In Partnership with AOL Search

DMOZ

Redagowanie kategorii

Listwy alfabetyczne

Organizowanie kategorii poprzez listwę alfabetyczną powinno być ostatecznością. Listwy alfabetyczne powinny być stosowane oszczędnie, gdyż nie są one łatwe do nawigowania dla użytkownika. Przykładami kategorii, w których listwy alfabetyczne mogą się przydać, są zbiory setek odsyłaczy (lub @odsyłaczy), które nie mogą być w łatwy sposób podzielone na podkategorie, jak np. nazwiska artystów lub autorów. Najczęściej redaktorzy danej kategorii konsultują z innymi redaktorami utworzenie listwy alfabetycznej w swojej kategorii.

Aby stworzyć listwę alfabetyczną, kliknij odsyłacz "9. Utwórz listwę alfabetyczną" na stronie redakcyjnej kategorii. Zostaniesz następnie poprowadzony przez proces tworzenia listwy i umieszczania odpowiednich stron pod daną literą.

Sortowanie priorytetowe ('Podkategorie ponad/między/pod kreskami')

Podkategorie i @odnośniki mogą być podzielone na 2 lub 3 grupy. Każda z tych grup oddzielona jest poziomą linią w publicznym widoku strony.

Używanie priorytetów sortowania

Kategorie powinny być pogrupowane w sposób logiczny i intuicyjny. Użycie priorytetu sortowania może być alternatywą dla tworzenia dodatkowego poziomu klasyfikacji (dodatkowej warstwy podkategorii). Może on być na przykład użyty do wyróżnienia najpopularniejszych lub najczęściej odwiedzanych podkategorii. Z jego pomocą można też oddzielić podkategorie stanowiące dwa różne aspekty kategorii (na przykład, jak się to często spotyka, podział geograficzny od podziału tematycznego). Priorytetów sortowania nie używa się zwykle w kategoriach z małą ilością podkategorii, gdyż wówczas podział kategorii podrzędnych na kilka grup nie spowoduje znaczącej zmiany wyglądu głównej kategorii. Grupując kategorie, pamiętaj zawsze o użytkowniku końcowym - to rozwiązanie ma ułatwić mu poruszanie się po Katalogu.

Ustawianie priorytetów sortowania

Przed ustawieniem priorytetów przedyskutuj proponowany podział z innymi redaktorami danej kategorii lub na forum z innymi redaktorami.

Aby ustawić priorytety sortowania, kliknij "10. Podkategorie ponad/między/pod kreskami" na stronie redakcyjnej kategorii. Użyj przycisków radiowych znajdujących się przy nazwach kategorii, żeby zadecydować, które wpisy mają znaleźć się w danych grupach priorytetowych.

@Odsyłacze

@odsyłacze, znane też pod nazwą @linków lub dowiązań symbolicznych, wskazują na kategorie, które mogłyby być kategoriami podrzędnymi w stosunku do danej kategorii, jednak fizycznie znajdują się w jakiejś innej części katalogu. Odsyłacze symboliczne wyróżnione są przez dodany znak '@' na początku nazwy kategorii. W jednej kategorii może być wiele @odsyłaczy. Są one wyświetlane łącznie z "prawdziwymi" podkategoriami. A więc zamiast tworzyć podkategorię, w której znajdowałyby się te same wpisy co w innej kategorii katalogu, lepiej umieścić @odsyłacz do tej właśnie kategorii. Dwie kategorie z tymi samymi wpisami to więcej pracy dla redaktorów i mniej czytelny katalog.

World/Polska/Biznes/Gieldy@ - Ten @odsyłacz prowadzi do World: Polska: Biznes: Inwestowanie: Gieldy. W tym przypadku więc odsyłacz Gieldy@ wskazuje na kategorię Inwestowanie/Gieldy, a prowadzi z kategorii World: Polska: Biznes.

Tworzenie @odsyłaczy

Aby dodać @odsyłacz w danej kategorii, przejdź na stronę redakcyjną tej kategorii i kliknij napis "[Dodaj @odsyłacz]", znajdujący się na końcu listy podkategorii. Wpisując w polu nazwę kategorii, używaj ukośników oddzielając nazwy kategorii i zamień spacje w nazwach kategorii na znaki podkreślenia ("_"). Jeżeli @odsyłacz prowadzi do kategorii, w której nie masz praw redagowania, na stronie redakcyjnej nie będzie można kliknąć w @odsyłacz (gdybyś miał prawo redagowania w kategorii, do której prowadzi @odsyłacz, kliknięcie weń przenosiłoby do strony redakcyjnej danej kategorii).

Uwaga: Zamiast wpisywać nazwę kategorii, można skopiować ją w formacie z dwukropkami, np. "Top: Computers: Internet: WWW: Searching the Web: Directories", a następnie wkleić w polu formularza pt. "Kategoria, do której odsyłasz". W większości systemów skopiować tekst można zaznaczając fragment i wciskając klawisze "ctrl-c", a wkleić przez kombinację "ctrl-v". System zamieni automatycznie dwukropki na ukośniki i spacje na podkreślenia. Po wklejeniu należy tylko usunąć z nazwy kategorii słowo "Top:", gdyż w przeciwnym przypadku nazwa kategorii nie będzie prawidłowo rozpoznana. Taka metoda postępowania jest łatwiejsza i prowadzi do zmniejszenia możliwości pomyłki. Nazwę kategorii można również skopiować z paska adresu przeglądarki.

