In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

Kritéria výběru stránky

Níže jsou uvedeny směrnice, které se přímo vztahují k přidávání konkrétních typů webů. Tyto směrnice pomohou zajistit, že materiál přidaný do ODP bude splňovat cíle adresáře.

Obsah této části:

Zahrnované weby

Cíl ODP je dvojí: vytvořit nejsouhrnnější a nejucelenější adresář webu, a vytvořit vysoce kvalitní a obsahově bohatý zdroj, který bude všeobecná veřejnost považovat za užitečný a nepostradatelný. Stručně řečeno, editoři by měli vybírat kvalitní weby a mnoho takových.

Berte v úvahu relativní hodnotu zdroje ve srovnání s ostatními informačními zdroji dostupnými na vaše konkrétní téma. Relativní hodnota se nevztahuje pouze na kvalitu webu, ale také na jeho schopnost přispět důležitými a jedinečnými informaci k tématu.

Obecně řečeno, editoři ODP by měli vkládat weby, které představují následující:

  • Původní, jedinečný a hodnotný informační obsah, který přispívá něčím unikátním k předmětu kategorie.
  • Rozdílné úhly pohledu na podstatné otázky. ODP se snaží pokrýt plnou šířku a hloubku lidského vědění tak, aby reprezentovalo všechna témata a úhly pohledů na tato témata.

Editoři by měli pro každý web zvážit následující:

  • Jsou obsah webu nebo informace shodné s jinými weby? - Web by neměl zrcadlit obsah dostupný na jiných webech.
  • Zahrnuje ODP typ webů, který chcete přidat? - Web by neměl být na seznamu webů, které ODP obyčejně nezahrnuje.
  • Je web kompletní? - Web by měl mít funkční odkazy a obsahově bohaté podstránky. Odkazy by neměly končit na chybových stránkách 404 nebo na podstránkách bez obsahu. Pokud je web stále ve výstavbě, není vhodným kandidátem pro ODP.
  • Někdy může mít web nefunkční odkazy, ubohý vzhled nebo jiné kvalitativní problémy, a přece přinášet informace, které je těžké nebo nemožné na Internetu najít. Zvažte přidání takových webů do ODP. I když s nějakými nedostatky, pokud je obsah vzácný a jedinečný, tak tyto weby mohou být považovány za velice užitečné.
  • Je web aktuální? - Web, který tvrdí, že poskytuje informace citlivé na čas, by měl být aktuální. Pokud není aktuální, určete archivační nebo výzkumnou hodnotu webu. Ve vzácných případech web, který býval aktuální, může stále obsahovat hodnotné články, odkazy a další zdroje. Například newsletter o starožitnostech, který nebyl aktualizován během dvou let, může stále obsahovat hodnotné články a informace o nakupování a oceňování starožitností. Nicméně web, který tvrdí, že poskytuje denní aktuální novinky o událostech, které nebyly aktualizovány několik měsíců nebo dokonce let, nemusí již mít žádnou významnou hodnotu.
  • Je web dostupný a načítá se úplně? - Web by se měl načítat přiměřenou dobu a měl by být stále dostupný. Samotný vzhled je zřídkakdy platným důvodem pro neuveřejnění v seznamu pro jinak obsahově bohatý web. Vzhled může být rozhodující pouze v případě, že činí web nečitelným.

Pamatujte na to, že žádnému webu není zaručeno uvedení v ODP, a my jsme závislí na editorech, aby používali svůj úsudek.

Stručně řečeno, žádáme, aby editoři udržovali editorskou integritu, mysleli na širší cíle a poslání ODP, a vždy používali zdravý selský rozum.

Weby obyčejně nezahrnované

Jelikož se ODP snaží být souhrnný a vše zahrnující co se týče rozsahu, je někdy jednodušší mluvit o webech, které nezahrnujeme, než o webech, které zahrnujeme. Tato část poskytuje typy webů, které adresář nezahrnuje.

Schémata spřáteleného marketingu

Co znamená "spřátelený marketing"?
Sdílení výnosů mezi online inzerenty/obchodníky a online vydavateli/obchodníky, kde odměna je založena na měření výkonnosti, typicky ve formě prodejů produktů a služeb, kliknutí, registrací nebo na nějakém jiném odvozeném modelu. Existují čtyři základní typy spřátelených webů: spřátelené odkazy, weby sestávající převážně ze spřátelených odkazů, weby spřátelených prodejců (jako sesterské zrcadlující weby) a weby nezávislých zástupců výceúrovňového marketingu (MLM).
Proč ODP neuvádí v seznamu tyto weby?
Není to obchodní model, co se nám nelíbí. Je to zrcadlený a duplicitní obsah. Například předpokládejme, že máte firmu nabízející produkty a služby pro uschování dat. Mají výhradní prodejce, kteří poskytují přední linii pro prodej jejich produktů a služeb. Zatímco weby prodejců mohou být navrženy a napsány rozdílně, jejich obsah a cíl je přesně ten samý. Přidávání webů se shodným obsahem nebo které odkazují na stejné místo, nejsou jedinečné nebo užitečné.

