In Partnership with AOL

DMOZ: Open Directory Project

Směrnice pro editování

Obsah této části:

Účelem těchto směrnic má být pomoci editorům správně myslet a rozhodovat se. Koncoví uživatelé by měli být schopní správně určit obsah stránek, aniž by je navštívili. Takže adresářové anotace (např. nadpisy a popisky) by měly objektivně popisovat odkazované stránky a/nebo jejich obsah. Hlavní záměr těchto stylových směrnictedy je:

Kontrola správnosti URL

 • Ověření správnosti URL je možné tak, že se klikne na odkaz "nové okno" před položkou s URL, kdy prohlížeč tento odkaz otevře do nového okna. Zkontrolujte URL a ujistěte se, že se v pořádku stránky načtou a obsahují platné odkazy.
 • Někdy je vhodné odstranit nadbytečnou informaci z konce URL, jako "index.html", jestliže tato informace není nutná pro správné odkazování na stránky. To zajistí nejvíce stabilní verzi URL a předchází se s tím chybám odkazů při procházení Robozilly.
 • Když přidáváte hlavní stránku, ověřte si, že uživatel vstoupí na úvodní stránku. Jestliže stránky zahrnují přesměrování, uvítání nebo varovnou stránku, přidejte tuto stránku. Jestliže je uvítací/vstupní stránka umístěná na stejné doméně jako cílová stránka, pak byste měli vložit URL pro uvítací/vstupní stránku. Nicméně, jestliže je uvítací/vstupní stránka umístěná na jiné doméně, neměla by být uvítací/vstupní stránka přidána.
Příbuzné směrnice: Přesměrování a "zahalená" URL

Nadpisy

Nadpis by měl určovat stránky, ne je popisovat. Měl by být jak poučný tak stručný.

Správné nadpisy:

 • Oficiální název stránek. Obecně, nadpis bude zřejmý a prioritně na stránkách uvedený.
 • Oficiální název obchodu nebo entity, jestliže jsou stránky obchodu, organizace nebo jiné entity (např. domácí stránky firmy).
 • Plná forma a zkratka, jestliže obchod, organizace nebo jiná entita je známa pod oběma a obě jsou na stránkách použity.
 • Stručný nadpis odvozený od odkazovaného obsahu, jestliže nadpis je dvojznačný nebo by sváděl k nevyžádaným e-mailům.
 • První písmeno každého slova v nadpisu velké, kromě článků, předložek nebo souvislostí, ledaže nadpisem je název odkazu stránek nebo na začátku další části složeného nadpisu.
  Star Wars: The Phantom Menace
  Cold Snow: The Fluffy White Stuff
  Sunlight on Snow: The Dangers of Glare and Eyestrain

  Poznámka: Protože pravidla pro psaní velkých písmen se u jiných jazyků liší, tato směrnice nutně neplatí ve všech World/ kategoriích; prosím odkazujte se na směrnice pro každý specifický jazyk.

 • Nezahrnujte nadbytečná klíčová slova, zbytečné symboly a písmena, společenské slogany nebo propagační slova.
 • Nezahrnujte slova a výrazy jako "Vítejte v...", "Online", "Domácí stránka..." nebo "www stránky" na začátku nebo konec názvu, jestliže to není součást oficiálního názvu stránek.
 • Nezahrnujte interpunkční znaménka nebo zbytečné symboly a písmena nebo zvláštní znaky na začátku nadpisu. Výpisy jsou, v některých případech, setříděny abecedně a někdy se lidé pokusí dostat se na nadřazený seznam mimo odkazy. Jestliže "aaa websajt..." je předložený nadpis, ale stránky se ve skutečnosti nazývají "Websajt...", nejlepší nadpis je "Websajt".
 • Uvádějte nadpisy při zachování jejich celistvosti.
 • Neukončujte nadpis vykřičníkem nebo nějakou jinou zbytečnou interpunkcí.

Popisky

Popisek dává specifickou informaci o obsahu a/nebo námět stránek. Měl by být poučný a stručný, obvykle ne delší než jeden nebo dva řádky. Základní pravidlo na dobrý popisek je Popisek = Předmět + Obsah.

V některých případech bude obsah všech stránek ve vaší kategorii stejný. Například, stránky o obchodech nebo organizacích všechny obsahují podobnou informaci jako O strankách, Produkty a dodavatelská sekce atd. V těchto případech je dobré popisovat co společnost dělá, ale se zřetelí na jejich produkty, služby a speciality (např. firemní).

Následují základní zásady pro psaní dobrých popisků.

