In Partnership with AOL Search

DMOZ

Sivustojen valintaperusteet

Alla olevat ohjeet käsittelevät eri tyyppisten sivustojen lisäämistä. Näiden ohjeiden avulla voit varmistaa, että ODP:hen lisäämäsi aineisto vastaa hakemiston tavoitteita.

Hakemistoon kelpaavat sivustot

ODP:llä on kaksi tavoitetta: luoda WWW:n kattavin hakemisto ja saada aikaan laadukas, sisällökäs tiedonlähde, joka on suuren yleisön mielestä hyödyllinen ja korvaamaton. Lyhyesti sanottuna toimittajien pitäisi listata hakemistossa paljon laadukkaita sivustoja.

Arvioi kunkin sivuston suhteellista arvoa verrattuna muihin aihetta käsitteleviin sivustoihin. Suhteellisella arvolla ei tarkoiteta vain sivuston laatua, vaan myös sen kykyä tarjota tärkeää, ainutkertaista tietoa aiheesta.

Yleensä ODP:n toimittajien pitäisi lisätä hakemistoon sivustoja, jotka tarjoavat:

Toimittajien pitäisi miettiä jokaisen sivuston kohdalla:

Onko sivuston tietosisältö sama kuin muilla sivustoilla?
Sivuston ei pitäisi kopioida muiden sivustojen sisältöä.
Listataanko ODP:ssä tämäntyyppisiä sivustoja?
Onko sivusto valmis?
Sivuston linkkien pitäisi olla toimivia ja alasivujen sisällökkäitä. Linkkien ei pitäisi johtaa 404-virheilmoituksiin tai tyhjille alasivuille. Jos sivusto on vasta rakenteilla, se ei ole hyvä ehdokas lisättäväksi hakemistoon. Jotkut sivustot saattavat kärsiä rikkinäisistä linkeistä, huonosta suunnittelusta tai muista laatuongelmista, mutta tarjota silti tietoa, jota on muuten vaikeaa tai mahdotonta löytää verkosta. Mieti, kannattaisiko tällainen sivusto lisätä hakemistoon. Vaikka sivustossa olisi joitakin vikoja, se saattaa olla erittäin hyödyllinen, jos sisältö on harvinaista ja ainutkertaista.
Onko sivusto ajan tasalla?
Jos sivusto väittää tarjoavansa tuoretta tietoa, sen pitäisi olla ajan tasalla. Jos sivusto ei ole ajan tasalla, arvioi sen kelpaamista arkisto- tai tutkimuskäyttöön. Joskus harvoin saatat kohdata päivittämättömän sivuston, joka sisältää yhä hyödyllisiä artikkeleita, linkkejä ja muuta aineistoa. Esimerkiksi antiikkitiedotuslehti, jota ei ole päivitetty kahteen vuoteen, saattaa yhä sisältää hyödyllistä tietoa antiikin ostamisesta ja arvioinnista. Toisaalta jos jokin sivusto väittää tarjoavansa päivittäin tuoreita uutisia, sillä ei välttämättä ole enää arvoa, jos sivustoa ei ole päivitetty kuukausiin tai vuosiin.
Onko sivusto käytettävissä ja latautuuko se kokonaan?
Sivuston pitäisi latautua järkevässä ajassa ja olla riittävän luotettavasti käytettävissä. Huono WWW-suunnittelu on harvoin riittävä syy jättää sivusto listaamatta, jos se on muuten sisällökäs. Suunnittelu voi olla perusteena sivuston hylkäämiselle vain silloin, jos se tekee sivustosta lukukelvottoman.

Muistathan, että millään sivustolla ei ole automaattisesti oikeutta olla listattuna Open Directoryssa ja että sivustojen listaaminen perustuu toimittajien arvostelukykyyn. Lyhyesti sanottuna toimittajien odotetaan toimivan lahjomattomasti, pitävän mielessään ODP:n yleiset tavoitteet ja käyttävän aina tervettä järkeä.

Sivustot, jotka eivät yleensä kelpaa hakemistoon

Koska ODP:n on tarkoituksena olla kattava ja kaikki aiheet sisältävä hakemisto, voi olla helpompaa kertoa, millaiset sivut eivät kelpaa hakemistoon. Tässä osassa kerrotaan, minkä tyyppisiä sivustoja ei listata hakemistossa.

Kumppanuusmarkkinointi

Mitä kumppanuusmarkkinointi (affiliate marketing) tarkoittaa?

