In Partnership with AOL Search

DMOZ

Wnioski o nowe kategorie: porady i wskazówki

Przegląd

Uzyskanie uprawnień do redagowania nowej kategorii jest dość łatwe, jeśli wcześniej poświęcisz nieco czasu, aby zapoznać się poradnikiem redaktora ODP. Wśród redaktorów poszukujemy kandydatów, którzy wykazują się dodawaniem jakości do Katalogu. ODP korzysta w dużym stopniu z jak największej liczby dobrych redaktorów z uprawnieniami do redagowania w szerokich i rozmaitych obszarach. Jeżeli wprowadzasz wartościowe strony i dużej ilości, wówczas będą ci systematycznie przyznawane coraz wyższe i szersze uprawnienia redaktorskie. Niniejszy dokument przedstawia porady i wskazówki, które pomogą ci uzyskać dodatkowe uprawnienia redaktorskie. Daje również ogólny przegląd tego jak należy i jak nie należy redagować.

Po złożeniu wniosku o nową kategorię przede wszystkim zostanie oceniona jakość twoich obecnych kategorii oraz historia twojego redagowania. Gdy będziesz przeglądał swoją historię redagowania i statystyki, pamiętaj o tym, że:

Doświadczenie w redagowaniu

Jakim jesteś rodzajem redaktora? Zatwierdzenie twojego wniosku zależy od jakości i zróżnicowania twojego redagowania, jak również od twojego doświadczenia. Ta sekcja podaje kilka dobrych rad dotyczących wyboru kategorii adekwatych do poziomu twojego doświadczenia. Statystyki twojego redagowania nie są czynnikiem decydującym. Są one po to, aby wstępnie oszacować rozmiar próbki potrzebny to jakościowej oceny twoich wpisów.

Redaktorzy początkujący

Redaktor "początkujący" to generalnie ktoś, kto redaguje jedną lub dwie małe kategorie oraz dopiero poznaje Katalog i jego społeczność. Początkującemu redaktorowi opłaca się od samego początku nabierać dobre nawyki w redagowaniu. Oszczędzisz sobie dodatkowej pracy, jeśli od początku będziesz stosował się do następujących rad:

Redaktorzy średniozaawansowani

Redaktor średniozaawansowany uzyskał doświadczenie w redagowaniu dwóch lub trzech kategorii o średniej wielkości. Do tej pory powinieneś poznać podstawy redagowania oraz zasady dodawania wartościowych stron. Wpisy w twoich kategoriach powinny być aktualne i związane z zakresem tematycznym kategorii. Wszystkie tytuły i opisy powinny być zgodne z zasadami redagowania.

Powinieneś wziąć pod uwagę możliwość poszerzenia swoich możliwości redaktorskich poprzez opiekę nad większymi kategoriami, szczególnie tymi, które są położone blisko kategorii głównych, albo też redagowanie kategorii związanych ze sobą tematycznie, leżących w całym Katalogu.

Redaktorzy zaawansowani

Zaawansowany redaktor nabył względnie wysoki poziom doświadczenia w różnych obszarach Katalogu. Zaawansowani redaktorzy mogą mieć doświadczenie w jednej dużej kategorii lub kilku średnich, albo obu tych przypadkach. Pamiętaj, że same statystyki twojego redagowania niekoniecznie zapewnią ci zatwierdzenie wniosku o wyższe uprawnienia. Najważniejszymi czynnikami są jakość redagowania i twoje doświadczenie.

Rozważ złożenie wniosku o większe kategorie w obrębie obszarów twojego redagowania. Jeśli jesteś ograniczony do pojedynczej gałęzi kategorii, pomyśl o złożenie wniosku o kategorię nadrzędną lub większe i bardziej złożone kategorie drugiego poziomu. Jeżeli redagujesz w wielu kategoriach, rozważ zebranie ich razem i wnioskowanie o jedną z największych kategorii. Gdy zostajesz redaktorem większej kategorii, nie ma potrzeby składania wniosków o kolejne uprawnienia, daje ci to wiele uprawnień i znajomość zagadnień dotyczących większych kategorii. Doświadczenie w redagowaniu dużych lub bardzo zróżnicowanych kategorii może pomóc w uzyskaniu uprawnień do redagowania w całym Katalogu.

Niektórzy “zaawansowani redaktorzy” mają kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy wpisów, jednak ich wnioski o nowe kategorie zostają odrzucane i nie jest to wcale rzadkie. Nieważne jak bardzo jesteś doświadczony, zostaniesz wzięty pod uwagę jako kandydat na redaktora kategorii najwyższego poziomu, jeśli masz już pewne doświadczenie dziedzinie, w której składasz wniosek. Tak więc, jeśli na przykład masz 3000 wpisów i i jesteś redaktorem kategorii Biznes i Zakupy, niekoniecznie uzyskasz uprawnienia do tego samego poziomu kategorii Regionalne. Natomiast jeśli zgromadziłeś kilka tysięcy wpisów i chcesz w pewnym stopniu odejść w kierunku innych obszarów tematycznych, powinieneś rozważyć złożenie wniosku o uprawnienia “editall”. Możesz mieć również dziesiątki tysięcy wpisów, ale jeśli wykazałeś się niskim poziomem redagowania, złą komunikacją z innymi i niezdolnością do wspólnej pracy oraz nie pokazałeś sumienności w dodawaniu wartościowych stron z dobrymi tytułami i opisami, wówczas prawdopodobnie nie zostaną ci przyznane żadne dodatkowe uprawnienia, zanim się nie poprawisz.

