In Partnership with AOL Search

DMOZ

Tyyliohjeet

Näiden ohjeiden tarkoituksena on opastaa toimittajia hyvään toimitustapaan ja päätöksentekoon. Käyttäjien pitäisi pystyä arvioimaan sivuston merkityksellisyyttä käymättä sivustolla. Siksi hakemiston otsikoiden ja kuvausten pitäisi kuvata sivuston aihetta ja sisältöä objektiivisesti. Näiden tyyliohjeiden päätarkoitus on

ODP:ssä suvaitaan monenlaisia yksilöllisiä toimitustyylejä, joten älä suhtaudu näihin ohjeisiin liian puhdasoppisesti äläkä sorru nipottamaan liikaa URLien muodosta, otsikoista ja kuvauksista. Toimittajien pitäisi muistaa, että vaikka otsikoiden ja kuvausten laatu on tärkeää, itse linkkien laatu on kaikkein tärkeintä ODP:n yleisen laadun ja hyödyllisyyden kannalta.

Oikean URLin löytäminen

Aiheeseen liittyviä ohjeita: Uudelleenohjaukset ja peitetyt URLit

Otsikot

Otsikon pitäisi olla sivuston nimi eikä kuvaus siitä. Sen pitäisi olla sekä informatiivinen että tiivis.

Hyvä otsikko

Esimerkkejä otsikoista (englanniksi)

Kuvaukset

Kuvaus antaa täsmällistä tietoa sivuston sisällöstä ja aiheesta. Sen pitäisi olla informatiivinen ja tiivis, yleensä korkeintaan rivin tai kahden mittainen. Hyvän kuvauksen peruskaava on: Kuvaus = Aihe + Sisältö.

Joissakin luokissa luokan kaikkien sivustojen sisältö saattaa olla samanlaista. Esimerkiksi yritysten tai järjestöjen kotisivut saattavat sisältää yleistietosivun, tuote- ja palvelusivut jne. Näissä tapauksissa on hyväksyttävää vain kuvata, mitä yritys tekee, ja keskittyä sen tuotteisiin, palveluihin ja erityisominaisuuksiin (siis aiheeseen).

Hyvä kuvaus

 1. on tiivis, informatiivinen ja puolueeton ja antaa hakemiston käyttäjälle käsityksen, mitä sivustosta löytyy,
  • Korosta sivuston ainutkertaisia aiheita ja sisältöä, jotta käyttäjä voi arvioida sivuston merkityksellisyyttä.
  • Sisällytä kuvaukseen täsmällisiä termejä, joiden avulla käyttäjän on helpompi arvioida sivuston merkityksellisyyttä.
 2. koostuu loogisista lauserakenteista tai lausekkeista ja on moitteeton välimerkkien ja isojen kirjainten käytön suhteen, jotta käyttäjien on helppo lukea hakemistolistauksia,
  • Aloita kuvaus isolla alkukirjaimella ja päätä se pisteeseen.
  • Pyri kirjoittamaan kuvaus kolmannessa persoonassa. Vältä ensimmäisen tai toisen persoonan muotoja kuten "sinä", "sinulle", "minä", "minulle", "me", "meille" tai "tarjoamme", koska ne voivat kuulostaa liian subjektiivisilta.
  • Vältä lyhenteitä, elleivät ne ole luokan mahdollisten käyttäjien yleisesti tuntemia.
 3. ei kuulosta mainokselta, myyntipuheelta, mielipiteeltä tai arvostelulta; ODP:ssä ei mainosteta eikä arvostella sivustoja,
  • Vältä mainoksissa käytettäviä superlatiiveja ("paras", eniten", "suurin", "edullisin" jne.).
  • Älä käytä liioiteltuja välimerkkejä (esim. "!!!"), ISOLLA kirjoittamista korostuskeinona, et-merkkejä ("&") tai kolmea pistettä ("...").
  • Älä kerro omaa arviotasi mistään sivuston ominaisuudesta.
 4. ei sisällä liiallista ja tarpeetonta avainsanojen toistoa tai muuta turhaa tietoa,
  • Älä toista sivuston täydellistä otsikkoa kuvauksessa.
  • Älä toista liikaa luokan nimeä, avainsanoja tai ilmauksia äläkä käytä liikaa adjektiiveja.
  • Älä liitä kuvaukseen päivämääriä, hintoja, aikasidonnaisia lukuja tai muuta muuttuvaa tietoa.
  • Älä käytä kuluneita ilmauksia , kuten "Tämä sivusto on...", "Sivusto sisältää...", "yms." tai "ja paljon muuta".
  • Älä liitä kuvaukseen katu-, posti- tai sähköpostiosoitteita, ajo-ohjeita, puhelin- tai faksinumeroita, puhelinvastaajan käyttöohjeita, aukioloaikoja, hintoja tai muita URLeja.
 5. ei viittaa laittomasti hankittuun sisältöön (esim. ohjelmien tai musiikin piraattiversioihin) ja
 6. voi sisältää rajoitettuja lainauksia sivuston teksteistä (esim. "Tietoja sivustosta" -sivulta tms.), jos uudelleen kirjoittaminen olisi liian vaikeaa.