Tulojen jakamista mainostajien/kauppiaiden ja julkaisijoiden/myyjien kesken niin, että korvaus perustuu suoritusten määrään: yleensä joko tuotteiden tai palveluiden myyntiin, klikkausten määrään, rekisteröitymisiin tai näiden yhdistelmään. Kumppanuusmarkkinointisivustoja on neljänlaisia: kumppanuuslinkkejä (affiliate links), enimmäkseen kumppanuuslinkkejä sisältäviä sivustoja, kumppanuusjälleenmyyjien sivustoja (affiliate reseller sites, fraternal mirrors) ja verkostomarkkinoijien sivustoja (Multi-Level Marketing (MLM) Independent Representatives).

Miksi ODP:ssä ei listata näitä sivustoja?

Ongelmana ei ole liiketoimintamalli, vaan peilattu ja kopioitu sisältö. Esimerkiksi tiedontallennustuotteita ja -palveluita tarjoava yritys saattaa myydä palveluitaan vain jälleenmyyjien kautta. Vaikka jälleenmyyjien sivustot on saatettu suunnitella eri tavalla, niiden sisältö ja tarkoitus on täsmälleen sama. Samaa sisältöä tarjoavien tai samaan paikkaan osoittavien sivustojen lisäämisestä ei ole iloa käyttäjälle.

Ohjeita erityyppisistä kumppanuussivustoista

Kumppanuuslinkit
Tässä vaihtoehdossa kumppanuus perustuu klikkauksiin. Kumppanuuslinkit ovat kaupallisen sivuston URLeja, jotka sisältävät yleensä (mutta eivät aina) kumppanin tunnuksen tai muun viitteen, esim. AffiliateID=19555&ProductID=508. Henkilö, jonka tunnus on linkissä, saa palkkion jokaisesta ostajasta, joka on tullut sivustolle linkin kautta. Kumppanuuslinkkejä ei koskaan pitäisi lisätä hakemistoon.
Enimmäkseen kumppanuuslinkkejä sisältävät sivustot

Sivustot, jotka sisältävät enimmäkseen kumppanuuslinkkejä tai joiden ainoa tarkoitus on ohjata liikennettä toiselle sivustolle palkkion saamiseksi, eivät tarjoa ainutkertaista sisältöä, eikä niiden paikka ole hakemistossa. Sivusto, joka sisältää kumppanuuslinkkejä muun sisällön ohella (esim. laulajan fanisivusto, jolla on haastatteluja ja valokuvia sekä mainoksia ja linkkejä levykauppaan), voi kuitenkin sopia lisättäväksi hakemistoon.

Nyrkkisääntö: Katso sivuston sisältöä unohtaen kaikki kumppanuuslinkit. Jos muu sisältö on hyödyllistä luokan aiheen kannalta, sivusto voi olla hyvä ehdokas lisättäväksi ODP:hen. Jos muu sisältö on huonoa, minimaalista tai joltakin muulta sivustolta kopioitua, sivusto ei ole hyvä ehdokas.

Kumppanuusjälleenmyyjien sivustot (affiliate reseller sites, fraternal mirrors)
Kumppanuusjälleenmyyjien sivustoilla on sama sisältö, mutta yleensä erilainen ulkoasu. Näitä sivustoja on vaikeampi tunnistaa, koska sivustot on suunniteltu erinäköisiksi, mutta huolellinen tarkastelu paljastaa, että ne tarjoavat täsmälleen samaa tuotetta tai palvelua kuin toinen yritys. Kauppiaat pystyttävät tällaisia sivustoja kumppanuutta, jälleenmyyntiä tai uusien asiakkaiden hankintaa varten. Esimerkiksi toisen yrityksen tuotteita tai palveluita myyvät ja pienen provision saavat sivustot ovat kumppanuusjälleenmyyjiä. Yleensä emme listaa kumppanuusjälleenmyyjien sivustoja, jollei jälleenmyyjän sivuilla ole omaa laadukasta sisältöä, josta on hyötyä käyttäjälle.
Verkostomarkkinointi (Multi-Level Marketing, MLM) ja Pyramid Schemes

Verkosto- eli monitasomarkkinoinnissa myyjät voivat ansaita kahdella tavalla: myymällä tuotteita ja palveluita kuluttajille tai rekrytoimalla lisää myyjiä.

Tällaisen yrityksen sivuston voi listata hakemistossa, mutta itsenäisten myyntiedustajien ja jakelijoiden sivustoja yleensä ei. Esimerkiksi Metabolife-yrityksen voi listata luokassa Business: Opportunities: Networking-MLM, mutta Metabolifen myyntiedustajien sivustoja ei pitäisi listata lainkaan hakemistossa. Saatat törmätä myös henkilökohtaiseen sivustoon, joka sisältää tietoa sivuston omistajan toiminnasta verkostomarkkinoinnissa. Jos tällaisen sivuston päätarkoitus ei ole verkostomarkkinointituotteiden kaupittelu, sivusto saattaa kelvata listattavaksi.

