In Partnership with AOL Search

DMOZ

Användare av DMOZ-data

DMOZ-data används av ett antal webbplatser, sökmotorer och kataloger. En lista över dessa hittar du här. DMOZ har inget inflytande över när dessa webbplatser uppdaterar sitt innehåll. DMOZ:s licensavtal innehåller mer information.

För att AOL ska kunna försvara sig i händelse av att en tredje part inkräktar på företagets egendom och varumärken, och för att du ska komma ifråga som medverkande i DMOZ, överlåter du till AOL alla rättigheter till material (oavsett om det handlar om länkbeskrivningar, innehåll i skriftlig kommunikation, katalogstruktur, och så vidare) som du har skapat och bidragit med till DMOZ eller i framtiden kommer att skapa och bidra med till DMOZ. Som motprestation ger AOL dig på licens en icke-exklusiv, royaltyfri rätt att använda det material som du har skapat och bidragit med till DMOZ. Du intygar också att du har alla rättigheter som krävs för att tillåta att det material du har bidragit med eller kommer att bidra med för att användas av DMOZ får distribueras ett ospecificerat antal gånger. Du förbinder dig att lägga fram all information som AOL rimligen kan begära av dig i händelse av att anklagelser framförs att det material du bidragit med inkräktar på en tredje parts upphovsrätt.


Inget i dessa riktlinjer kan användas i en juridisk konflikt med DMOZ, AOL eller några av dess affilierade, anställda, chefer eller dess styrelse. I utbyte mot att du får tjänstgöra som redaktör, avstår du från du alla anspråk som på något sätt är kopplade till, eller påstås vara kopplade till din ställning eller din aktivitet som redaktör.

Vi förbehåller oss rätten att bestämma katalogens innehåll och struktur. Vi förbehåller oss rätten att rata, radera, eller redigera dina bidrag efter eget skön. Dessa riktlinjer, och alla andra regler som reglerar DMOZ:s arbete, kan komma att ändras när som helst, med eller utan förvarning.