In Partnership with AOL Search

DMOZ

Konta redaktorskie

Jedno konto = jedna osoba

Konto redaktora ODP jest przeznaczone do użytku tylko przez tę osobę, która się o nie ubiegała. Konta nie powinny być udostępniane krewnym, współpracownikom, czy przyjaciołom; należy ich raczej zachęcić do założenia własnych kont. Konta, co do których okaże się, że są używane przez kilka osób, mogą zostać skasowane.

Jedna osoba może mieć tylko jedno konto redaktora ODP. Byli redaktorzy, wszystko jedno czy stracili konto w ODP z powodu jego wygaśnięcia, zrezygnowali, czy zostali usunięci, powinni - jeśli chcą ponownie redagować ODP - wypełnić formularz reaktywacji konta. Byłym redaktorom, którzy ponownie przyłączyli się do ODP pod innym pseudonimem, lub osobom posiadającym kilka kont może zostać przywrócony ich stary identyfikator (przydomek), mogą zostać "zredukowani" do pojedynczego konta lub całkowicie usunięci, w zależności od decyzji meta-redaktorów i zespołu etatowego (staff) ODP.

Z przyczyn technicznych oraz w celu zachowania integralności kronik redagowania nie jest możliwa zmiana raz nadanego identyfikatora (pseudonimu) redaktora ODP.

Konta wygasłe i reaktywacja

Twoje konto pozostanie aktywne, jeśli tylko raz na cztery miesiące wykonasz jakąś czynność redakcyjną. Konto wygaśnie, jeśli przez cztery miesiące nie wykonasz żadnej czynności redakcyjnej, nawet jeśli będziesz się w tym czasie logował do ODP. Możesz poprosić o reaktywację wygasłego konta wypełniając formularz reaktywacji konta. Jeżeli byłeś przyzwoitym redaktorem, twoje konto najprawdopodobniej zostanie reaktywowane. Jeżeli zostałeś usunięty z ODP lub otrzymywałeś ostrzeżenia z powodu nadużyć lub słabego redagowania, możemy nie reaktywować Twojego konta. We wszystkich przypadkach, reaktywujemy prawa redaktorskie (w części lub całości) bez podania przyczyn, możemy także z jakiegoś powodu postanowić nie reaktywować wygasłego konta. W przypadku pytań odnośnie reaktywacji kont, redaktorzy powinni skontaktować się z zespołem etatowym (staff) lub z meta-redaktorem.

Rezygnacja z redagowania

Jeżeli zdecydujesz się nas opuścić, możesz albo pozwolić, aby twoje konto wygasło, albo usunąć swoje konto. Aby usunąć konto, kliknij na odsyłacz "Rezygnacja z wybranych kategorii" na pulpicie redaktora. Odznacz pole wyboru przy słowie "Redaktor", przejdź niżej, podaj powód rezygnacji i wciśnij przycisk "Doręcz". Nie musisz rezygnować z kategorii, które redagujesz, wystarczy odznaczyć pole "Redaktor". System poprosi Cię o potwierdzenie decyzji. Gdy zrezygnujesz, nie będziesz się już mógł zalogować. Jeśli postanowisz kiedyś powrócić do redagowania ODP, możesz poprosić o reaktywację swego konta, wypełniając formularz reaktywacji konta.

Usunięcie konta

Poza przypadkami wymienionymi gdzie indziej w tym Poradniku, możemy usunąć redaktorów lub odebrać im prawa redagowania (w całości lub części) z dowolnego powodu, zastrzegając sobie prawo jego nieujawniania. Powodami mogą być między innymi:

Konta redaktorskie mogą być usuwane przez meta-redaktorów jedynie po wnikliwej ocenie, dyskusji i za wspólną zgodą redaktorów meta. Zespół etatowy (staff) ODP zatwierdza wszystkie decyzje o usunięciu konta, podejmowane przez meta-redaktorów. Meta-redaktorzy i staff mogą odebrać redaktorowi prawo redagowania jednej lub wielu kategorii lub w inny sposób ograniczyć jego prawa redaktorskie bez podania przyczyny. Mogą także całkowicie usunąć redaktora z ODP. Redaktorzy mogą kontaktować się w sprawie takich decyzji z zespołem etatowym (staff) poprzez e-mail.

Zobacz także: