In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

Žádost o novou kategorii: Rady a průvodce

Obsah této části:

Obsah

Schválení možnosti editovat novou kategorii je jistější, jestliže si najdete čas na přečtení Editorských směrnic. Snažíme se podporovat editory, kteří mají za sebou kvalitní editaci. Pro ODP je nejvýhodnější mnoho dobrých editorů s právy k editování v širokých a různorodých oblastech. Jestliže přidáte kvalitní odkazy, a mnoho jich, pak vám mohou být systematicky přidělována vyšší a různorodější editorská práva. Tento dokument poskytuje určité rady a pomůcky, které vám budou pomáhat v dosahování dalších editorských příležitostí. Také jsou zmíněny informace o správné či nesprávné editaci.

Když žádáte o novou kategorii, bude vzata na zřetel kvalita vašich aktuálních kategorií a vaší editační historie. Pro dobré hodnocení mějte na mysli následující:

 • Každá žádost je ohodnocená individuálně. Pamatujte si, že tento dokument není soubor předepsaných pravidel. To je hlavní rada.
 • Vaše žádost bude zhodnocená meta editorem, editorem kategorie, nebo ve zvláštních případech, zaměstnancem.
 • Kvalita vaší editace a kvalifikace, spíše než množství editací, je nejdůležitější zvažovaný faktor.
 • Kvantita editorských statistik má někdy opačný význam. Hodnoty editace jsou důležité, protože dávají reprezentativní vzorek, potřebný k co nejpřesnějšímu určení vaší editační historie. Editoři mohou být přijímáni do vysoko zařazených kategorií s méně editacemi; a editoři s tisíci editacemi mohou být odmítnuti pro nízkoúrovňové kategorie.
 • Editorské statistiky zmíněné v tomto dokumentu primárně značí přidávání nových odkazů a editování zařazených odkazů.
 • Kvalita nových odkazů je plus a je důležitý i výpis kvalitních odkazů v aktuálních kategoriích.
 • Vaše editorské statistiky by měly odrážet schopnost přidávání množství kvalitních odkazů s kvalitními nadpisy a popisky:
  • Nesmí být vidět zvýhodňování vašich vlastních stránek nebo odkazů, se kterými jste spřízněni.
  • Měly by být vyřešeny chybné odkazy, odstraněny nevyžádané e-maily, přidruženy příbuzné a podobné kategorie.
  • Nevhodně zaznamenané odkazy by měly být přesunuty do vhodné kategorie.
  • Měly by být vyřešeny chybné popisky, překlepy apod. Pamatujte si, že popisky by neměly přesvědčovat ke koupi nebo být reklamou. Měly by objektivně popisovat obsah a námět stránek.
  • Přidávejte nové odkazy.
  • Organizujte odkazy do intuitivní struktury, která nekopíruje jiné oblasti adresáře.
  • Připravte užitečný a poučný popis kategorie (jestliže chybí)

Editorská zkušenost

Jaký typ editora jste? Schválení vaší žádosti je závislé na kvalitě a různorodosti vaší editace, a také na vaší zkušenosti. Tato sekce dává některé rady pro volbu vhodných kategorií podle vašich zkušeností. Zmíněné editorské statistiky nejsou absolutní požadavky. Jsou příkladem širšího rozsahu ohodnocení vašeho editování.

Začínající editoři

Začátečník je obecně někdo, kdo má jednu nebo dvě malé kategorie, a ještě se učí základům adresáře a komunity. Pro začátečníky by bylo dobré, aby si vypěstovali dobré editorské zvyky co nejdříve. Ušetříte si spoustu práce, jestliže budete dělat věci správně hned od začátku.