Dobré popisky:

 1. Stručnost, poučnost a objektivita, říká koncovým uživatelům co najdou, když stránky navštíví:
  • Upozorňují na jedinečné věci a obsah stránek a dovolí tak uživateli přiměřeně určovat relevantnost.
  • Zahrnují významné a specifické termíny, které budou usnadňovat koncovým uživatelům určovat relevantnost k jeho/jejímu požadavku.
 2. Používají logické věty nebo vyjadřují strukturu a usnadňují uživatelům čtení výpisům adresáře:
  • Popisky začínají velkým písmenem a končí tečkou.
  • Užívají třetí osobu v zájmenech, kdykoli je to možné, a vyhýbají se první a druhé osobě (např. vy, váš, my, nás, náš, já, nebo mně), protože jsou příliš subjektivní.
  • Dávají pozor na pravopisné chyby, které je možno eliminovat pomocí kontrolních nástrojů.
  • Vyhýbají se použití zkrácených slov nebo zkratek, ledaže jsou jasně srozumitelné a známé potenciálním uživatelům příslušné kategorie.
 3. Neobsahují reklamy, přesvědčování ke koupi, názory nebo editorské recenze. ODP neinzeruje nebo nehodnotí internetové stránky.
  • Vyhýbají se superlativům obyčejně použitým v reklamě, jako nejlepší, nejvíce, největší nebo nejlevnější.
  • Nepoužívají důraznou interpunkci (např. !!!), všechna písmena velká, ampersandy (&) nebo tři tečky (...).
  • Neuvádějí váš osobní názor nějakého aspektu stránek.
 4. Neopakují zbytečné klíčové slovo a jiné nadbytečné informace.
  • Neopakují celý název stránek.
  • Přílišně neopakují kategorii, název, klíčová slova, výrazy nebo adjektiva.
  • Nepoužívají specifická data, ceny, časově citlivá čísla nebo podobné informace, které jsou podřízené změně.
  • Nenadužívají rozsudky a výrazy, nezačínají "Tyto stránky jsou...", "Stránky zahrnují..." nebo nekončí "atd.", "a více" nebo "a další".
  • Nezahrnují názvy ulic/pošty a e-mailové adresy, nejbližší rozcestí/silniční výjezd, telefonní/faxová čísla, návody k obsluze odpovídajících systémů, časy, ceny nebo jiné URL.
 5. Neodkazují na ilegálně získaný obsah (např. pirátské verze softwaru a hudby).
 6. Mohou zahrnovat omezené citace ze stránek (nebo z podobných informačních oblastí), jestliže parafrázovat tuto informaci se ukáže jako příliš složité.

ODP poznámky

Tato položka je dostupná pro editora a sděluje vhodnou informaci o stránkách partnerským editorům.

Příklady některých druhů poznámek vhodných do této položky:

 • Přesun do jiné kategorie (např. Přesun těchto stránek [protože ...]; Stránky už jsou v jiné přiměřenější kategorii).
 • Poskytují informace o stránkách pro jiné editory (např. Ve výstavbě; Stránky směrují na [URL]).
 • Mazání Nezařazených (např. Stránky už jsou v jiné přiměřenější kategorii).
 • Mazávání již zařazených stránek (např. Duplikát http://www.some.site/ také v této kategorii; Deeplink (vnořená podstránka) - hlavní stránka již zařazena v příslušné kategorii).

Když přidáváte, mažete, přesouváte nebo měníte odkaz, automatické poznámky dokumentují akci. Nicméně, měli byste se zmínit o důvodu specifických akcí. Důvod musí být zadaný, když stránky mažete.

Bookmarklety byly vytvořeny k zautomatizování běžných editorských poznámek

Třídění

Položka "Třídění podle data vydání" může být použita při publikování článků, recenzí nebo časově omezených událostí, např. různých konferencí. Výpisy s datem jsou setříděné tímto datem (ne abecedně). Jsou umístěny u dolní části strany, pod výpisy, které nemají datum. Místo s datem nemůže být označené jako Oceněná stránka.

Datum poslední aktualizace pravidelně aktualizovaných stránek se v této položce neuvádí!

Tato položka neslouží k uvádění data editace nebo pro jiné účely kvůli řízení pořádku na kterých místech má být v kategorii odkaz uveden.

Oceněné stránky

Stránky, které vystupují kvalitou nad ostatní v kategorii mohou být označeny jako Oceněné stránky. Oceněné stránky by měly být nejkonečnější, kompletní a velmi obsahově kvalitní k příslušné kategori. Stránky by také měly mít použitelný design (lidé by měli být schopni číst obsah) a intuitivní navigační (navigace by mělabýt funkční a snadno dohledatelná). Protože oceněné stránky jsou nejlepší místo ve vaší kategorii, tak by ideálně tam měly být jen jednou. Nicméně, dvě oceněné stránky mohou být za některých okolností vhodné.

Editoři nemohou oce+novat jejich vlastní stránky nebo stránky spřízněné, včetně obchodních nebo osobních vztahů. Tato činnnost je proti ODP politice poskytovat spravedlivý a objektivní zdroj pro koncové uživatele. Je také proti této politice žádat, aby další editor ocenil takovéto stránky. Zneužití oceňování stránek může skončit zrušením vašich editorských práv. Prosím podívejte se do sekce Střet zájmů pro další vysvětlení.

Poznámka: Prosím, využívejte oceňování stránek jako protihodnotu k "Editor's Picks".

Přečtěte si více o oceňovaných stránkách.