In Partnership with AOL Search

DMOZ

Konflikty interesów

Otwarty Katalog dumny jest z faktu, że stanowi darmowe, niekomercyjne i otwarte źródło informacji dla społeczności sieciowej. Wybór, ocena, opis i organizacja wszystkich stron internetowych w sposób sprawiedliwy i rzetelny to kluczowe elementy procesu redakcyjnego. Opieramy się na bezinteresowności naszych redaktorów-ochotników i zdecydowanie odwodzimy kogokolwiek z nich od przyjmowania albo żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia za zaangażowanie w Otwarty Katalog. Dodatkowo, staramy się nie dopuścić do przekupywania redaktorów przez zgłaszających strony w zamian za wpisy w katalogu. Redaktorzy przyłapani na przyjmowaniu lub żądaniu łapówek za umieszczanie stron lub niesprawiedliwe promowanie ich w stosunku do innych stron zostaną usunięci z Katalogu.

Każdy może przyłączyć się do ODP, włączając w to właścicieli i osoby prowadzące strony internetowe oraz zajmujące się ich promocją. Redaktorzy mogą prowadzić firmy związane z tematem kategorii przez nich redagowanych, jak też mieć innego rodzaju powiązania związane z kategoriami, mogą dodawać do katalogu swoje własne strony lub strony, z którymi są w jakiś sposób związani. Niemniej jednak, przeciwne celom i polityce ODP jest dodawanie przez redaktorów tylko własnych stron (lub tych, z którymi są związani), nagradzanie własnych stron (self-cooling), jak też inne formy autoreklamy albo celowe pomijanie lub działanie na szkodę stron konkurencji. Mamy tu na myśli np. pomijanie w katalogu stron konkurencji tylko i wyłącznie z tego powodu, że należą do konkurencji albo celową modyfikację tytułu lub opisu, tak żeby zafałszować zawartość strony lub zmniejszyć szansę, że dotrze do niej użytkownik Katalogu.

W pewnych przypadkach zawodowe powiązania redaktora mogą być bezpośrednio związane z jego działalnością w katalogu, jak np. w przypadku osób zajmujących się optymalizacją wyszukiwarek internetowych (Search Engine Optimization - SEO) lub profesjonalnych dostawców treści internetowej (Professional Content Providers - PCPs), których udział może przynosić korzyści zarówno im samym, jak i katalogowi. Przypadki, gdy takie zaangażowanie jest wzajemnie pożyteczne są akceptowane, jednakże najważniejszym celem powinno być zawsze służenie interesom ODP i społeczności redaktorów. Niesprawiedliwe i zwodnicze działanie, mające na celu promowanie stron klientów, skutkować będzie pozbawieniem praw redaktora.

Ujawnienie powiązań

Powiązania to generalnie każda strona, z którą ma się bezpośredni osobisty lub zawodowy związek. Powinieneś ujawnić następujące rodzaje powiązań:

Do zadeklarowania swoich powiązań powinieneś użyć bazy powiązań (ADB). Jesteś odpowiedzialny za to, aby lista ujawnionych przez Ciebie powiązań była kompletna i aktualna.

Celowe ukrywanie powiązań dla ułatwienia mylącego, nieuczciwego lub nierzetelnego redagowania może spowodować usunięcie twoich praw redaktorskich.