 • Předtím, než nežádáte o novou kategorii, měli byste udělat přinejmenším 20 - 30 editorských zásahů, a to by mělo obahovat i několik nových odkazů. Toto pro nás znamená minimální reprezentativní vzorek pro zjištění vašeho pochopení Editorských směrnic.
 • Vaše editování by mělo zahrnovat množství nových odkazů, abychom mohli zjistit vaši schopnost vybírat kvalitní a významné stránky pro vaší kategorii.
 • Mnoho stránek vypadá hezky, když si je načtete, ale jinak nemají žádný obsah za první stranou nebo jsou plné jen částečných souvislostí. Určitě se dívejte i na další stránky na webu, než ho zařadíte do vaší kategorie.
 • Ukliďte kategorie, které editujete. Odstraňte překlepy a zřejmou bombastickou reklamu z popisků.
 • Každý odkaz by měl být v pořádku co se týká adresářových směrnic.
 • Zvažte, zda žádáte o kategorii, která je příbuzná předmětu vaší aktuální kategorie. Zvažte, zda žádáte o kategorii o jednu úroveň hierarchie nahoru, nebo ve stejné úrovni hierarchie.
 • Žádejte v jednom okamžiku o jednu kategorii. Dostaňte každou kategorii do prvotřídního stavu předtím, než požádáte o další kategorii. Jestliže si nejste jisti kvalitou vašich editování, požádejte o konstruktivní kritiku od editora v mateřské kategorii nebo na editorských diskuzních fórech.
 • Jestliže přijmete kategorii a needitujete v ní, pravděpodobně vám další kategorie nebude schválena. Jestliže jste se rozhodli needitovat v kategorii předchozí vám přidělené, pak odstupte z kategorie předtím, než zažádáte o nějakou jinou.
 • Jestliže jste schválení pro kategorii s dalším editorem, kontaktujte editora předtím, než uděláte nějaké změny v popisu nebo struktuře kategorie.
 • Jestliže vaše kategorie obsahuje podkategorie, nemusíte žádat o editorství těchto podkategorií. Vaše editorská práva jsou automaticky šířena i do těchto podkategorií.

Středně zkušení editoři

Středně zkušený editor je někdo, kdo získal zkušenost ve 2 nebo 3 médiově tříděných kategoriích. Měli byste znát základy editace. Měli byste mít velký záznam nových kvalitních odkazů. Výpisy ve vašich kategoriích by měly být aktuální a významné k rozsahu kategorií. Všechny nadpisy a popisky odkazů by měly být v souladu se směrnicemi.

Měli byste zvažovat, že rozšíříte vaše editorské schopnosti u jedné větší kategorie, zvláště ti blížší k vrcholu hlavní kategorie nebo editování příbuzného tématu jinde v adresáři.

 • Zvažte, že se stanete specialistou. Požádejte o editorství v kategoriích příbuzných vašim zájmům (např. jestliže editujete kategorii o cestování ve volném čase, zvažte požádání o kategorii v tomto souzněnou, ale v obchodní nebo regionální části). Toto vám dovolí obeznámit se s principy editace v jiných oblastech a dá vám to lepší přehled o adresáři a jeho struktuře.
 • Alternativně, zvažte, že získáte zodpovědnost za nejvyšší uzlovou kategorii (např. Sporty) nebo vysokou úrovňovou kategorii. V tomto případě pomůže, jestliže pokračujete v žádosti o kategorie výše ve stromu kategorií nebo přes uzel (jestliže editujete ve Sport/Házená, zvažte, že zažádáte o další sportovní kategorii).

Pokročilí editoři

Pokročilý editor je někdo, kdo získal relativně vysokou úroveň zkušeností v různorodých oblastech adresáře. Pokročilí editoři mohou mít zkušenost v jedné velké kategorii, několik středních tříděných kategoriích nebo směsi obou. Pamatujte si, že editorské statistiky vás sami nutně nedostanou ke schválení pro vyšší práva. Kvalita vašich editací a různorodosti vašich zkušeností jsou nejdůležitější faktory.

Zvažte, že přijmete větší kategorie uvnitř oblastí, které editujete. Jestliže jste limitováni jediným uzlem, zvažte, že požádáte o vyšší úroveň nebo větší a komplexnější řadové kategorie. Jestliže jste editovali v množství kategorií v adresáři, zvažte, že si vyberete jednu oblast a požádate o jednu z největších kategorií. Zatímco se stanete editorem velké kategorie, budete mít příležitost k většímu pochopení adresářové různorodosti. Editorská zkušenost ve velkých nebo různorodějších oblastech je nápomocná v přidělovaných právech k editování kdekoliv v adresáři.

