In Partnership with AOL Search

DMOZ

Szczególne rodzaje stron

Poniższe wskazówki odnoszą się bezpośrednio do konkretnych rodzajów stron. Przestrzegając ich, jesteśmy pewni, że materiał dodawany do ODP spełnia cele, jakie stawia sobie Katalog.

Adult - Dozwolone od lat 18

Drzewo Adult przeznaczone jest dla stron przedstawiających tematykę seksualną w sposób nieodpowiedni dla dzieci. Drzewo 'Adult' nie jest dostępne z głównej strony katalogu, a każda strona w jego hierarchii opatrzona jest odpowiednimi meta-znacznikami systemu PICS, tak aby przeglądarka skonfigurowana w celu blokowania dostępu do treści nieodpowiednich dla dzieci nie podążała za tymi odsyłaczami. Drzewo 'Adult' zawiera przede wszystkim (choć nie jedynie) strony o treściach erotycznych, jak również pokazujące, opisujące lub reklamujące seksualność lub nagość w intencji raczej wzbudzenia podniecenia seksualnego, niż informowania czy edukacji. Zobacz oficjalne Adult Guidelines i Adult FAQ, aby dowiedzieć się więcej na temat postępowania ze stronami zawierającymi treści tylko dla dorosłych. Rozdział Adult vs. Other Categories w Adult Guidelines wyjaśnia różnice pomiędzy wpisami w kategorii 'Adult' a innymi częściami ODP.

Kids and Teens - Strony dla dzieci i nastolatków

Drzewo Kids_and_Teens to zupełnie oddzielny katalog, ze swoją własną strukturą społeczności redaktorskiej i własnym poradnikiem. Strony, których odbiorcy mają poniżej 18 lat, mogą być umieszczane w obu katalogach.

Wpisywanie poszczególnych stron witryny

Wpisywanie do katalogu poszczególnych podstron lub poddomen jednej witryny nazywamy 'dogłębnym odsyłaniem' (ang. 'deeplinking').

Generalna zasada: W znakomitej większości kategorii i gałęzi ODP praktyka taka jest dopuszczalna jedynie wyjątkowo. Odsyłacze do wnętrza serwisu powinny przybliżać treści oryginalne i niezwykle istotne dla danej kategorii. Nie ma ścisłych reguł określających, jakie strony lub witryny mogą lub nie mogą być wpisywane w ten sposób. Wpisywanie stron z wnętrza różnych serwisów jest dopuszczalne, jeśli oferują one oryginalną, unikalną i wartościową treść oraz gdy wpisy te są utrzymane w jednolitej formie. Dotyczy to zwłaszcza kategorii bardzo wąskich tematycznie, dla których wszystkie dostępne istotne treści są często głęboko ukryte w różnych większych serwisach. Zalecamy jednak wielką ostrożność przy wpisywaniu takich stron. W razie jakichkolwiek wątpliwości radzimy zapytać się bardziej doświadczonego redaktora, najlepiej z uprawnieniami meta lub editall, o poradę i wskazówki. W razie jakichkolwiek rozbieżności opinii umieszczenie takich wpisów wymaga aprobaty etatowego zespołu (ang. 'staff') ODP.

Dodatkowe rady odnośnie dogłębnego odsyłania znajdziesz w tym artykule, pochodzącym z Gazetki ODP z maja 2001.

Wielokrotne wpisywanie adresów URL

Większość stron pasuje do dokładnie jednej kategorii. Kategorie ODP są dość specjalistyczne, więc w większości przypadków strona nie powinna być skatalogowana więcej niż raz. Jeżeli strona traktuje o wielu różnych sprawach, powinna być umieszczona w jednej kategorii ogólniejszej, zamiast w kilku szczegółowych. Strona musi dokładnie odpowiadać zasięgowi tematycznemu kategorii, w której jest publikowana (sprawdź kartę kategorii, żeby dowiedzieć się, co jest jej zasięgiem tematycznym). Jeżeli na przykład natrafisz na napisaną po angielsku stronę o historii Stanów Zjednoczonych, na której mowa jest o wojnie o niepodległość USA, wojnie secesyjnej i prezydentach USA, nie powinieneś umieszczać jej w każdej z odpowiednich podkategorii, tylko w ogólnej kategorii Society: History: By_Region: North_America: United_States.

