In Partnership with AOL Search

DMOZ

Luokkien ominaisuudet

Aakkospalkit

Aakkospalkkien pitäisi olla viimeinen keino sivustojen järjestämiseen. Yleensä niitä kannattaa käyttää säästeliäästi, koska ne eivät ole helppoja käyttäjille. Esimerkkejä hyödyllisestä aakkospalkkien käytöstä ovat satojen URLien tai @linkkien kokoelmat, joita ei voi helposti jakaa alaluokkiin, esim. muusikoiden tai kirjailijoiden nimet. Yleensä on hyvä keskustella muiden toimittajien kanssa siitä, onko aakkospalkki paras tapa jakaa luokka alaluokkiin.

Jos haluat luoda aakkospalkin, valitse komento "Luo aakkospalkki" luokan muokkaussivulla. Tämän työkalun avulla voit luoda helposti aakkospalkin ja sijoittaa sivustot oikean kirjaimen alle.

Lajittelujärjestys

Alaluokat ja @linkit voidaan ryhmitellä kahteen tai kolmeen kerrokseen. Näitä kerroksia erottavat vaakasuorat viivat.

Lajittelujärjestyksen käytöstä

Lajittelujärjestyksen pitäisi ryhmitellä luokat loogisella ja intuitiivisella tavalla. Lajittelujärjestystä voi käyttää ylimääräisen alaluokkakerroksen luomisen sijasta. Lajittelujärjestys on tarkoitettu suosituimpien alaluokkien listaamiseen ylimpänä. Sitä käytetään myös erottamaan luokan erilaisia jakotapoja. Lajittelujärjestystä ei kannata yleensä muuttaa luokassa, jossa on vain harvoja alaluokkia, koska vähien luokkien jakaminen kahteen tai kolmeen ryhmään ei juurikaan muuta luokan ulkonäköä. Pidä hakemiston käyttäjät mielessäsi lajittelujärjestystä asettaessasi, sillä tämän työkalun tarkoitus on auttaa heitä liikkumaan hakemistossa.

Lajittelujärjestyksen asettaminen

Jos luokkaasi muokkaavat muutkin toimittajat, keskustele ajatuksistasi heidän kanssaan ennen lajittelujärjestyksen muuttamista.

Kun haluat muuttaa luokkasi lajittelujärjestystä, valitse luokan muokkaussivulla komento "Aseta alaluokkien lajittelujärjestys". Voit muuttaa järjestystä alaluokkien nimien vieressä näkyvillä radiopainikkeilla.

@linkit

@linkit eli symboliset linkit osoittavat luokkiin, jotka voisivat olla nykyisen luokan alaluokkia. Symboliset linkit tunnistaa @-merkistä luokan nimen lopussa. Yhdessä luokassa voi olla monta @linkkiä. @linkit näkyvät alaluokkalinkkien joukossa. Jos uudessa alaluokassa voitaisiin listata jonkin toisen luokan kaikki sivustot, lisää sivustojen sijasta toiseen luokkaan osoittava @linkki. Samojen sivustojen listaaminen useammassa kuin yhdessä luokassa aiheuttaa lisätyötä toimittajille, ja tulos on hankalampi myös käyttäjälle.

World/Suomi/Vapaa-aika/Puutarha@ - Tämä @linkki johtaa luokkaan World: Suomi: Koti: Puutarha. Tällöin sanotaan, että luokka Koti/Puutarha on @linkitetty luokasta World: Suomi: Vapaa-aika.

@linkkien luominen

Kun haluat lisätä luokkaan @linkin, avaa luokan muokkaussivu ja valitse komento "[Lisää @linkki]" alaluokkalistan lopussa. Erota kohteena olevan luokan polkunimen osat toisistaan vinoviivoilla ("/") ja korvaa luokan nimessä esiintyvät välilyönnit alaviivoilla ("_"). Jos @linkki johtaa luokkaan, johon sinulla ei ole muokkausoikeutta, se näkyy mustana luokan muokkaussivulla (koska et pääse muokkaamaan linkin kohdetta).

Vinkki: Voit kopioida luokan nimen muodossa "Top: Computers: Internet: WWW: Searching the Web: Directories" ja liittää kopioidun nimen lomakkeen "Luokka"-kenttään. Useimmissa järjestelmissä voit kopioida tekstiä näppäilyllä Ctrl+C ja liittää kopioidun tekstin näppäilyllä Ctrl+V. Ohjelmisto muuntaa automaattisesti kaksoispisteet ja niitä seuraavat välilyönnit vinoviivoiksi ja pelkät välilyönnit alaviivoiksi. Tämä on paljon nopeampaa ja vähemmän virhealtista kuin nimen kirjoittaminen. "Top:"-osa pitää kuitenkin muistaa poistaa linkistä, koska ohjelmisto ei osaa poistaa sitä automaattisesti.