U pokročilích editorů majících několik tisíc editování nebo dokonce ještě více, nemusí být schválení další kategorie jisté. Je nutné brát do úvahy, jakou máte zkušenost v hierarchii, ve které editujete. Jestliže máte 3000 editování, a to je zaznamenané blízko nebo u vrcholu Obchod a služby, nutně nemusí být schválena tato rovnocenná úroveň v regionální části. Nicméně, jestliže jste shromáždili několik tisíc editování, a chcete odbočit do jiných oblastí, měli byste zvážit, že zažádáte o práva "editall". Také můžete mít tisíce editování, ale jestliže máte hodně špatné editace, špatné komunikace, neschopnost pracovat kooperativně s jinými editory, a nevypadáte svědomití v přidávání nových kvalitních odkazů se správnými nadpisy a popisky, pak pravděpodobně nebudou schválena nějaká další práva do okamžiku, než demonstrujete zlepšení.

Nakonec, pamatujte na úklid vašeho Hlavního panelu. Jestliže jste jmenovaní v kategoriích, kde jste málo aktivně editující, a kategorie nemá špičkovou úroveň, prosím odstupte z ní předtím, než zažádáte o další kategorii.

Kontroly při žádosti

Dříve, než požádáte o novou kategorii, nějakou dobu si nechte na ujištění, že kategorie, které editujete, jsou v dobrém stavu a shodné se směrnicemi adresáře. Některé kategorie mají další směrnice, které řídí jejich obsah. Jiné oblasti s velmi specifickými směrnicemi zahrnují Regiony, Kids & Teens, a Pro dospělé (Adult).

To se může zdát jako mnoho práce, ale schválení pro novou kategorii je vlastně velmi snadné, jestliže si pamatujete, že:

 • editujete dobře, objektivně, a nikdy editování nezneužíváte
 • vyčleňujete si čas i na učení se Editorským směrnicím a ukazujete, že je můžete následovat
 • používáte zdravý rozum

Stav vašich kategorií poskytuje nejlepší indikátor kvality, jak se přidáváte k adresáři. Své kategorie z tohoto pohledu zhodnoťte před tím, než předložíte žádost o další kategorii.

Kvalita odkazů a správného zařazení

 • Přidávali jste nepatřičné odkazy do vašich kategorií, takové jako zrcadla, přesměrování, sdružená spojení a nevyžádané e-maily? Je jakýkoliv tento druh odkazů zaznamenaný ve vaší kategorii? Jestliže ano, tak se jich zbavte.
 • Přidávali jste odkazy, které jsou příliš široce nebo příliš úzce zaměřené, nebo ne příliš významné k rozsahu vaší kategorie? Jestliže ano, najděte pro ně lepší umístění.
 • Vytvořili jste podkategorie, a dávají jejich struktura a popisy smysl? Jsou názvy kategorií vhodné a poučné?
 • Podkategorie kopírují kategorie existující jinde v adresáři? Chyby tohoto typu pravděpodobně skončí zamítnutím vaší žádosti.
 • Upřednostnili jste vaše vlastní stránky? Upřednostňování vašich stránek nebo stránek s vámi nějakým způsobem zpřízněných není povoleno.