Směrnice pro specifické typy spřátelených webů

Spřátelené odkazy
Toto je spřátelený vztah založený na kliknutích. Spřátelené odkazy jsou URL pro komerční web, které obvykle, ale ne vždy, zahrnují v URL spřátelené nebo referenční ID, jako je AffiliateID=19555&ProductID=508. Osoba, jejíž ID je v odkazu, získává provizi za každého, kdo kupuje z daného webu po kliknutí na daný odkaz. Spřátelené odkazy by nikdy neměly být přidávány do adresáře.
Weby sestávající primárně ze spřátelených odkazů

Weby sestávající primárně ze spřátelených odkazů nebo jejichž jediný účel je nasměrovat uživatelský provoz na jiný web za účelem provizních prodejů neposkytují jedinečný obsah a nejsou vhodné pro zařazení do adresáře. Nicméně web, který obsahuje spřátelené odkazy společně s dalším obsahem (jako je web pro fanoušky zpěváka, který obsahuje rozhovory a fotografie plus proužkovou reklamu a odkazy pro zakoupení zpěvákových CD) může být přijatelným příspěvkem do adresáře.

Základní pravidlo: Podívejte se na obsah webu a mentálně zablokujte všechny spřátelené odkazy. Pokud jsou zbývající informace původní a hodnotný informační obsah, který přispívá něčím jedinečným k předmětu kategorie, pak může být web dobrým kandidátem pro ODP. Pokud je zbývající obsah ubohý, minimální nebo zkopírovný z nějakého jiného webu, pak tento web není dobrým kandidátem pro ODP.

Weby spřátelených prodejců (jako sesterské zrcadlující weby)
Sesterské zrcadlující weby mají stejný základní obsah, ale obvykle rozdílný vzhled. Sesterské zrcadlující weby je těžší poznat, protože tyto weby jsou navrženy a napsány tak, aby vypadaly rozdílně, ale pečlivé prozkoumání odhalí, že nabízejí přesně ten samý produkt nebo službu jako jiná spřátelená firma. Obvykle jsou ustanoveni obchodníky jako přidružení, prodejci nebo weby generující nové zákazníky. Například weby, které prodávají produkty nebo služby poskytované jinou firmou a mají malý rabat z prodeje, jsou spřátelené weby. Obecně nezahrnujeme do seznamu spřátelené weby, ledaže spřátelený web má svůj vlastní silný, vysoce kvalitní obsah, který koncoví uživatelé shledají opravdu užitečným.
Víceúrovňový marketing (MLM) a pyramidová schémata

Víceúrovňový marketing (MLM) je systém prodeje, ve kterém prodávající lidé mohou získat provizi dvěma způsoby; z prodejů zboží a služeb zákazníkům a z prodejů, které uskutečnily jiné prodávající osoby rekrutované do plánu.

Můžete uvést v seznamu doménu pro firemní web, nicméně byste neměli uvádět v seznamu weby nezávislých zástupců nebo distributorů. Například pouze hlavní Metabolife by měl být uveden v kategorii Business/Opportunities/Networking-MLM. Weby zástupců Metabolife by neměly být uvedeny nikde v adresáři. Můžete narazit na osobní stránku, která zahrnuje informace o aktivitách dané osoby v nějakém MLM programu. Pokud smysl webu není prodat produkty z nějakého MLM programu, pak web může být dobrým kandidátem pro uvedení v seznamu.

Pokud objevíte web nezávislého zástupce uvedený v adresáři nebo je najdete ve frontě nezařazených ve vaší kategorii, pošlete je do vhodné kategorie pod: Test/Affiliates/Networking-MLM/ (například weby zástupců Metabolife by měly být poslány do Test/Affiliates/Networking-MLM/M/Metabolife/Independent_Representatives/).

