In Partnership with AOL Search

DMOZ

Sivustokohtaiset ohjeet

Alla olevat ohjeet käsittelevät erityyppisten sivustojen lisäämistä hakemistoon. Näiden ohjeiden avulla voit varmistaa, että ODP:hen lisäämäsi aineisto vastaa hakemiston tavoitteita.

Aikuissivustot

Luokka Adult on tarkoitettu sivustoille, joilla esitellään seksuaalista aineistoa lapsille sopimattomalla tavalla. Luokka on poikkeuksellinen, koska sinne ei ole linkkiä ODP:n etusivulta. Jokainen Adult-hierarkian sivu on myös merkitty PICS-tagilla, joka estää pääsyn sivuille sisällönvalvontaominaisuuksia käyttävällä selaimella. Adult-luokka sisältää pääasiassa (muttei ainoastaan) eroottista aineistoa ja sivustoja, joilla esitetään, kuvataan tai mainostetaan suoraa seksiä tai seksuaalista alastomuutta tarkoituksena kiihottaa eikä kasvattaa tai jakaa tietoa käyttäjille. Virallisissa Adult Guidelines -toimitusohjeissa ja Adult FAQ:ssa kerrotaan lisää Adult-luokan sisällöstä. Adult-toimitusohjeiden osassa Adult vs. Other Categories selitetään aikuislistausten ja ODP:n muiden alueiden välisiä eroja.

Lasten ja nuorten sivustot

Kids_and_Teens on erillinen lasten ja nuorten hakemisto, jolla on oma toimittajayhteisönsä ja toimitusohjeensa. Alle 18-vuotiaille tarkoitetut sivustot voidaan listata sekä perinteisessä että lasten ja nuorten hakemistoissa.

URLien syvälinkitys

Syvälinkitys tarkoittaa sivuston alasivuihin ja alaverkkotunnuksiin linkittämistä.

Perussääntö: Suurimmassa osassa luokista ja hakemiston haaroista syvälinkitys on poikkeus eikä sääntö. Syvälinkkien pitäisi tarjota sisältöä, joka on ainutlaatuista ja erittäin hyödyllistä tietyssä luokassa. ODP:ssä ei ole tarkkoja sääntöjä siitä, millaisia sivustoja pitäisi tai ei pitäisi syvälinkittää. Johdonmukainen syvälinkitys erityisen hyödyllistä aineistoa sisältäviin sivustoihin voi parantaa hakemiston laatua tietyissä tapauksissa (esim. jos luokassa on listattuna vain vähän sivustoja ja olennainen tieto aiheesta on haudattuna isompien sivustojen uumeniin). Syvälinkkejä pitäisi kuitenkin lisätä vain hyvin valikoivasti. Jos olet epävarma syvälinkkien lisäämisestä, kysy neuvoa kokeneemmalta toimittajalta, esim. meta- tai editall-toimittajalta. Henkilökunta voi tehdä lopullisen päätöksen kaikista syvälinkitysasioista.

Syvälinkitystä käsitellään tarkemmin vuonna 2001 kirjoitetussa artikkelissa To Deeplink or Not To Deeplink.

Saman URLin listaaminen moneen kertaan

Useimmat sivustot sopivat täydellisesti yhteen luokkaan. ODP:n luokat ovat niin erikoistuneita, että useimmiten riittää sivuston listaaminen kerran. Jos sivusto sisältää monta eri aihetta, se pitäisi listata yhdessä yleisessä luokassa eikä monessa alaluokassa. Sivuston täytyy sopia luokan aiheeseen ja rajaukseen. Lue luokan kuvaus, kun selvität sen aiheen rajausta. Jos esim. Yhdysvaltain historiaa käsittelevä sivusto sisältää tietoa vallankumouksesta, sisällissodasta ja presidenteistä, sitä ei pidä listata erikseen kussakin alaluokassa vaan kerran yleisessä luokassa, esim. Society: History: By_Region: North_America: United_States.

Joissakin tapauksissa sivuston voi listata useammassa kuin yhdessä luokassa:

Useamman kuin yhden listauksen pitäisi kuitenkin olla poikkeus eikä sääntö. Aiheluokasta ei pidä koskaan poistaa listausta vain siksi, että sivusto on jo listattuna aluehakemistossa. Listauksia ei pidä myöskään poistaa perinteisestä ODP-hakemistosta vain siksi, että sivusto on listattuna myös Kids and Teens -hakemistossa.

Muut kuin suomenkieliset sivustot

Muut kuin suomenkieliset sivustot listataan kunkin kielen omassa luokassa World/kieli tai englanninkielisissä luokissa World-hierarkian ulkopuolella. Jos sivusto ei sisällä suomenkielistä aineistoa, se pitää siirtää pois luokasta World/Suomi. Esimerkiksi ruotsinkielinen sivusto luokan World: Suomi: Kulttuuri_ja_viihde: Musiikki: Artistit tarkastamattomissa pitää siirtää luokan World: Svenska: Kultur: Musik: Band_och_artister tarkastamattomiin; englanninkielinen sivusto taas kuuluisi luokkaan Arts: Music: Bands_and_Artists. Jos et pysty päättelemään, mihin alaluokkaan sivusto pitäisi siirtää, voit siirtää sen luokan World/kieli päätason tarkastamattomiin. Selitä kommenttikentässä, miksi siirsit sivuston.

Suomenkielisistä luokista on yleensä linkit muiden kielten vastaaviin luokkiin. Voit lisätä linkit muiden kielten luokkiin luokan muokkaussivun komennolla "Muokkaa muita kieliä". Kirjoita luokkien polkunimet tekstikenttään ja paina "Päivitä muiden kielten luokat" -painiketta. Linkki näkyy kielen nimenä sekä luokan muokkaussivulla että sen julkisella sivulla.

Monikieliset sivustot

Jos sivustossa on sisältöä useammalla kuin yhdellä kielellä, se voidaan listata useamman kuin yhden kielen luokassa. Jos sivusto on laadittu esimerkiksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, se voidaan listata luokassa World/Suomi, World/Svenska ja sopivassa englanninkielisessä luokassa. Kun lisäät hakemistoon monikielisen sivuston,

http://www.ekenas.fi/ johtaa ruotsinkieliselle sivulle. Sivulla on linkki suomenkieliseen versioon: http://www.ekenas.fi/suomeksi/index.htm
Sivuston http://www.ekenas.fi/ voi listata sekä luokassa World: Suomi: Alueellinen: Suomi että luokassa World: Svenska: Regionalt: Europa: Finland.

Sivustot, jotka vaativat salasanan

Kaikki sivustot on tarkastettava, ennen kuin ne lisätään hakemistoon, eivätkä salasanan vaativat sivustot ole poikkeuksia. Voit pyytää sivuston omistajalta salasanan ja selittää, että ilman sitä sivustoa ei listata. Jotkin aikuissivustot käyttävät Adult Verification Service -palvelua pääsyn rajoittamiseen. Jos törmäät sellaiseen sivustoon, ota yhteyttä Adult-luokan päätason toimittajaan tai metatoimittajaan ja kysy, mitä sivustolle pitäisi tehdä.

Sivuston tarkastamista varten saamasi salasana on luottamuksellista tietoa riippumatta siitä, saitko sen toiselta toimittajalta tai suoraan sivuston ehdottajalta. Salasanaa ei pidä kirjata toimittajan kommentteihin, eikä sitä saa koskaan paljastaa ODP-yhteisön ulkopuolisille. Salasanan väärinkäyttö voi johtaa toimittajaoikeuksiesi poistamiseen.