In Partnership with AOL Search

DMOZ

Alaluokat

Johdanto

ODP:n kaltaisia hierarkkisia luokkahakemistoja on perinteisesti kutsuttu luokitusjärjestelmiksi. Luokittelutyöstä käytetään myös termejä taksonomia ja ontologia. Luokkarakenteen kehittämisen päämääränä on luoda järjestelmä, joka auttaa ihmisiä löytämään helposti aineistoa.

ODP noudattaa vertaisarviointikäytäntöä, joten kukaan toimittaja ei omista luokkaansa. Vaikka olisit ainoa jossakin luokassa listattu toimittaja, on muitakin toimittajia, jotka voivat muokata luokkaasi ja lisätä sinne sivustoja. Näihin toimittajiin kuuluvat ylempien luokkien toimittajat, editall-toimittajat, metatoimittajat ja henkilökunta.

Kokemus on osoittanut, että viestintä (esim. sähköpostitse tai postittamalla muutosehdotus sopivalle keskustelufoorumille) on erittäin tärkeää onnistuneen toimitustyön kannalta. Kun teet muutoksia luokkaasi esim. luomalla alaluokkia tai siirtämällä sivustoja luokasta toiseen, muutoksista on syytä kertoa muille toimittajille, ennen kuin teet niitä. Vaikka olisit luokan ainoa toimittaja, muutoksista pitäisi kertoa ylempien luokkien toimittajille.

Alaluokkien luominen

Yleensä alaluokat alkavat olla hyödyllisiä, kun linkkien määrä kasvaa yli 20:een; alaluokkien perustaminen sitä pienempiin luokkiin saattaa haitata tiedon löytymistä. Kun luokassa on vähintään 20 linkkiä, luokan jakomahdollisuudet alkavat yleensä hahmottua.

Jos olet toimittajana muualla kuin aluehakemistossa, sivustot pitäisi lajitella ja jakaa alaluokkiin aiheen mukaan, aina kun se on mahdollista. Kun olet käyttänyt kaikki mahdolliset tavat järjestää sivustoja aiheen mukaan, voit jakaa ne maantieteellisen sijainnin mukaan tai luoda aakkospalkin. Aakkospalkkien pitäisi olla yleensä viimeinen keino.

Voit myös päättää, että pidät kaikki sivustot yhdessä luokassa. Esimerkiksi luokassa Business: Transportation_and_Logistics: Trucking: Truck_Sales: Used on yli 50 linkkiä sivustoihin, jotka myyvät käytettyjä rekkoja. Tätä luokkaa on vaikea jakaa aiheenmukaisiin alaluokkiin tuotteen tyypin mukaan, koska kaikki sivustot näyttävät tarjoavan hyvin samankaltaisia tuotteita ja palveluita.

Lue lisää artikkelista How to Build Your Category's Taxonomy.

Jos sinut on merkitty jonkin luokan toimittajaksi, voit automaattisesti toimittaa myös sen alaluokkia "ylemmän tason toimittajana". Sinun ei tarvitse nimetä itseäsi luomiesi alaluokkien toimittajaksi, eikä se ole suositeltavaakaan, ellei kyseessä ole "lemmikkiluokkasi" tai erityisesti sinua kiinnostava luokka, jonka rakentamiseen aiot käyttää paljon aikaa. Voit kuitenkin nimetä itsesi toimittajaksi, jos luokan siirtäminen muualle on suunnitteilla ja haluat pysyä luokan toimittajana siirron jälkeen. Pienten luokkien jättäminen ilman nimettyä toimittajaa houkuttelee uusia toimittajia ODP:hen ja nykyisiä toimittajia siirtymään uusille alueille. Ääritapauksissa liian monta luokkaa kerännyttä toimittajaa voidaan pyytää eroamaan joistakin luokista, jos hän pystyy toimittamaan niitä "yläpuolelta".

Alaluokkien nimien valitseminen

ODP:ssä ei toistaiseksi ole pakollista sanastoa alaluokkien nimistä, mutta ohjeessa Preferred Terms tai sen erikielisissä vastineissa listattujen termien käyttö on suositeltavaa. Seuraavista ohjeista voi kuitenkin olla hyötyä yhdenmukaiseen nimeämiskäytäntöön pyrittäessä ja luokkien kopioimista vältettäessä.

Aluehakemiston toimittajille: Regional-aluehakemiston toimittajat ovat kehittäneet oman suosituksen aiheenmukaisista alaluokista, joita käytetään maantieteellisten paikkojen alla aluehakemistossa. Lue lisää ohjeesta Regional Guidelines. Luokan World: Suomi: Alueellinen toimitusohje sisältää vastaavan luokituksen suomeksi.

