In Partnership with AOL Search

DMOZ

Sähköpostin lähettäminen toimittajille

DMOZ kunnioittaa toimittajien yksityisyyttä, ja toimittajien odotetaan kunnioittavan toisiaan samalla tavalla. Kannustamme toimittajia työskentelemään yhdessä ryhmänä ja keskustelemaan toistensa kanssa. Toimittajat voivat ottaa toisiinsa yhteyttä palautetoiminnolla, johon on linkki jokaisen toimittajan profiilista.

Keskustelufoorumien käyttö

Voit keskustella luokkasi muiden toimittajien kanssa myös pääluokan omalla keskustelufoorumilla (esim. Arts). Voit kerätä palautetta muilta toimittajilta aloittamalla uuden keskustelusäikeen, kertomalla muille toimittajille sähköpostitse säikeen URLin ja pyytämällä heitä vastaamaan foorumilla. Näin jokainen voi ottaa osaa keskusteluun. Voit myös saada hyödyllisiä ehdotuksia toimittajilta, jotka eivät toimita samaa luokkaa, mutta jotka osallistuvat foorumikeskusteluun. Erillisen sähköpostimuistutuksen lähettäminen foorumikeskusteluista on erittäin suositeltavaa, jos haluat paljon vastauksia tai jos keskusteltavana on suuri muutos, joka koskisi monta toimittajaa (jotkut toimittajat eivät lue foorumeja säännöllisesti).

Pääluokkien englanninkielisten foorumien lisäksi eri World-luokilla on omia foorumeitaan (esim. World/Suomi). Foorumi World/General on tarkoitettu niille kielille, joilla ei ole omaa foorumia. Käytössä ovat myös alla luetellut yleiskäyttöiset foorumit. Vaikka foorumeista on hyötyä ajatustenvaihdossa, foorumiviestien sisältö ei välttämättä edusta DMOZ:n virallista toimituskäytäntöä.

Foorumiviestien kirjoittaminen

Ennen kuin aloitat uuden keskustelusäikeen, varmista foorumihaulla, ettei kysymykseesi ole jo vastattu. Jollet löydä aiheeseen liittyvää keskustelua, voit aloittaa uuden keskustelun. Aloita keskustelu vain yhdessä, aiheelle sopivimmassa foorumissa. Älä aloita monta keskustelusäiettä samasta aiheesta. Säikeen otsikon pitäisi olla selvä ja täsmällinen. Säikeen pitäisi käsitellä vain yhtä aihetta.

Kun vastaat viesteihin, pysy aiheessa. Mieti, onko vastauksesi hyödyllinen keskustelun monille lukijoille. Joskus voi olla hyödyllisempää lähettää sähköpostia niille harvoille toimittajille, joita asia koskee. Pidä kommenttisi tiiviinä. Ole huomaavainen keskustellessasi muiden toimittajien kanssa.

Hyperlinkit foorumiviesteissä

Jos viittaat tiettyyn luokkaan tai sivustoon, kerro sen URL. Jos kirjoitat mitä tahansa merkkijonolla http:// alkavaa, foorumiohjelmisto tulkitsee hyperlinkiksi sitä seuraavat merkit seuraavaan välilyöntiin asti. Lukijat voivat seurata linkkiä ja nähdä, mistä puhut. Huom. Jos kirjoitat /, myös pilkku tulkitaan valitettavasti osaksi linkkiä, eikä linkki toimi. Kirjoita siis välilyönti ennen hyperlinkkiä ja sen jälkeen ennen seuraavaa välimerkkiä.

Sähköpostin ja foorumien yksityisyys

DMOZ:n toimittajien foorumin, URLeihin liitettyjen kommenttien ja toimittajien välisen sähköpostin sisältö ovat yksityisiä, ja ne on tarkoitettu vain DMOZ:n toimittajien sisäiseen käyttöön. Toimittajat eivät saa julkaista eivätkä paljastaa lainauksia näistä lähteistä kenellekään muille kuin toisille toimittajille ja DMOZ:n henkilökunnalle. Sisällön välittäminen uudelleen muotoiltuna on sallittua vain, jos sitä ei pysty yhdistämään keneenkään toimittajaan ja jos sisällön paljastaminen ei loukkaa kenenkään toimittajan yksityisyyttä. Diplomaattinen sananvalinta on uudelleenmuotoilijan vastuulla. Toisen DMOZ:n toimittajan henkilöllisyyden tai sähköpostiosoitteen paljastaminen ei ole koskaan sallittua ilman tämän lupaa.

DMOZ:n sähköpostin tai keskustelufoorumien yksityisyyden loukkaamista ei suvaita, vaan se voi johtaa toimittajatunnuksen poistamiseen ja mahdollisiin oikeustoimiin.

AOL voi paljastaa aiheeseen liittyvien foorumikeskustelujen, sähköpostin, toimittajien kommenttien tai muun DMOZ-viestinnän sisällön, jos kyseessä on DMOZ:hen liittyvä lakiasia. Tämä tarkoittaa, että foorumien (mukaan lukien metafoorumin) ja henkilökunnalle lähetetyn sähköpostin sisältö voidaan toimittaa AOL laillisille edustajille.

Yhteydenpito ehdottajiin

Joskus saattaa olla tarpeellista keskustella sivuston ehdottajan kanssa hakemistolistauksesta. Älä anna ehdottajan koskaan ymmärtää, että edustaisit DMOZ:n henkilökuntaa tai AOL. Jos ehdottajan kanssa on ongelmia, ota yhteyttä DMOZ:n henkilökuntaan.

Sopimaton viestintä

Kaiken DMOZ:hen liittyvän viestinnän - toisten toimittajien, sivustojen ehdottajien ja DMOZ:n henkilökunnan kanssa - pitää olla kohteliasta. Loukkaavaa käytöstä tai ahdistelua ei suvaita.

Toisinaan käyttäjät ja muut toimittajat ottavat toimittajiin yhteyttä muutenkin kuin palautetoiminnon kautta. Tämä on seurausta hakemiston julkisesta luonteesta. DMOZ toimittajana hyväksyt sellaisen mahdollisuuden ja vapautat DMOZ:n kaikista vaateista. DMOZ ei kehota sellaisiin yhteydenottoihin eikä vaadi toimittajia julkaisemaan henkilötietojaan. Muistathan kuitenkin, että toimittajaprofiilien sisältö näkyy muille toimittajille ja hakemiston käyttäjille. Jos uskot, että yksityisyyttäsi tai oikeuksiasi on loukattu DMOZ kuulumisen seurauksena, lähetä DMOZ:n henkilökunnalle yksityiskohtainen selostus tapahtumista (englanniksi). Vaikka DMOZ ei pysty hallitsemaan sellaisia yhteydenottoja, joissakin tapauksissa voimme hillitä niitä.

Aiheeseen liittyvä ohje: Tunnusten poistaminen