@linkkien poistaminen

Komento "poista linkki" @linkin nimen perässä muokkaussivulla ei tarkoita, että sinun pitäisi poistaa linkki. Jos valitset vahingossa komennon "poista linkki" (tai jos halusit oikeasti poistaa @linkin, mutta muutat mielesi), palaa edelliselle sivulle selaimesi Edellinen- tai Takaisin-painikkeella. Nykytoteutuksessa sekä Vahvista- että Peruuta-painike poistavat @linkin. Selaimen Edellinen-painiketta painamalla voit kuitenkin perua poistopyynnön.

Aiheeseen liittyvät luokat

"Katso myös" -linkit osoittavat aiheeseen liittyviin luokkiin muualla ODP:ssä. Kussakin alaluokassa pitäisi olla vain muutamia "Katso myös" -linkkejä. Kaksisuuntaiset linkit luokkien välillä toteutetaan usein @linkkinä toiseen ja "Katso myös" -linkkinä toiseen suuntaan.

Aiheeseen liittyviin luokkiin linkittäminen

Kun haluat lisätä linkin aiheeseen liittyvään luokkaan, valitse luokan muokkaussivulla komento "[Lisää/poista aiheeseen liittyviä Open Directory -luokkia]".

Lisätietoja: When to Use an @link vs. a Related Link (englanniksi)

Huomio: Jos sinulla ei ole oikeuksia luokkaan, jossa pitäisi mielestäsi olla @linkki tai "Katso myös" -linkki, voit pyytää editall- tai metatoimittajia lisäämään linkin. Jokaisella hakemiston haaralla on foorumisäie tällaisille pyynnöille. Säikeen nimi on yleensä "Muutospyynnöt", "Rename/Delete/Move/Sort Requests" tms. Älä luo kirjanmerkkeihisi johtavia @linkkejä tai "Katso myös" -linkkejä. Kirjanmerkit ovat henkilökohtaista työtilaa eivätkä julkaistavaksi tarkoitettuja.

Luokkien kuvaukset ja ohjeet

Luokan muokkaussivun komennolla "3. Muokkaa luokan kuvausta" voit lisätä luokalle kuvauksen, ehdotusohjeen ja toimitusohjeen.

Luokan kuvaus on tarkoitettu toimittajille ja hakemiston käyttäjille, jotka haluavat tietää lisää aiheesta tai luokan tarkoituksesta ja rajauksesta. Voit lukea luokan kuvauksen seuraamalla "Kuvaus"-linkkiä luokan julkisen sivun oikeassa yläkulmassa..

Hyvä luokan kuvaus

Ehdotusohje on tarkoitettu käyttäjille, jotka ehdottavat sivustoja luokkaan. Luokan julkisen sivun komento "ehdota URLia" näyttää ehdotusohjeen. Hyvä ehdotusohje täyttää samat ehdot kuin luokan kuvaus. Lisäksi se

Luokan toimitusohje on tarkoitettu vain toimittajille. Ennen kuin lisäät luokkaan toimitusohjeen, varmistathan, että muut samaa luokkaa toimittavat ovat yhtä mieltä ohjeista.

ODP:n yleiset toimitusohjeet koskevat hakemiston kaikkia haaroja ja luokkia. Joidenkin ODP:n päähaarojen toimittajat ovat luoneet lisäohjeita, jotka täydentävät näitä yleisiä ohjeita. Luokkien omat toimitusohjeet sisältävät neuvoja luokan sisäisistä luokitteluperiaatteista ja nimeämiskäytännöistä. Muistathan, että luokkakohtaisten ohjeiden ei pitäisi koskaan olla ristiriidassa ODP:n yleisten toimitusohjeiden kanssa, eikä mikään luokkakohtainen ohje kumoa yleisiä toimitusohjeita. Luettelo eri luokkien toimitusohjeista ja FAQ:ista löytyy luokasta Computers: Internet: Searching: Directories: Open_Directory_Project: Policies_and_Procedures: Editing_Guidelines.

Luokkien FAQ:t

Luokan FAQ:n avulla voit tarjota kysymyksiksi ja vastauksiksi muotoiltua tietoa käyttäjille ja toimittajille. FAQ:n pitäisi sisältää tietoa luokasta ja vastata luokan sisältöä ja rajausta koskeviin kysymyksiin. Hyvän FAQ:n laatimiseen pätevät samat ohjeet kuin luokan kuvauksen laatimiseen.

ODP:n henkilökunta voi muottaa luokkien kuvauksia ja FAQ:ita harkintansa mukaan, etenkin jos ne rikkovat virallisia toimitus- ja ehdotusohjeita.