In Partnership with AOL Search

DMOZ

Opisywanie stron

Celem tego rozdziału jest pomoc redaktorom w ocenie stron i podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących ich opisywania. Użytkownik katalogu powinien z samego opisu - bez potrzeby odwiedzania danej strony - móc ocenić, czy zawiera ona interesujące go treści. Tak więc wpisy katalogu (tj. tytuły i opisy stron) powinny obiektywnie opisywać temat i/lub zawartość strony. Główne cele tego rozdziału to:

Powinieneś być tolerancyjny wobec indywidualnego stylu każdego redaktora i nie przyjmować zbyt fundamentalistycznego punktu widzenia na kwestie formatu adresu URL, tytułów i opisów. Redaktorzy powinni pamiętać, że o ile jakość tytułów/opisów jest istotna dla oddania zawartości strony, o tyle najważniejsze dla użyteczności i jakości ODP są same katalogowane odnośniki.

Odszukiwanie prawidłowego adresu URL

Zobacz też w Poradniku: Przekierowania i URL-e maskujące

Tytuły

Tytuł powinien identyfikować stronę, a nie opisywać ją. Powinien być jednocześnie treściwy i zwięzły.

Dobry tytuł:

Zobacz przykładowe tytuły (angielskie)

Opisy

Opis podaje szczegółowe informacje o treści i/lub temacie strony. Powinien być treściwy i zwięzły, zwykle nie dłuższy niż 1-2 linie. Podstawową receptą na dobry opis jest: opis = temat + zawartość.

W niektórych przypadkach zawartość wszystkich stron w twojej kategorii będzie taka sama. Dla przykładu, strony firm lub organizacji zawierają zwykle te same informacje, np. "O firmie", "Produkty" albo "Usługi", i tym podobne. W takim przypadku dobrze jest po prostu opisać, co dana firma robi, skupiając się na jej produktach, usługach, profilu działalności (czyli na temacie strony).

Dobry opis:

Pole notatki ODP

Dzięki temu polu redaktor może przekazywać informacje o stronie pozostałym redaktorom.

Mogą tu się znajdować na przykład takie komentarze:

Kiedy dodajesz, kasujesz i przesuwasz strony, dodawane są automatyczne notatki, dokumentujące twoje poczynania. Jednakże powinieneś podać powód tych działań, tak aby były one jasne dla innych redaktorów, którzy mogą redagować ten URL. Kiedy usuwasz stronę, musisz podać powód.

Bookmarklets to narzędzia automatyzujące tworzenie podstawowych rodzajów notatek.

Pole daty dla sortowania

Pole daty może być używane do podania daty publikacji np. artykułów albo recenzji, a także do określenia terminu jakichś wydarzeń (np. konferencji). Wpisy posiadające datę są sortowane według tej daty (a nie alfabetycznie). Są one umieszczane na dole strony, poniżej stron nie posiadających daty. Strona z datą nie może być wyróżniona jako 'cool'.

Data ostatniej aktualizacji na regularnie uaktualnianych stronach nie powinna być wpisywana w pole daty, gdyż może ulec zmianie.

Pole daty nie służy do odnotowania, kiedy wpis był redagowany, ani też nie może być używane do modyfikowania kolejności, w jakiej strony pojawiają się w kategorii.

Wyróżnienia 'cool'

Strona, która wyróżnia się spośród pozostałych w Twojej kategorii, może być wyróżniona jako 'cool'. Strona 'cool' powinna być najbardziej wyczerpującą, pełną i treściwą stroną na dany temat. Strona powinna być także prawidłowo zaprojektowana (ludzie muszą być w stanie przeczytać jej treść) i posiadać intuicyjną nawigację (odsyłacze powinny działać i być łatwe do odnalezienia). W idealnym przypadku, jako że strona 'cool' to najlepsza strona w Twojej kategorii, powinna być tylko jedna. Jednakże w pewnych przypadkach dopuszcza się dwie strony 'cool'.

Redaktorzy nie mogą wyróżniać własnych stron ani żadnych stron, z którymi są związani, czy to zawodowo, czy prywatnie. Postępowanie takie sprzeczne jest bowiem z zasadami i misją ODP, którą jest zapewnienie niezależnego źródła informacji dla użytkowników końcowych. Podobnie sprzeczne z zasadami jest proszenie innych redaktorów o wyróżnienie strony, z którą jesteś związany. Nadużycia w stosowaniu wyróżnienia 'cool' mogą skutkować odebraniem praw redaktorskich. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Konflikty interesów.

Uwaga: Proszę używać wyróżnienia 'cool', zamiast tworzyć kategorie pod nazwą "Editor's Picks".

Przeczytaj więcej o wyróżnieniach 'cool'.