In Partnership with AOL Search

DMOZ

Wysyłanie listów

Otwarty Katalog szanuje prywatność swoich redaktorów i oczekuje od nich wzajemnego poszanowania. Zachęcamy do wspólnej, zespołowej pracy i do regularnego porozumiewania się. Aby skontaktować się z innym redaktorem najlepiej jest skorzystać z odsyłacza 'napisz do redaktora', dostępnego na stronie profilu każdego redaktora.

Korzystanie z forum

Podstawową formą porozumiewania się redaktorów jest forum, poświęcone odpowiedniemu drzewu DMOZ; w przypadku redaktorów polskiej części DMOZ jest to forum World/Polski. Dobrym sposobem zebrania opinii na temat jakiejś propozycji jest otwarcie odpowiedniego wątku, a następnie wysłanie do wszystkich zainteresowanych listów z zaproszeniem do udziału w dyskusji na forum, a nie tylko w bezpośredniej poczcie. W ten sposób wszyscy mogą uczestniczyć w wymianie zdań na równych prawach. Często sposób ten pozwala zebrać cenne opinie, uwagi i propozycje redaktorów, którzy zwykle nie zajmują się dyskutowanym tematem, ale natrafili na ten wątek przeglądając różne fora. Gorąco zachęcamy do wysłania zaproszeń do dyskusji zwłaszcza w wypadku propozycji szeroko zakrojonych zmian, które wpłyną na pracę wielu redaktorów, wśród których spora część nie śledzi na bieżąco dyskusji na forum.

Poza forami dla drzew tematycznych (np. Science), istnieją również fora dla różnych kategorii językowych World/ (w tym World/General dla dyskusji w językach, które nie mają własnego forum i World/Polski dla dyskusji o sprawach i w języku polskim) oraz poniższe fora ogólnego przeznaczenia. Zwracamy uwagę, że choć treść debat może być niezwykle interesująca i pouczająca, to nie zawsze przedstawiane tam rady i opinie wyrażają oficjalną politykę DMOZ.

Pisanie na forum

Zanim rozpoczniesz nowy wątek, przeszukaj forum (odsyłacz Forum Search), żeby sprawdzić, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie została już udzielona. Jeżeli nie możesz znaleźć wątku, w którym byłby poruszony interesujący Cię problem, możesz rozpocząć nowy wątek. Utwórz nowy wątek na jednym, najbardziej adekwatnym do tego forum. Nie twórz kilku wątków na ten sam temat. Temat Twojego wątku powinien być konkretny i jasno określony. Wątek powinien odnosić się tylko do jednej kwestii.

Kiedy odpowiadasz na posty w wątku, trzymaj się jego tematu. Pomyśl, czy Twoja odpowiedź będzie użyteczna dla czytelników forum. Czasem może być lepiej po prostu wysłać maila do kilku zainteresowanych redaktorów. Bądź zwięzły. Nie bądź niedelikatny w stosunku do innych redaktorów w swoich wypowiedziach.

Odsyłacze hipertekstowe na forum

Jeżeli odnosisz się do konkretnej kategorii lub strony, zamieść jej URL. Jeżeli napiszesz cokolwiek rozpoczynającego się od "http://", oprogramowanie Forum zamieni cały tekst do najbliższej spacji w odnośnik hipertekstowy. Czytelnicy będą mogli kliknąć na odsyłacz, żeby zobaczyć, do czego się odnosisz. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z tymi regułami nie powinieneś pisać np. http://www.dmoz.org/, gdyż przecinek zostanie zamieniony na fragment odsyłacza i odsyłacz ten prowadzić będzie donikąd. Pozostaw spację pomiędzy odsyłaczami a znakami przestankowymi.

Ochrona prywatności e-maila i forum

Treść Forum Redaktorów DMOZ, notatek redaktorów, oraz korespondencji e-mailowej pomiędzy redaktorami jest prywatna i może służyć tylko do wewnętrznego użytku redaktorów DMOZ. Redaktorzy nie mogą jej ujawniać (przez publikację czy cytowanie) nikomu innemu niż inni redaktorzy i zespół etatowy (staff) DMOZ. Przytaczanie fragmentów wypowiedzi możliwe jest tylko wtedy, gdy nie zostają one przypisane konkretnemu redaktorowi ani nie naruszają poczucia prywatności żadnego z redaktorów, przy czym za dyplomatyczny dobór słów odpowiedzialny jest cytujący. W żadnym wypadku nie jest właściwe podawanie tożsamości albo adresu e-mail redaktora DMOZ bez jego wyraźnej zgody.

Pogwałcenie prywatności forum i korespondencji DMOZ nie będzie tolerowane i może stanowić przyczynę usunięcia redaktora i ewentualnego podjęcia kroków prawnych.

AOL może posługiwać się treścią wątków forum, poczty elektronicznej, notek redaktorów i innej komunikacji wewnętrznej DMOZ w sprawach prawnych związanych z DMOZ. Znaczy to tyle, że zawartość wątków forum, włączając w to prywatne forum meta-redaktorów, jak również poczty elektronicznej do zespołu etatowego (staff), może być przekazana przedstawicielom prawnym.

Kontaktowanie się ze zgłaszającymi strony

W pewnych przypadkach może okazać się konieczna korespondencja w sprawie wpisu ze zgłaszającym stronę. W żadnych okolicznościach redaktor nie powinien sugerować w korespondencji ze zgłaszającym stronę, że występuje w imieniu zespołu etatowego (staff) DMOZ-u. W przypadku problemów ze zgłaszającymi strony, redaktor powinien skontaktować się z zespołem etatowym (staff).

Nadużycia

Wszelka korespondencja związana z DMOZ - do redaktorów, zgłaszających strony, czy zespołu etatowego (staff) DMOZ - powinna być kulturalna i grzeczna. Zachowanie obelżywe i dokuczliwe nie będzie tolerowane.

Czasami użytkownicy i redaktorzy mogą kontaktować się z innymi redaktorami inaczej niż przez funkcję 'Napisz do redaktora' (ang. editor feedback). Jest to wynikiem publicznego charakteru katalogu i, używając Otwartego Katalogu, redaktorzy muszą liczyć się z taką ewentualnością i nie powinni z tego tytułu mieć pretensji do DMOZ. Otwarty Katalog nie zachęca do takich kontaktów, ani też nie wymaga żadnych osobistych informacji o redaktorach. Należy jednak zwrócić uwagę, że zawartość profilu redaktora jest widoczna zarówno dla innych redaktorów, jak i publicznie. Jeżeli uważasz, że Twoja prywatność lub dobra osobiste zostały naruszone w wyniku Twojego związku z DMOZ, powiadom zespół etatowy (staff) DMOZ i przedstaw dokładne okoliczności zdarzenia. Mimo że DMOZ nie kontroluje takich (niepożądanych) kontaktów, w pewnych sytuacjach może być władne, by ich inicjatorów do nich zniechęcić.

Zobacz także: Usunięcie konta