In Partnership with AOL Search

DMOZ

Błędne odsyłacze (Robozilla)

Robozilla to automat przeszukujący, który okresowo sprawdza wszystkie adresy wpisane do katalogu i zaznacza nie działające lub nieaktualne wpisy. Robozilla oznacza strony, które zostały przeniesione pod nowy adres lub nie mogą zostać odnalezione. Redaktorzy mogą następnie sprawdzić zaznaczone strony i poprawić błędy. Są dwie grupy kodów błędów nadawanych przez robozillę. Błędy o numerach dodatnich większych niż 100 to błędy protokołu HTTP. Oznaczają one, że robozilla zdołała się połączyć z serwerem, ale nie znalazła na nim poszukiwanej strony. Błędy o numerach ujemnych oznaczają, że robozilla nie zdołała połączyć się z serwerem.

Poprawianie błędów

Poprawiając błąd, najlepiej jest najpierw kliknąć na odsyłacz, by sprawdzić, czy istotnie nie działa:

Na czas potrzebny do upewnienia się, czy strona nadal istnieje, przesuwamy ją do poczekalni lub do swoich zakładek (ta metoda ostatnio nie jest zalecana). Można również przesunąć stronę do kategorii Test: Robozilla: Reds; pracujący tam redaktorzy spróbują odnaleźć prawidłowy adres URL strony. Jeśli adres zostanie odnaleziony, strona zostanie z powrotem przeniesiona do oryginalnej kategorii. Szczegóły postępowania z błędami robozilli znajdują się w dokumencie What should I do about Robozilla Errors?