In Partnership with AOL Search

DMOZ

DMOZ:n aineiston käyttäjät

DMOZ:n aineistoa käyttävät useat WWW-sivustot, hakukoneet ja hakemistot. Käyttäjiä on mainittu täällä. DMOZ ei valvo, milloin nämä sivustot päivittävät tietonsa. DMOZ-lisenssissä on lisätietoja.

Jotta AOL voisi toimia mahdollisien kolmansien osapuolien tekijänoikeusrikkomuksissa huomioon ottaen mahdollisuutesi osallistua DMOZ, luovutat AOL tekijänoikeudet kaikkeen DMOZ:lle aikaisemmin tai tulevaisuudessa tuottamaasi aineistoon (linkkien kuvaukset, sähköposti, viestintä, hakemiston järjestely tms.). AOL myöntää sinulle kuitenkin ei-yksinoikeudellisen, rojaltimaksuttoman oikeuden käyttää aineistoa, jonka olet tuottanut DMOZ:lle. Vakuutat, että sinulla on kaikki oikeudet valtuuttaa jakelu ja uudelleenjakelu aineistolle, jonka olet tuottanut ja tuotat tulevaisuudessa DMOZ:lle tai projektin käyttöön. Sinun täytyy toimittaa tuottamastasi aineistosta tiedot, jotka AOL kohtuuden rajoissa pyytää, mikäli aineiston väitetään loukkaavan kolmansien osapuolten oikeuksia.


Mikään näissä ohjeissa ei luo pohjaa oikeudellisille toimille DMOZ-projektia tai AOL, sen yhteistyökumppaneita, työntekijöitä tai johtoa vastaan. Toimiessasi vapaaehtoisena toimittajana luovut kaikista vaatimuksista, jotka liittyvät, johtuvat tai näyttävät johtuvan toimittajana olemisesta tai toimittajan toimista.

DMOZ harjoittaa laajaa toimituksellista harkintaa hakemiston sisällön ja rakenteen muodostamisessa. Saatamme hylätä, poistaa tai muokata listauksia pelkästään toimituksellisen harkinnan perusteella. Saatamme muuttaa näitä ohjeita tai mitä tahansa DMOZ:n käytäntöä koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.