Weby pro "pyramidová schémata", "řetězové dopisy" nebo "peněžní hry" by neměly být uváděny v seznamu, jelikož mohou porušovat Americký zákon o poštovní loterii (U.S. Postal Lottery Statute - 18 U.S.C. § 1302). Světová federace asociací přímého prodeje (The World Federation of Direct Selling Associations) definuje pyramidové schéma jako "schéma, ve kterém nový uchazeč platí (vstupní poplatek) za příležitost získat budoucí výhody (peníze nebo privilegia), které jsou primárně odvozené ze získání dalších účastníků tímto uchazečem (a/nebo následujícími uchazeči) v daném schématu spíš než z prodeje produktů zákazníkům". Prosíme, podívejte se na web WFDSA, kde najdete více podrobností.

Shodné zrcadlující weby

Shodné zrcadlující weby jsou weby se shodným obsahem, ale dostupné na dvou různých URL. Například http://ch.dmoz.org/ je zrcadlo webu http://dmoz.org/. Vy byste uvedli v seznamu http://dmoz.org/, ale ne žádné další.

Někdy jsou shodné zrcadlující weby vytvořeny, aby snížily zatížení hlavního webu. Pokuste se určit, který z webů se zdá být původním webem a uveďte v seznamu tento, pokud již není v seznamu uveden. Pak odstraňte zbývající zrcadlující weby.

Určení původního webu není vždy zřejmé. Někdy je URL uvedeno na samotném webu, někdy je zřejmé z URL. V některých případech původní web automaticky přesměruje na zrcadlující web (to se děje kvůli snížení zatížení serveru, jak je zmíněno výše).

Například: Původní verze The Eyesore Database je na http://quimby.gnus.org/eyesore.html a hlavní stránka odkazuje na zrcadlující weby http://www.evo.org/eyesore.html, http://www.maths.monash.edu.au/people/rjh/music/eyesore/eyesore.html a http://www.dns.net/eyesore/.

Prosíme, přečtěte si Rozpoznávání zrcadlených, spřátelených a podobných webů - toto je "povinná četba" pro všechny editory, především pro ty, kteří editují v kategoriích obsahujících primárně komerční weby. Poskytuje důležité tipy pro rozpoznání a nakládání se zrcadlenými a spřátelenými weby.

Přesměrování a "zahalená" URL

Přesměrovávající URL ukazuje na stránku, která přesměruje váš prohlížeč na úplně jiné URL. Automatické přesměrování ihned přesměruje váš prohlížeč, pokud kliknete na URL nebo napíšete URL do adresního řádku vašeho prohlížeče. Někdy se můžete setkat s přesměrovávající stránkou. Přesměrovávající stránky jsou někdy nastaveny, když je web přesunut na novou URL. Nikdy byste neměli přidávat do adresáře automatická přesměrování nebo odkazy na přesměrovávací stránky.

Pokud je použito zahalení URL, cílová stránka bude zobrazena v rámci o plné velikosti, takže přesměrující URL je zachováno v adresním řádku prohlížeče a skutečné URL zobrazené stránky zůstává neviditelné. Zahalená URL jsou někdy nazývána "marnivá URL". Některá dobře známá marnivá URL zhrnují: come.to, welcome.to, go.to, surf.to, listen.to, fly.to, move.to, jump.to, run.to a talk.to.

Příklad: Jděte na http://www.welcome.to/Boomers_from_Mars/. Klikněte pravým tlačítkem na nějaký rámec a otevřete ho v novém okně. URL se vyobrazí jako jiné URL. Skutečné URL, které je zahalené, je http://www.geocities.com/bomers_from_Mars/.

Zahalená URL, jako jsou weby "*.to" a "*.at" by měla být pečlivě prohlédnuta. Nepřidávejte zahalená URL. Místo toho zadejte skutečné URL.

Najděte si více informací o zahalování URL, navštivte vlákno ve fóru (pouze pro editory) obsahující diskuzi o tom, proč je zahalování URL špatné.

Nelegální weby

Weby s nezákonným obsahem by neměly být uvedeny v adresáři, zejména ty, které jsou zamýšlené a výrazně zaměřeny na zpřístupnění a distribuci nelegálních materiálů. Příklady obsahu, který je nelegální ve většině jurisdikcí, zahrnuje dětskou pornografii; materiál, který porušuje práva intelektuálního vlastnictví; materiál, který obhajuje, vyžaduje nebo napomáhá nelegální činnosti (jako je podvod nebo násilí) ve specifických případech; a materiál, který je urážející. Věcné a "jak na" informace nejsou obyčejně napomáhající nezákonnému chování, ledaže záměr těchto informací je usnadnit okamžité spáchání zločinu v konkrétní situaci.