Usuwanie @odsyłaczy

Przycisk "usuń odsyłacz" obok @odsyłacza na stronie redakcyjnej nie jest sugestią, że odsyłacz powinien zostać skasowany. Jeżeli naciśniesz przycisk "usuń odsyłacz" przypadkowo (lub rozmyślisz się po jego naciśnięciu), zawsze możesz się wycofać naciskając przycisk "Wstecz" przeglądarki lub przycisk "Cofnij" na stronie z żądaniem skasowania @odsyłacza.

Kategorie pokrewne ("Zobacz także")

Kategorie pokrewne to kategorie o podobnej tematyce znajdujące się w innych częściach Katalogu. W jednej kategorii powinno być co najwyżej kilka kategorii pokrewnych. Często wzajemny związek dwóch kategorii odwzorowywany jest w ten sposób, że kategoria A jest @odnośnikiem w kategorii B, a z kolei w kategorii A kategoria B jest umieszczona jako kategoria pokrewna.

Tworzenie kategorii pokrewnych

Aby utworzyć odsyłacz do kategorii pokrewnej, kliknij odsyłacz [Dodaj lub usuń pokrewne kategorie ODP] na stronie redakcyjnej kategorii i wpisz odpowiednią nazwę kategorii.

Kiedy używać @odsyłaczy, a kiedy kategorii pokrewnych ?

Uwaga: Jeżeli wydaje Ci się, że jakiś @odsyłacz (lub odsyłacz do kategorii pokrewnej) przydałby się w kategorii, do której redagowania nie masz prawa, możesz poprosić redaktorów meta lub editall o dodanie @odsyłacza (lub odsyłacza do kategorii pokrewnej) w odpowiednim miejscu. Każda z głównych kategorii ma na forum wątek przeznaczony do tego typu próśb. Zwykle nosi on nazwę "Rename/Delete/Move/Sort Requests" (na forum /World/Polska odpowiedni wątek to "Rename/Move/Delete Requests"). Nie należy tworzyć @odsyłaczy (ani odsyłaczy do kategorii pokrewnej) prowadzących do prywatnych katalogów ('bookmarks') redaktorów. Katalogi te są prywatnym polem eksperymentów redaktorów i nie służą do publicznego eksponowania.

Karty i Poradniki kategorii

Na stronie redakcyjnej kategorii pozycja "3. Redaguj opis kategorii" pozwala na dodanie opisu kategorii, informacji dla zgłaszającego stronę oraz szczegółowych wytycznych redakcyjnych dla danej kategorii.

Część Opis kategorii stanowi dla redaktorów i innych użytkowników sieci okazję, by dowiedzieć się więcej na temat będący jej przedmiotem oraz poznać jej charakter. Odsyłacz do opisu kategorii jest widoczny w prawym górnym rogu publicznie dostępnej strony kategorii.

Dobra Karta kategorii:

Część Informacje dla zgłaszających strony jest przeznaczona dla osób zgłaszających strony do Twojej kategorii. Jej treść wyświetla się w oknie służącym do dodawania nowego wpisu, które zostaje otwarte gdy ktoś kliknie na odsyłacz "Dodaj URL" na stronie Twojej kategorii. Dobre Informacje dla zgłaszających strony posiadają wszystkie cechy dobrego opisu kategorii, a ponadto:

Część Poradnik dla kategorii może być czytana tylko przez redaktorów. Jeżeli dodajesz tam jakieś wskazówki, inni redaktorzy danej kategorii powinni się z nimi zapoznać i zgodzić, zanim zostaną tam umieszczone.

Poradnik redaktora ODP ma zastosowanie do wszystkich poddrzew katalogu. Redaktorzy niektórych głównych drzew ODP dopracowali się własnych zasad redagowania, których zadaniem jest uzupełnianie niniejszych wskazówek (o charakterze ogólnym dla całego katalogu). Poradniki kategorii regulują szczegółowe kwestie związane z klasyfikacją i nazewnictwem w obrębie danej kategorii. Należy zwrócić uwagę, że Poradniki kategorii nie powinny nigdy zawierać zasad niezgodnych ze wskazówkami niniejszego poradnika, żadne wskazówki zawarte w Poradnikach kategorii nie mają też pierwszeństwa przed ogólnymi wskazówkami Poradnika redaktora ODP. Zbiór odsyłaczy do szczegółowych poradników i list pytań (FAQ-ów) kategorii znajduje się pod adresem: Computers: Internet: Searching: Directories: Open_Directory_Project: Policies_and_Procedures: Editing_Guidelines.

Lista pytań (FAQ) kategorii

Lista pytań (FAQ) kategorii to inny sposób informowania redaktorów i użytkowników o kategorii, tym razem w formie pytań i odpowiedzi. FAQ powinien zawierać informacje o Twojej kategorii i odpowiedzi na pytania związane z jej tematyką i zawartością. Do tworzenia listy pytań odnoszą się te same zasady, które zostały sformułowane przy okazji wskazówek odnośnie tworzenia dobrego opisu kategorii.

Zespół etatowy (staff) zastrzega sobie prawo ingerencji w treść opisów i list pytań kategorii, szczególnie gdyby powyższe miały naruszać ogólne zasady redagowania i zgłaszania stron do katalogu.