In Partnership with AOL Search

DMOZ

Toimittajatunnukset

Yksi tunnus, yksi toimittaja

ODP:n toimittajatunnukset on tarkoitettu vain tunnusta hakeneen henkilön käyttöön. Tunnuksia ei pidä jakaa sukulaisen, työtoverin tai ystävän kanssa; kehota heitä sen sijaan hankkimaan itselleen omat tunnukset. Jos tunnuksen havaitaan olevan monen henkilön käytössä, se voidaan poistaa.

Yhdellä henkilöllä saa olla vain yksi ODP:n toimittajatunnus. Entisten toimittajien, jotka haluavat palata projektiin, pitää täyttää toimittajatunnuksen palautuslomake riippumatta siitä, oliko tunnuksen menettämisen syynä sen vanheneminen, projektista eroaminen tai toimittajan erottaminen. Entiset toimittajat, jotka ovat liittyneet uudestaan ODP:hen uudella tunnuksella, voidaan palauttaa vanhalle tunnukselleen tai poistaa kokonaan ODP:n metatoimittajien ja henkilökunnan harkinnan mukaan. Useampaa kuin yhtä tunnusta käyttävien toimittajien oikeudet voidaan rajoittaa yhteen tunnukseen, tai heidät voidaan poistaa kokonaan.

Teknisten syiden vuoksi sekä toimituslokien säilyttämiseksi kerran myönnettyä toimittajatunnusta ei voida vaihtaa.

Vanhentuneiden tunnusten palauttaminen

Tunnuksesi säilyy aktiivisena, jos muokkaat hakemistoa vähintään kerran neljässä kuukaudessa. Tunnukset vanhenevat, jos et ole muokannut hakemistoa neljään kuukauteen, vaikka olisitkin sinä aikana kirjautunut sisään projektiin. Voit pyytää tunnuksen palauttamista täyttämällä palautuslomakkeen. Jos olit hyvä toimittaja, tunnuksesi todennäköisesti palautetaan. Jos tunnuksesi poistettiin tai olit saanut varoituksia huonosta toimitustyöstä tai väärinkäytöksistä, tunnustasi ei välttämättä palauteta. Toimittajaoikeuksien palauttaminen (kokonaan tai osittain) perustuu aina vapaaseen harkintaan, ja tunnus voidaan jättää palauttamatta mistä tahansa syystä. Toimittajat voivat ottaa yhteyttä joko ODP:n henkilökuntaan tai valitsemaansa metatoimittajaan, jos heillä on kysyttävää tunnuksen palauttamisesta.

Toimittajan tehtävästä eroaminen

Jos päätät lähteä projektista, voit joko antaa tunnuksesi vanhentua tai poistaa sen. Voit poistaa tunnuksesi valitsemalla komennon "Eroa luokan toimittajuudesta" toimittajan pääsivulla. Valitse sanan "Toimittaja" edessä oleva valintaruutu, kirjoita eroamisesi syy ruudun alareunassa olevaan tilaan ja valitse "Lähetä". Sinun ei tarvitse erikseen erota toimittamistasi luokista, vaan rasti ruudussa "Toimittaja" pitää huolen siitä. Järjestelmä pyytää sinua vahvistamaan pyyntösi. Kun olet eronnut, et voi enää kirjautua sisään. Jos päätät liittyä uudestaan ODP:hen myöhemmin, voit pyytää toimittajaoikeuksiasi takaisin palautuslomakkeella.

Tunnusten poistaminen

Muualla näissä ohjeissa mainittujen syiden lisäksi toimittajia voidaan poistaa tai heidän toimitusoikeuksiaan rajoittaa (kokonaan tai osittain) vapaan harkinnan mukaan. Syitä voivat olla mm. seuraavat:

Metatoimittajat voivat poistaa toimittajatunnuksia vain huolellisen keskustelun ja arvioinnin jälkeisellä konsensuspäätöksellä. ODP:n henkilökunta tarkistaa kaikki metatoimittajien tekemät poistopäätökset. Metatoimittajat ja ODP:n henkilökunta voivat harkintansa mukaan poistaa toimittajalta oikeuden toimittaa yhtä tai useampaa luokkaa tai muuten rajoittaa tämän oikeuksia. He voivat myös poistaa toimittajan kokonaan ODP:stä. Toimittajat voivat lähettää palautetta sellaisista päätöksistä ODP:n henkilökunnalle.

Aiheeseen liittyviä ohjeita: