In Partnership with AOL Search

DMOZ

Redaktörskonton

Ett konto per person

Ett redaktörskonto i ODP får bara användas av den person som ansökte om det. Konton får inte användas gemensamt inom familjen eller delas med medarbetare eller vänner; uppmuntra dem att ansöka om egna konton istället. Konton som vi upptäcker delas av flera människor kan komma att stängas av.

Varje redaktör får bara ha ett ODP-konto. Ex-redaktörer som avsagt sig redaktörssysslan eller vars konton inaktiverats eftersom det gått för lång tid sedan de senast redigerade, ska fylla i och skicka in blanketten för återinsättning. Redaktörer som avstängts av metaredaktörerna kommer inte att under några omständigheter att återinsättas. Ex-redaktörer som anslutit sig till projektet igen med ett nytt redaktörskonto eller personer med fler än ett redaktörskonto, kommer att bli överförda till sitt ursprungliga konto, bli av med alla konton utom ett, eller bli avstängda, beroende på vad metaredaktörerna och ODP:s anställda personal anser vara lämpligast i det enskilda fallet.

Av tekniska skäl, och för att kunna bevara redaktörsloggar och spårbarheten intakt, går det inte att byta redaktörsnamn.

Inaktiva konton och återinsättning

Ditt redaktörskonto är aktivt så länge du gör minst en redigering var fjärde månad. Efter fyra månader utan redigeringar inaktiveras kontot, även om du har loggat in och/eller läst och skrivit i forumen under den tiden. Du kan be om att få bli återinsatt genom att fylla i blanketten för återinsättning. Du kan räkna med att bli återinsatt om dina loggar och dina inlägg i forumen visar att du har gjort ett godkänt jobb som redaktör. Om vi upptäcker att dina redigeringar regelmässigt brutit mot riktlinjerna eller om du blivit varnad för det sätt du redigerat eller kommunicerat med andra på, kan det hända att din ansökan avslås. I samtliga fall gäller att vi förbehåller oss rätten att godkänna eller avslå ansökningar om återinsättning efter vår egen bedömning. Redaktörer som avstängts av metaredaktörerna kommer inte att under några omständigheter att återinsättas. Om du har frågor om återinsättningar, kontaktar du antingen ODP:s anställda personal eller en metaredaktör.

Avgå som redaktör

Om du vill sluta som redaktör kan du antingen bara låta ditt konto bli inaktivt genom att sluta redigera, eller så kan du stänga av kontot själv. För att stänga av dig själv klickar du på länken "Avgå som redaktör för en kategori" på redaktörssidan. På sidan som visas markerar du kryssrutan "Redaktörsbehörighet", fyller i textrutan "Orsak för ändring" längst ned och klickar på knappen Skicka. Du behöver inte göra något med de kategorier som du är ansvarig för. Innan du stängs av kommer du att få bekräfta att det är vad du verkligen vill. När du väl har avgått kommer du inte att kunna logga in igen. Om du vid ett senare tillfälle vill börja redigera igen, kan du fylla i och skicka in blanketten för återinsättning.

Bli avstängd som redaktör

Utöver de skäl som anges på andra ställen i dessa riktlinjer, kan vi stänga av redaktörer eller dra in deras rättigheter att redigera (helt eller delvis) om vi anser det påkallat av någon anledning. Några (inte alla) sådana anledningar är:

Redaktörskonton kan bara stängas av av metaredaktörerna efter att de noggrant diskuterat och granskat fallet, samt nått bred enighet om det. ODP:s anställda personal granskar alla avstängningar som metaredaktörerna beslutar om.

Se även: