In Partnership with AOL

DMOZ: Open Directory Project

Průvodce Kontroly kategorií

Pokud kontrolujete kategorie pod jinými editory, můžete poskytnout velmi cennou pomoc, která bude prospívat editorům i adresáři jako celku. Na druhou stranu, nabízená pomoc může být frustrující a zmatečná pro teprve nové editory. Návrhy obsáhnuté uvnitř tohoto průvodce jsou zamýšleny jako pomoc zkušeným editorům při pomáhání novějším editorům.

Cíl Kontroly kategorií

Účel tohoto dokumentu je přimět editory porozumět oficiálním editorským směrnicím, aby je mohly nezávisle používat jako dobrou počáteční informaci a rozhodovat se podle zdravého rozumu. Oficiální editorská politika existuje jen v ODP Směrnicích, specifické kategorii pro Směrnice, Směrnicích pro popisky a některých kategoriích s FAQ. Vaše odezva by měla být podporovaná těmito směrnicemi.

Vyhýbejte se zakládání vaší odezvy na názorech nebo poznámkách v diskuzním fóru a editorských poznámkách. Tyto zdroje neobsahují oficiální základní politiku, ale komentáře editorských záležitostí a rozhodnutí definovaných na základě velmi specifických příkladů.

Na rozdíl od jiných účelů, kontrola kategorií by měla poskytovat odezvu spíše než diskuzi o editorských záležitostech. Vyhněte se zmatku a množení editorských mýtů, zdržte se sdělování vašeho osobního názoru a vlastního výkladu Směrnic. Např., když sdělíte něco jako "Neměl bys zařazovat odkazy, které neobsahují poštovní adresu", noví editoři by to mohli vzít jako pravidlo. To působí problémy, když někdo jinde poradí tomuto novému editorovi názor opačný, pak takový noví editoři mohou být zmatení. Jestliže nemůžete citovat zdroje Směrnice, citujte ze svých poznámek, ale objasněte, že vaše poznámky nejsou podporované oficiální editorskou politikou.

Navrhnutá opatření

1. Struktura

 • Editor udělal změny struktury? Dávají smysl? Konzultoval je s jinými editory nebo diskutoval o změnách v diskuzním fóru? Jestliže ne, připomeňte editorovi důležitost komunikace a naveďte jej ke vhodnému threadu diskuzního fóra pro diskuzi o změnách struktury s partnerskými editory.
 • Editor vytvořil kategorie, které se překrývají nebo kopírují jiné v adresáři? Je jméno kategorie definováno správně?
 • Jestliže ta která část adresáře používá šablonu, pak editace by se od toho neměla odchýlit. (Poznamenejme, že některé šablony, jako šablona Regionální, má části, které jsou pouze doporučené nebo navržené).

2. Zahrnovat nebo Nezahrnovat

 • Podívejte se na logy kategorie. Maže editor správně, zpracovává URL?
 • Přidává spřátelené stránky nebo deeplinky (vnořené podstránky)? Jestliže ano, nasměrujte ho ke Směrnici Kritéria výběru stránky a nabídněte mu specifickou radu, jestliže konzistentně dělá stejnou chybu, takovou jako vymazávání vnořených podstránek, odkazů, které jsou legitimně dvojitě zaznamenané ve Státy_a_regiony a Předmětových kategoriích nebo stránky na freehostinzích.
 • Zahrnuje editor odkazy přesměrovávající nebo zrcadla (mirrors)? Jestliže ano, odkažte ho na dokument pro rozeznávání zrcadel (mirrors), spřátelených stránek a spamu a oznamte mu účel poznámek u URL Test/See_Editor_Notes/.

3. Funkční odkazy

 • Prověřte pomocí nástroje Kontrolor odkazů příslušnou kategorii. Zjistěte u najitých odkazů příčinu chyby. U některých odkazů budou ohlášeny chyby, ale URL funguje. Jestliže je URL přesměrované/chybné, navrhněte, aby příslušní editoři používali v budoucnosti podobný kontrolní nástroj.
 • Jestliže editor chce zařazovat "seznamy URL", takové jako byly dodávány prostřednictvím CJB.NET, vysvětlete, že by měli zařazovat místo toho skutečné URL. Jestliže je to nutné, poskytněte vedení, jak opravit a získat správné URL.

4. Umístění

 • Které odkazy patří do kategorie Pro dospělé (Adult) nebo World? Jestliže se tak editor zeptá, vysvětlete mu účel těchto dvou kategorií a odkažte ho na Směrnice Pro dospělé (Adult) nebo World FAQ.
 • Je editor, který přidává odkazy do kategorie, které by ale byly lépe umístěné v příbuzných kategoriích? Jestliže to vypadá, že dělá tuto chybu pravidelně, pak mu navrhněte, že by mohl změnit rozsah kategorie a odkazovat na příbuzné kategorie, které by měly být s touto propojené.
 • Poraďte při vytváření/aktualizaci popisku kategorie a pomožte s jejím umístěním a odkazy, je-li to nutné.

5. Popisky

 • Popisky popisují obsah a/nebo námět odkazů?
 • Popisky jsou dělány jako reklamy nebo přesvědčování ke koupi? Jestliže ano, dejte příklady dobrých, objektivních a nezaujatých popisků a navrhněte, jak by mohli být tyto přepsané. Vyhýbejte se příliš častému použití přídavných jmen. Zajímejte se o do očí bijící příklady prodávající bombastické reklamy, např. slova a výrazy, které neřeknou nic o stránkách, nemají aktuální obsah a námět.
 • Jsou dodržovány Směrnice pro editování? Jestliže ne, citujte ve Směrnicích co není dodrženo a navrhněte způsoby, jak popisky přepracovat.
 • Vyhýbejte se upozorňování na každý jednotlivý problém. Jestliže editor udělal některé podobné chyby, třeba jako hláskování a interpunkční chyby, prostě poukažte na několik z nich, a požádejte editora, aby zhodnotil všechny tituly a popisky znovu ze strany těchto druhů chyb.

Pozitiva stejně jako oblasti pro zlepšení

Dívejte se na to, co editor udělal správně. Konstruktivní kritika je důležitá, ale také odezva na dobrou editaci je pro praxi důležitá. Našel a zařadil editor hodně nových odkazů? Přesouvá nevhodné odkazy do správných kategorií spíše než je maže? Napsal kategorii užitečný popis? Jestliže udělal cokoliv z toho, pochvalte a podpořte ho.