Päällekkäiset ja aiheeseen liittyvät luokat

Tehokas toimittaja etsii kaikkialta ODP:stä oman luokkansa alta ja ulkopuolelta alueita, joiden aiheet saattavat mennä päällekkäin. Hyödyllisiä kysymyksiä ovat mm.: Liittyykö alaluokkani aihe useampaan kuin yhteen alaan, ja jos liittyy, minkä muiden luokkien alla alaluokkani linkkejä voisi listata? Jos muualla ODP:ssä on alaluokka, joka muistuttaa omaa alaluokkaani, pitäisikö lisätä "Katso myös" -linkki? Pitäisikö lisätä @linkki? (Katso myös: @linkit.)

Aiheenmukaiset alaluokkien nimet vs. muodon mukaiset alaluokkien nimet

Hyvien alaluokkanimien ominaisuuksia

Hyvät alaluokkien nimet

Hakemistot ja resurssit

ODP:ssä on monta luokkaa, joissa on listattu WWW-hakemistoja tai tiettyyn aiheeseen liittyviä resursseja. Termejä resurssit ja hakemistot on käytetty joskus vaihtelevasti, mutta niitä pitäisi käyttää kahdesta sivustotyypistä, jotka ovat varsin erilaisia. ODP:n alaluokkanimissä käytetään termejä Directories ja Resources seuraavasti.

Directories

Sisältävät aakkostettuja tai luokiteltuja listoja tiettyyn aiheeseen liittyvistä resursseista.

Resources

Sivustoja, jotka toimivat laajana yleiskatsauksena tiettyyn aiheeseen.. Resurssisivustot sisältävät tyypillisesti yleistietoa aiheesta sekä hakemistoja, FAQ:ita, keskusteluosioita, artikkeleita jne. Useimmat resurssisivustot pitäisi listata aiheen pääluokassa. Jos pääluokka kasvaa liian suureksi, sivustot voi listata alaluokassa nimeltä Resources.

http://mercurio.iet.unipi.it/
http://www.siba.fi/Kulttuuripalvelut/music.html
http://www.workspace-resources.com/wr0000.htm
http://www.military.com/
http://www.fantasyhockeyjournal.com/
http://www.golf.com/

Alaluokan siirtäminen tai sen nimen muuttaminen

Vain toimittajat, joilla on catmv (category move) -oikeus, voivat nimetä uudelleen ja siirtää luokkia. Yksinkertaisia muutoksia, kuten kirjoitusvirheiden korjauksia tai luokan nimen muuttamista luokkamallien ja luokkien toimitusohjeiden mukaiseksi, voi pyytää sopivan keskustelufoorumin "Muutospyynnöt - Category Move/Rename/Delete Requests" -säikeessä.

Monimutkaisista, esimerkiksi luokkarakenteeseen vaikuttavista muutoksista on syytä keskustella ja sopia muun toimittajayhteisön kanssa. Noudata seuraavia neuvoja, kun järjestät uudelleen luokkarakenteita: Reorganising Categories.

Älä muuta luokkia manuaalisesti niin, että luot uuden luokan, siirrät sivustot siihen vanhasta luokasta ja tuhoat vanhan luokan. Jos menettelet näin, ODP menettää arvokasta lokitietoa ja luokkien välisen navigoinnin eheys saattaa kärsiä. Catmv-oikeuksilla varustetun toimittajan tekemä siirto on tehokkain tapa siirtää suuri määrä linkkejä. Toimittajat, jotka siirtävät luokkia manuaalisesti (manual catmv), voivat menettää toimittajaoikeutensa. Lisätietoja: The Perils of the Manual Category Move (catmv).

Maantieteelliset alaluokat

ODP:n aluehakemistoissa (World: Suomi: Alueellinen, Regional jne.) listataan sivustoja, jotka liittyvät tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. ODP:n aiheenmukaiset luokat taas sisältävät yleensä sivustoja, jotka eivät liity suoranaisesti mihinkään alueeseen tai jotka ovat yleisesti kiinnostavia. Jos haluat rakentaa hakemiston alueellisista ja paikallisista sivustoista, sinun kannattaa pyrkiä aluehakemiston toimittajaksi. Paikallinen sivusto liittyy rajattuun alueeseen, esim. osavaltioon, lääniin, maakuntaan, kuntaan tai muuhun hallintoalueeseen. Jos mikään muu jaottelu ei toimi, toimittajat voivat luoda maantieteellisiä alaluokkia myös aiheenmukaisiin luokkiin. Lue tarkemmat ohjeet dokumentista FAQ - Creating and Maintaining Regional Subcategories Under Topical Categories.