Kvalita nadpisů a popisků

 • Četli jste adresářové směrnice a kontrolovali kvalitu nadpisů a popisků u odkazů? Prosím zkontrolujte odkazy podle směrnic a opravte celou kategorii, ne jen vaše vlastní editované odkazy. Jestliže je kategorie velká a komplexní, poproste o účast další editory nebo zkontrolujte alespoň vámi editované odkazy.
 • Mají některé odkazy ve vaší kategorii chybné nadpisy (např. všechna písmena velká, různá zvolání nebo "Vítáme vás na" a "Domácí stránka")? Jestliže ano, opravte je, i když to jsou odkazy, které jste nepřidávali vy.
 • Mají odkazy dobré popisky? Každý popisek by měl poskytovat objektivní shrnutí odkazovaného obsahu a námětu, ne přesvědčování ke koupi, online reklamu, recenzi, stanovení sazeb nebo osobní názor. Každý odkaz by měl mít popisek.
 • Dodržují popisky základní pravidla pro hláskování, gramatiku, kapitalizaci a interpunkci?
 • Není některé URL indexované ve vaší kategorii více než jednou? Obecně, jediné URL by mělo být zaznamenané jen jednou (včetně odmyšlení koncovek jako index.htm nebo index.php).
 • Dodržujete zvláštní směrnice a standardy, které platí v kategoriích, ve kterých editujete? Například pro Regiony nebo Hudba/Hudební_skupiny?

Komunikace a chování

 • Obdrželi jste nějaká varování pro chudou editaci nebo zneužívání? Nebudete schváleni pro další kategorie do okamžiku, než budete demonstrovat zlepšení.
 • Vycházíte dobře s jinými editory a lidmi? Máte v kategorii další editory, kteří si na vás stěžují? Ignorujete e-maily od vašich spolu-editorů, když se zeptají, proč jste měnili věci v kategorii? Ignorujete e-maily od nadřízených editorů, když se pokusí zjistit situaci? Zavedli nebo provedli jste důležité změny ve vaší kategorii bez diskutování s vaším spolu-editorem? Jestliže ano, prosím počkejte, než dokážete, že můžete být část "týmu".

Tipy pro žádost

Žádost o nová práva je sebevysvětlující. Nicméně, tady jsou některé nápomocné tipy, které zvětší vaše naděje na schválení.

Volba kategorie k editování

Některé oblasti adresáře mají málo editorů a významný potenciální prostor pro vývoj. Zanedbaná část adresáře vám může poskytnout ohromnou příležitost stát se dobrým editorem. Více pravděpodobné je tím pádem schválení pro kategorie, které potřebují pomoc.

Jestliže jste editorem oblasti adresáře, a máte malou nebo žádnou zkušenost, tak je vždy nejlepší začínat v malé kategorii. Toto zvláště platí, když žádáte o editování v kategorii:

 • S novým jazykem.
 • S hierarchií nepříbuznou s vaší dřívější zkušeností.
 • V části adresáře se specializovanými směrnicemi.
 • V části adresáře s neobvyklými problémy.
 • V části adresáře se zvláště komplikovanou strukturou.

Důvod

Udejte krátký důvod, proč chcete editovat vybranou kategorii. Nemusíte psát nic chytrého ani hlubokého. Jen nám sdělte vaše zájmy. Jestliže jsou pro to zvláštní důvody a okolnosti, pak je prosím napište. Například, někteří editoři se spojují pro uklízení nebo organizování kategorií. Jestliže se ozvete v odezvě na pomoc, určitě to v důvodech označte. Jestliže jiný editor navrhl, abyste požádal o kategorii, označte tohoto editora. Jestliže stojíte o uklizení uboze editované kategorie, prosím poznamenejte to ve vaší žádosti. Prosím zahrňte specifické příklady problémů, které chcete opravit.

Spřízněné stránky

Prosím sdělte všechny případné vazby, které máte s nějakým odkazem nebo stránkami, které mohou být zaznamenané v kategorii nebo jedné z jejích podkategorií. Spřízněné stránky znamenají stránky, které k vám patří, jsou vašeho zaměstnavatele, vašeho klienta apod. To je důležité pro vaši čestnost. Jestliže máte takové spřízněné stránky, neznamená to zamítnutí vaší žádosti. To jen, pokud byste takové stránky jakkoliv zvýhodňovali, a mohlo by být zrušeno i vaše editorství, jestliže byste byli nečestní o vašich spříznených stránkách a favorizovali tyto odkazy.