Jednak w kilku sytuacjach strona może być wpisana w więcej niż jednym miejscu:

Wielokrotne publikacje powinny być raczej jednak wyjątkiem niż regułą. Z drugiej strony, redaktorzy nie powinni nigdy kasować wpisu z drzewa tematycznego tylko dlatego, że dana strona jest już wpisana w gałęzi regionalnej. Podobnie redaktorzy nie powinni usuwać wpisów z "klasycznego" ODP, gdy znajduje się on również w katalogu Kids_and_Teens.

Strony w różnych językach

Strony opublikowane w językach innych niż angielski powinny być wpisywane we właściwym miejscu odpowiedniej gałęzi językowej w drzewie /World/[język]. Wpisy wskazujące strony w nieodpowiednich językach, a więc zarówno strony w języku angielskim wpisane do /World, jak i strony w językach innych niż angielski wpisane poza /World, powinny zostać przesunięte we właściwe miejsce. Dla przykładu opublikowana po polsku strona miłośnika jakiegoś angielskiego zespołu zgłoszona do poczekalni w Arts: Music: Bands_and_Artists powinna zostać przesunięta do odpowiedniej kategorii w World: Polska: Kultura_i_Sztuka: Muzyka: Zespoly. Reguła ta stosuje się także w relacjach między World: Polska i Regional: Europe: Poland. W razie wątpliwości co do tematu obcojęzycznej strony można ją wysłać do poczekalni bezpośrednio w /World/[język] wraz z odpowiednim komentarzem, wyjaśniającym powód takiego działania.

Każda kategoria może zawierać odsyłacze do odpowiednich kategorii w innych językach. Aby dodać taki odsyłacz, kliknij odsyłacz [Redaguj odsyłacze do innych języków] na pulpicie redaktora kategorii. Wpisz ścieżkę do odpowiedniej kategorii w pole tekstowe i kliknij przycisk 'Wprowadź zmienioną listę kategorii w innych językach'. W danej kategorii, na stronie publicznej i redakcyjnej, pojawi się nazwa odpowiedniego języka.

Strony wielojęzyczne

Witryna dostępna w wielu wersjach językowych może być wpisana w każdej gałęzi /World/[język] niezależnie. Dla przykładu strona opublikowana po polsku, niemiecku i angielsku może być wpisana w odpowiedniej angielskiej kategorii tematycznej i/lub regionalnej oraz w World: Polska i World: Deutsch. Gdy publikujesz stronę wielojęzyczną,

http://www.sejm.gov.pl/ wskazuje na stronę w języku polskim. Na dole tej strony jest odsyłacz do wersji angielskiej: http://www.sejm.gov.pl/english.html

http://www.sejm.gov.pl/ może zostać dodany do odpowiedniej podkategorii World: Polska (w tym przypadku World: Polska: Państwo) oraz do odpowiedniej kategorii w angielskojęzycznej części katalogu (tutaj: Regional: Europe: Poland: Government).

Strony wymagające hasła

Wszystkie strony muszą być przejrzane przed publikacją - strony wymagające hasła nie są wyjątkiem od tej reguły. W tym celu możesz zwrócić się do właściciela strony z prośbą o hasło, wyjaśniając, że bez niego strona nie może zostać skatalogowana. Niektóre strony tylko dla dorosłych korzystają z systemu kontroli dostępu pod nazwą Adult Verification Service (AVS). Jeżeli natrafisz na taką stronę, skontaktuj się z jednym z redaktorów głównego drzewa 'Adult' albo z meta-redaktorem, który pomoże Ci sobie z tym poradzić.

Jakiekolwiek hasło, które otrzymasz w celu przejrzenia strony, czy to od redaktora wyższego poziomu, czy bezpośrednio od zgłaszającego stronę, powinno być zachowane w tajemnicy, nie może być umieszczane w notatkach redaktora, a w żadnym wypadku nie powinno zostać wyjawione nikomu spoza środowiska redaktorów ODP. Użycie hasła, które powierzono Ci w celu przejrzenia strony, w innym celu może skutkować odebraniem praw redaktorskich.