Příklad: protipotratový web se seznamem jmen doktorů provádějících potraty může být v pořádku; ale protipotratový web se seznamem jmen a adres doktorů provádějících potraty v kontextu, který činí implicitní hrozbu proti nim, by nebyl uveden. (Například ukázání cestovních tras a pracovních rozvrhů, domácích telefonních čísel, jmen dětí a manželek).

Některé národy mimo USA mohou usilovat o soudní stíhání webů dostupných uživatelům v jejich zemi. Takové právní požadavky se mohou rozšířit i na weby jako je ODP, který pouze uvádí a popisuje jiné weby. Editoři by proto měli konat v souladu se zákony v jejich vlastní jurisdikci v souvislosti s činností uvádění různých typů webů do seznamu. Pokud by činnost uvádění konkrétního typu webu ve vaší jurisdikci mohla být považována za nelegální, pak byste neměli web do seznamu uvádět a přenechat ho někomu jinému pro prohlédnutí.

Dodržujíce tyto směrnice, editoři by neměli používat termíny pro názvy podkategorií, které by nesprávně tvrdily, že kategorie obsahuje odkazy na nelegální obsah (například "Warez" nebo "Bootlegs") nebo obhajuje nelegální činnosti. Podobně popisy v ODP by neměly tvrdit, že web uvedený v seznamu pomůže uživateli spáchat nelegální akt nebo získat nelegální obsah (například pirátský software nebo hudbu), jelikož takové popisy by mohly nesprávně ukazovat na záměr samotného editora nebo ODP propagovat páchání takových aktů nebo distribuci takových materiálů.

Ohodnocení možné nelegálnosti daného webu je často těžké a vyžaduje hodnocení případ od případu, především v případech porušení copyrightu a obchodní známky.Neočekáváme od editorů, že budou právními experty nebo internetovou policií. Editoři by měli konzultovat se zaměstnanci ODP všechny právní problémy. Zaměstnanci ODP si vyhrazují právo smazat nebo upravit zápisy webů dle svého uvážení.

Seznamy produktů

Webům oddaným prodeji a distribuci jediného produktu byste se měli vyhýbat, pokud to jsou spřátelené weby nebo je web pouze distributorem pro výrobce, který je již uveden v Adresáři. Účel ODP není replikovat jednotlivé seznamy nějakého online nákupního katalogu. Nicméně weby jednotlivých produktů nabízející podstatné informace, tipy, rady a informace o použití pro konzumenty jsou obyčejně přijatelné.

Interní upozornění jako záznamy webů

Záznamy webů by neměly zahrnovat poznámky nebo zprávy míněné pro editory nebo zadávající - ať už jsou oficiální nebo osobní. Ačkoliv dobře míněná, tato upozornění jsou kompilována do ODP RDF balíku, který je používán mnoha různými vyhledávacími firmami. Upozornění ztrácejí svůj smysl a kontext pro návazné uživatele dat a tím jen matou vyhedávající.

Příklad upozornění, kterému se vyhněte:

UPOZORNĚNÍ KATEGORIE - Prosím, nezadávejte weby do této kategorie.

Propojovací weby, generátory webů a převzaté weby

Propojovací weby jsou určeny pro vyhledávače, které stránky na Internetu indexují. Jejich účel je zvětšit důležitost příslušné stránky odkázáním na ní, a tím ovlivnit její pozici ve vyhledávači.

Generátory webů mají za úkol shromažďovat informace od návštěvníků prostřednictvím e-mailových formulářů, pro vkládání obsahu na jiná místa webu, pro obchodní účely.

Převzaté weby prominentně uvádějí reklamu na jiné weby a skoro veškerý obsah je typicky shromážděný z jiných zdrojů. Tyto weby nejsou navržené jako cíl sám o sobě, ale místo toho přebírají návštěvníky jiných webů.

Tyto stránky mohou vypadat, že jsou jedinečné, obsahově a informačně bohaté, nicméně obsah je typicky zkopírovaný nebo mírně upravený z jiných navštěvovaných webů, byl vygenerován automaticky nebo ručně, ale postrádá nějaký skutečný obsah. Typicky postrádají jakýkoliv druh původních a důvěryhodných dat. Existence reklamy, odkazů nebo e-mailových formulářů není zárukou. Tyto stránky se ale objevují na seznamech webů. Je to kombinace takovýchto rysů a nepřítomnosti autorství a/nebo jiné ověřitelné informace, která charakterizuje takové stránky.