Jos huomaat itsenäisen myyntiedustajan sivuston listattuna hakemistossa tai odottamassa tarkastamista, lähetä se luokan Test: Affiliates: Networking-MLM sopivaan alaluokkaan. Esim. Metabolifen edustajien sivustot kuuluvat luokkaan Test: Affiliates: Networking-MLM: M: Metabolife: Independent_Representatives.

Pyramidimarkkinointia, ketjukirjeitä yms. rahanansaintakeinoja mainostavia sivustoja ei pitäisi listata, koska ne saattavat olla Yhdysvaltain lainsäädännön vastaisia (U.S. Postal Lottery Statute, 18 U.S.C. § 1302). World Federation of Direct Selling Associations -järjestö määrittelee pyramidimarkkinoinnin järjestelmäksi, jossa liittyjä maksaa alkumaksun saadakseen tulevaisuudessa rahaa tai muita etuja, jotka ovat peräisin pääasiassa liittyjän järjestelmään liittämien ihmisten (tai näiden edelleen liittämien ihmisten) maksuista eikä tuotteiden myymisestä kuluttajille. Lisätietoja löydät WFDSA:n sivustolta.

Identtiset peilisivustot

Identtiset peilisivustot ovat sivustoja, joiden sisältö on sama, mutta joilla on eri URL. Esimerkiksi http://ch.dmoz.org/ on sivuston / peilisivusto. Hakemistossa listattaisiin vain /, muttei sen peilisivustoja.

Joskus peilisivustoja perustetaan vähentämään pääsivuston kuormitusta. Yritä päätellä, mikä sivustoista on alkuperäinen, ja listaa se, jollei sitä ole jo listattu. Poista sitten peilisivustojen listaukset.

Alkuperäisen sivuston tunnistaminen ei ole aina helppoa. Joskus URL on kerrottu sivustossa itsessään, ja toisinaan alkuperäisen sivuston voi tunnistaa sen URLista. Joskus alkuperäinen sivusto ohjautuu automaattisesti jollekin peilipalvelimelle (palvelimen kuorman helpottamiseksi, kuten yllä mainittiin).

The Eyesore Database -sivuston alkuperäinen versio on osoitteessa http://quimby.gnus.org/eyesore.html, ja indeksisivulta on linkit peilisivustoihin osoitteissa http://www.evo.org/eyesore.html, http://www.maths.monash.edu.au/people/rjh/music/eyesore/eyesore.html ja http://www.dns.net/eyesore/.
Tutustu artikkeliin Spotting Mirrors, Affiliates, and Similar Sites - Tämä on "pakollista luettavaa" kaikille toimittajille ja varsinkin kaupallisia sivustoja sisältäviä luokkia toimittaville. Siinä on hyödyllisiä neuvoja peili- ja kumppanuussivustojen tunnistamisesta ja käsittelystä.

Uudelleenohjaukset ja peitetyt URLit

Uudelleenohjaus-URL osoittaa sivulle, joka ohjaa selaimesi suoraan toiseen URLiin. Automaattinen uudelleenohjaus toimii heti, kun valitset URLin tai kirjoitat sen selaimen osoitepalkkiin. Joskus taas saatat törmätä myös erilliseen uudelleenohjaussivuun. Uudelleenohjaussivuja perustetaan silloin tällöin sivuston siirtyessä uuteen URLiin. Automaattisia uudelleenohjauksia ja uudelleenohjaussivuja ei koskaan pitäisi lisätä hakemistoon.

Jos URL on peitetty, varsinainen sivu näkyy täysikokoisessa kehyksessä, jolloin selaimen osoitepalkissa näkyy peite-URL eikä sivun todellinen URL. Esimerkkejä peite-URLeista ovat come.to, welcome.to, go.to, surf.to, listen.to, fly.to, move.to, jump.to, run.to ja talk.to.

Mene sivulle http://www.welcome.to/Boomers_from_Mars ja avaa sen kehys uuteen ikkunaan. URL näyttää nyt erilaiselta: peitetty todellinen URL on http://www.geocities.com/boomers_from_mars.

Mahdollisten peitettyjen URLien kanssa (esim. "*.to" tai "*.at") kannattaa olla tarkkana. Älä lisää peite-URLeja. Lisää sen sijaan todellinen URL.

Jos haluat tietää lisää peite-URLeista, tutustu foorumikeskusteluun niiden ongelmista (vain toimittajille).

