebruik voor: sites die hulp of een FAQ geven over een bepaald onderwerp.

Gebruik in plaats van
Handboeken
FAQ
FAQ en Informatie
Help en Tips
Veelgestelde Vragen
Terug naar de index

Zoekmachines (Search Engines)
Gebruik voor: sites die met name gericht zijn voor het zoeken op internet in het algemeen (b.v. Altavista) of gericht op een specifiek onderwerp, in tegenstelling tot een index van sites.

Gebruik in plaats van
News Search Engines
Zoeken
Zoekmachines en Directories
Zoekmachines en Indexen
Zoekmachines en Links
Zoekbronnen
Doorzoekbare Databases
Zoeken op Internet
Zoeken op het Web
Terug naar de index