Příklady odkazů

Část schvalovacího procesu obsahuje i hodnocení návrhů stránek se vzorovými nadpisy a popisky. Zhodnocení příkladů odkazů nám dovolí:

 • Zhodnotit vaše chápání rozsahu kategorie.
 • Zhodnotit vaše chápání nějakých specifických pravidel, která mohou platit v nové kategorii.
 • Přemítat o vašem chápání obecných Editorských směrnic.

Důvody pro zamítnutí žádosti

Následují běžné důvody, proč neschvalujeme žádosti o novou kategorii. Tyto faktory jsou zaznamenané v pořadí důležitosti.

 • Přidáváte odkazy, které do ODP nezařazujeme nebo jsou velmi chudé kvality.
 • Vymazáváte velmi dobré a užitečné odkazy bez nějakého rozumného vysvětlení.
 • Přidáváte odkazy, které nejsou významné nebo jsou mimo rozsah kategorie.
 • Přidáváte odkazy do podkategorií, které jsou už indexovány v mateřské kategorii.
 • Vytváříte kategorie, které kopírují ty, které už existují jinde v adresáři.
 • Vaše editování často obsahují hláskové, gramatické nebo jiné tiskové chyby.
 • Vaše nadpisy a popisky nejsou shodné s adresářovými a kategorii specifickými směrnicemi.
 • Byli jste nedávno zamítnuti pro stejnou kategorii, a není žádná zřejmá změna v okolnostech od času tohoto zamítnutí.
 • Jste neschopni dobré spolupráce se spolu-editory, zvláště ve věcech vedení kategorie (např. jste dělali důležité organizační změny bez jejich souhlasu a diskuze).

Vaše žádost bude zamítnuta, a budete riskovat redukci nebo ztrátu editorských práv, jestliže:

 • Demonstrujete editaci pro vlastní prospěch (zvýhodnili jste vaše stránky; zacházíte s popisky tak, že mažete klíčová slova specifická i pro vaše stránky pro lepší pozici při vyhledávání; mažete dobré, platné a funkční odkazy patřící vašim konkurentům).
 • Demonstrujete editaci bez přemýšlení. Přidáváte odkazy používající meta informace nebo odkazy či stránky, na které jste se vůbec nepodívali a nezhodnotili je.
 • Vytváříte kategorie upozorňující na vaše vlastní stránky nebo upřednostňujete něco pro vaše vlastní výhody.
 • Zkoušíte ovlivňovat jiné části adresáře, protože tam nemáte práva k editování.
 • Přidáváte neanglické odkazy do hlavní anglické kategorie, spíše než je posíláte do World hierarchie.
 • Přidáváte anglické odkazy do World hierarchie nebo přidáváte odkazy do World kategorií s anglickými popisky.
 • Přidáváte odkazy pro dospělé mimo dospělou větev (směrnice Pro dospělé (Adult) definují, co je zahrnuté ve větvi pro dospělé).
 • Mažete nutné/vhodné @odkazy (symlinky) nebo příbuzné kategorie spojené z kategorií, které editujete, bez dohody jiných příslušných editorů.
 • Sbíráte kategorie - např. máte mnoho podkategorií na Hlavním panelu, i když editujete mateřskou kategorii nebo se držíte kategorií, kde prakticky needitujete.

Co dělat, jestliže byla vaše žádost zamítnuta

 • Kontroly při žádosti viz výše a důvody pro zamítnutí žádosti viz předchozí část. Zkuste jiný pohled na vaši kategorii.
 • Je vám posílána odezva, která udává důvody pro zamítnutí vaší žádosti. Jestliže potřebujete další odezvu, kontaktujte meta nebo catmod editora, který zpracoval vaši žádost. Jestliže se podíváte na schvalovací historii (např. v http://dmoz.org/editors/logs.cgi?editor=EDITOR&detail=2 - náhraďte EDITOR za vaše editorské jméno; tam je spojení na toto ve vašem editorském profilu), zjistíte kdo přijal/odmítl vaši žádost editorství kategorie.
 • Jestliže nedostáváte odezvu od osoby, která zpracovala vaši žádost, vložte zprávu "Byl jsem odmítnut jako editor kategorie XY. Proč?" v threadu Meta-Editorského diskuzního fóra.