Laittomat sivustot

Laitonta aineistoa sisältäviä sivustoja ei pitäisi listata hakemistossa, eikä varsinkaan sellaisia sivustoja, joiden yhtenä päätarkoituksena on laittoman aineiston levittäminen. Esimerkkejä useimmissa maissa laittomaksi katsottavasta sisällöstä ovat lapsiporno, tekijänoikeuksia loukkaava aineisto, konkreettisiin lainrikkomuksiin (esim. petoksiin tai väkivaltaan) yllyttävä aineisto ja kunnianloukkaukset. Asiapitoisten tekstien ja ohjeiden ei yleensä katsota yllyttävän laittomuuksiin, jollei niiden tarkoituksena ole helpottaa välitöntä rikoksen tekemistä tietyssä tilanteessa.

Aborttilääkäreiden nimiä listaava abortinvastainen sivusto saattaa olla OK, mutta jos jokin abortinvastainen sivusto kertoo aborttilääkärien nimet ja osoitteet epäsuorasti uhkaavassa yhteydessä (esim. mainitsemalla lääkärien matkareitit, työajat, kotipuhelinnumerot tai perheenjäsenten nimet), sitä ei lisätä hakemistoon.

Jotkut Yhdysvaltain ulkopuoliset valtiot saattavat pyrkiä ulottamaan tuomiovaltansa WWW-sivustoihin, jotka ovat valtiossa asuvien käytettävissä. Sellaiset juridiset vaatimukset voivat ulottua myös ODP:n kaltaisiin sivustoihin, jotka vain listaavat ja kuvailevat muita sivustoja. Siksi toimittajien pitäisi noudattaa oman maansa lakeja valitessaan sivustoja hakemistoon. Jos tietyntyyppisen sivuston listaaminen saattaisi olla laitonta omassa maassasi, älä listaa sitä, vaan jätä se jonkun muun tarkastettavaksi.

Toimittajien ei pitäisi nimetä alaluokkia niin, että niiden voisi luulla sisältävän linkkejä laittomaan aineistoon (esim. "Warez" tai "Bootlegs") tai laittoman toiminnan suosimista. Myöskään ODP:n kuvausten ei pidä vihjata, että listattu sivusto auttaa käyttäjiä tekemään laittomuuksia tai hankkimaan laitonta aineistoa (esim. piraattiohjelmia tai -musiikkia), koska sellaiset kuvaukset voisivat harhauttaa luulemaan, että toimittaja tai ODP suosii laitonta toimintaa.

Sivuston mahdollisen laittomuuden arviointi on usein vaikeaa ja täytyy hoitaa tapaus kerrallaan, varsinkin jos kyseessä on tekijänoikeus- tai tavaramerkkiloukkaus. Toimittajien ei odoteta olevan lakiasiantuntijoita tai Internet-poliiseja. Toimittajien on syytä ottaa yhteyttä ODP:n henkilökuntaan kaikissa lakiasioissa. ODP:n henkilökunnalla on oikeus poistaa tai muuttaa hakemistolistauksia vapaan harkintansa mukaan.

Hakutuloksia sisältävät listaukset

Hakemistolistausten pitäisi johtaa jollekin tietylle sivulle eikä koostua muiden WWW-hakemistojen, yleisten hakukoneiden tai ODP:n oman dmoz.org-palvelimen hakutuloksista. Joissakin harvoissa tapauksissa hakemistolistaus saattaa koostua tiettyyn alaan tai aiheeseen erikoistuneen hakukoneen hakutuloksista, mutta tämä ei ole suositeltavaa. Palvelimen dmoz.org hakutuloksia ei pidä koskaan listata hakemistossa.

Tuotelistaukset

Yksittäisen tuotteen myyntiin ja jakeluun tarkoitettujen sivustojen listaamista pitäisi välttää, jos kyseessä on kumppanuusmarkkinointisivusto tai vain jonkin jo listatun valmistajan tuotteiden jakelija. ODP:n tarkoituksena ei ole kopioida tuoteluetteloiden yksittäisiä listauksia. Tuotesivustot, jotka sisältävät huomattavasti tietoa, neuvoja ja käyttöohjeita, ovat kuitenkin yleensä hyväksyttäviä.

Sisäiset huomautukset

Otsikoiden ja kuvausten ei pitäisi sisältää huomautuksia tai toimittajille tai ehdottajille tarkoitettuja viestejä - olivatpa ne sitten virallisia tai henkilökohtaisia. Vaikka tällaiset viestit olisivat hyvää tarkoittavia, ne päätyvät myös ODP:n RDF-vedokseen, jota käyttävät monet eri yritykset. RDF-vedosta käyttävissä palveluissa viestit ovat irrallaan asiayhteydestään ja siten vain häiritsevät hakijaa.

HUOMIO - Älä ehdota sivustoja tähän luokkaan.