In Partnership with AOL Search

DMOZ

Eturistiriidat

Open Directory -projektin tavoitteena on olla ilmainen, ei-kaupallinen ja avoin resurssi Web-yhteisölle. Toimitustyön tärkeitä osia ovat sivustojen reilu ja tasavertainen valinta, arviointi, kuvaaminen ja järjestäminen. Luotamme vapaaehtoisten toimittajien hyväntekeväisyyteen ja odotamme, että kukaan Open Directoryn hyväksi työskentelevä ei pyydä tai ota vastaan korvauksia. Lisäksi odotamme, että sivustojen ehdottajat eivät tarjoa lahjuksia, jotta heidän sivustonsa julkaistaisiin hakemistossa. Mikäli toimittajan havaitaan hyväksyvän tai pyytävän lahjuksia sivustojen julkaisemiseksi tai näiden sivustojen epäreiluksi markkinoimiseksi, toimittaja poistetaan.

Kuka tahansa voi hakea toimittajaksi, myös sivustojen omistaja, ylläpitäjä tai markkinoija. Toimittajalla voi olla kaupallisia yhteyksiä tai muita kytköksiä toimittamaansa luokkaan. Hän voi julkaista myös omia sivustojaan tai muita sivustoja, joihin hänellä on yhteyksiä. Kuitenkin on ODP:n tavoitteiden ja ohjeiden vastaista, että toimittaja lisää ainoastaan omia sivustojaan, korostaa niitä cool-merkinnällä tai muuten, ei lisää kilpailijoiden sivustoja tai muuten vahingoittaa kilpailijoiden listauksia. Sopimattomia toimintoja ovat esimerkiksi otsikoiden tai kuvausten muokkaaminen niin, että toimenpide vääristelee sivustojen sisältöä tai hankaloittaa näiden listausten löytämistä hakemistosta.

Joissakin tapauksissa toimittajan päätyö ja vapaaehtoisena toimittajana toimiminen voivat sisältää päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi hakukoneoptimoinnin (Search Engine Optimization, SEO) ammattilaisen tai sisällön tarjoajan osallistuminen projektiin voi hyödyttää hakemistoa ja toimittajaa itseään. Tämänlainen molemminpuolinen hyötyminen on hyväksyttävää, mutta ODP:n ja sen toimittajayhteisön edun tulee olla etusijalla. Epäreilut tai harhaanjohtavat toimet omien tai asiakkaiden sivustojen markkinoimiseksi johtaa toimittajan oikeuksien poistamiseen.

Kytkösten ilmoittaminen

Kytköksillä tarkoitetaan mitä tahansa WWW-sivustoja, joihin sinulla on suora henkilökohtainen tai ammatillinen yhteys. Seuraavan tyyppiset kytkökset on ilmoitettava.

Kytkösten ilmoittamiseen käytetään Affiliation Database -työkalua. Olet itse vastuussa siitä, että ilmoittamasi kytköslista on täydellinen ja ajan tasalla.

Kytkösten tahallinen salaaminen epärehellisen toimitustyön mahdollistamiseksi johtaa toimittajaoikeuksien poistoon.