Kommenttikenttä

Tähän kenttään toimittajat voivat kirjoittaa sivustoon liittyviä viestejä toisille toimittajille.

Esimerkkejä kentän asianmukaisesta käytöstä:

Kun lisäät, poistat tai siirrät sivustoja tai muutat listatun sivuston URLia, automaattiset kommentit dokumentoivat toimenpiteesi. Sinun pitäisi kuitenkin kertoa toimenpiteesi syy, jotta muut URLia muokkaavat toimittajat ymmärtävät, mitä olet tekemässä. Sivustoa poistettaessa syy on aina kerrottava.

Tavallisimpien kommenttien lisäämistä on automatisoitu ns. bookmarkleteilla.

Päiväyskenttä

Päiväyskenttää voi käyttää artikkelien, arvostelujen tms. julkaisupäivän tai tapahtumien (esim. konferenssien) järjestämispäivän osoittamiseen. Päivätyt listaukset lajitellaan päiväyksen mukaan (ei aakkosjärjestyksessä). Ne näkyvät luokkasivun alareunassa päiväämättömien listausten alapuolella. Päivättyä sivustoa ei voi merkitä cooliksi.

Säännöllisesti päivitettävien sivustojen viimeisintä päivitystä ei pidä osoittaa päiväyskentällä, koska se voi muuttua.

Päiväyskenttä ei ole tarkoitettu listauksen viimeisen muokkauspäivän merkitsemiseen eikä muuhun sivustojen listausjärjestyksen säätelyyn.

Cool-merkinnät

Sivusto, joka on muita luokan sivustoja merkittävämpi, voidaan merkitä "cooliksi". Cool-merkityn sivuston pitäisi olla luotettavin, täydellisin ja sisällökkäin aihetta käsittelevistä sivustoista. Sivuston pitäisi myös olla suunnittelultaan käytettävä (käyttäjien pitää pystyä lukemaan sisältö) ja intuitiivisesti navigoitava (linkkien pitää toimia ja löytyä helposti). Koska cool-merkitty sivusto on luokan paras, niitä pitäisi yleensä olla vain yksi. Joskus cool-merkittyjä sivustoja voi kuitenkin olla kaksikin.

Toimittajat eivät saa merkitä cooliksi omia sivustojaan eivätkä sivustoja, jotka liittyvät heidän toimintaansa. Sääntö koskee sekä liiketoimintaa että henkilökohtaisia suhteita. Säännön rikkominen loukkaisi ODP:n pyrkimystä tarjota puolueetonta aineistoa käyttäjille. Sääntöjen vastaista on myös pyytää toista toimittajaa merkitsemään cooliksi sivusto, joka liittyy toimintaasi. Cool-merkintöjen väärinkäyttö voi johtaa toimittajaoikeuksiesi poistamiseen. Lue lisää osasta Eturistiriidat.

Huomio: Älä perusta "Toimittajan valinnat" -tyylisiä luokkia, vaan käytä sen sijaan cool-merkintää.

Lue lisää cool-merkinnöistä (englanniksi).