Pamiętaj również o oczyszczaniu swojego pulpitu. Jeśli jesteś przypisany do kategorii, w których już aktywnie nie redagujesz, włączając w to kategorie nadrzędne, zrezygnuj z nich zanim złożysz wniosek o redagowanie innych kategorii.

Zanim złożysz wniosek - rachunek sumienia

Zanim złożysz wniosek o nową kategorię poświęć trochę czasu i upewnij się że kategorię, które redagujesz wyglądają dobrze i są zgodne z zaleceniami zawartymi w poradniku redaktora ODP. Niektóre kategorie mają dodatkowe zasady redagowania. Niektóre obszary Katalogu również posiadają odmienne zasady redagowania, np. Regional, Kids and Teens i Adult.

Może wyglądać na to, że przed tobą jest naprawdę sporo pracy, ale otrzymanie uprawnień do nowej kategorii wcale nie jest trudne, ważne abyś pamiętał żeby:

Najlepszym wskaźnikiem jakości jaką wprowadzasz do Katalogu jest stan twoich kategorii. Poniżej przedstawionych zostało kilka punktów, z którymi powinieneś się zapoznać, zanim złożysz wniosek o przydzielenie ci nowej kategorii.

Jakość odnośników i organizacja

Jakość tytułów i opisów stron

Komunikowanie się i zachowanie

Wskazówki przy składaniu wniosku

Wniosek o nowe uprawnienia całkiem dobrze określa sam siebie. Istnieje jednak kilka pomocnych wskazówek, które mogą zwiększyć twoje szanse na to że zostanie on rozpatrzony pozytywnie.

Wybór kategorii do redagowania

Niektóre obszary katalogu mają niewielu redaktorów i znaczną przestrzeń rozwoju. Zaniedbane zakamarki Katalogu mogą dać ci doskonałą sposobność, aby stać się dobrym redaktorem. Nieważne jak bardzo jesteś doświadczony, najpewniej uzyskasz uprawnienia dla kategorii, które potrzebują pomocy.

Jeśli zgłaszasz się do obszaru Katalogu, w którym masz małe doświadczenie lub wcale go nie masz, zawsze najlepiej zacząć od małej kategorii. Jest to szczególnie istotne, gdy składasz wniosek o redagowanie w:

Powód

Podaj krótki powód, dla którego chcesz redagować wybraną kategorię. Nie musisz wypisywać czegoś szczególnie mądrego lub głębokiego. Po prostu przedstaw swoje zainteresowania. Jeśli są jakieś szczególne okoliczności, również o nich napisz. Na przykład, niektórzy redaktorzy włączają się w czyszczenie lub organizację jakiejś kategorii. Jeśli składasz wniosek w odpowiedzi na wątek 'potrzebna pomoc', zaznacz że to jest powodem. Jeśli inny redaktor zasugerował ci ubieganie się o kategorię, napisz który. Jeśli składasz wniosek, aby doprowadzić do porządku źle redagowaną, zaznacz to w swoim wniosku. We wniosku zawrzyj konkretne przykłady problemów, które zamierzasz rozwiązań.

Powiązania

Podaj wszelkie powiązania, które masz ze jakąkolwiek stroną, która może znaleźć się w tej kategorii lub w jednej z jej podkategorii. Przez powiązanie rozumiemy stronę, która należy do ciebie, twojego pracodawcy, klienta itp. Ważne abyś był uczciwy. To że masz jakieś powiązania nie oznacza, że twój wniosek zostanie odrzucony. Zostanie odrzucony tylko wówczas, gdy będziesz je faworyzował, a ty sam zostaniesz usunięty, jeśli będziesz oszukiwał na temat swoich powiązań i faworyzował ich wpisy.

Przedstaw przykładowe URLe

Częścią wniosku jest przedstawienie zaproponowanych URLi z przykładowymi tytułami i opisami. Przedstaw wszystkie wymagane informacje bez względu jak bardzo jesteś doświadczony lub kompetentny. Zaprezentowanie URLi pozwala nam na:

Najczęstsze powody odrzucenia wniosków

Poniżej wypisane są najczęstsze powody, dla których odrzucane są wnioski o redagowanie nowych kategorii. Czynniki te są przedstawione w kolejności swojego znaczenia.

Twój wniosek zostanie odrzucony, a ty narazisz się na ograniczenie lub odebranie praw redaktorskich, jeśli:

Co robić jeśli twój wniosek został odrzucony?

Odnośniki źródłowe