In Partnership with AOL Search

DMOZ

Arbeta med kategorier

Alfabetsribbor

Alfabetsribbor ("alfaribbor") använder vi som sista utväg för att klassificera länkar. Anledningen till att vi undviker att använda dem är att de är svåra för webbanvändarna att hitta i. Typfall när vi behöver använda oss av alfaribbor är när en kategori innehåller hundratals länkar av precis samma typ, som det inte går att dela in i underkategorier på något meningsfullt sätt, som till exempel musiker eller författare. Rådgör alltid med dina medredaktörer innan du skapar en alfaribba.

Du skapar en alfabetsribba genom att klicka på länken "Gör en alfaribba" på kategorins redigeringssida. Följ sedan anvisningarna så skapas ribban och länkarna sorteras automatiskt rätt.

Sorteringsordning

Underkategorier och @-länkar kan grupperas på kategorisidan i två eller tre grupper, avdelade med horisontella streck.

Använda sorteringsordning

Sorteringsordningen ska gruppera samman kategorier som liknar varandra på ett logiskt och intuitivt sätt. Sorteringsordningen kan användas som ett alternativ till att skapa ytterligare ett kategoriskikt. De populäraste eller mest välbesökta kategorierna ska sorteras högst upp på sidan. Funktionen används också för att skilja olika aspekter av en kategori åt. Sorteringsordning är vanligen inte användbart i kategorier med få underkategorier. Kom ihåg att funktionen är avsedd att hjälpa katalogens användare att hitta i katalogen; den är inte till för att hjälpa redaktörerna att klassificera länkar.

Ange sorteringsordningen

Om det finns fler redaktörer i kategorin ska du diskutera eventuella ändringar med dem innan du gör något.

Du skapar en sorteringsordning för en kategori genom att klicka på länken "Bestäm sorteringen av underkategorierna" på kategorins redigeringssida. Ställ in sorteringsordningen för kategorierna med hjälp av radioknapparna bredvid kategorinamnen.

@-länkar

@-länkar, även kallade symmetrilänkar, är genvägar till kategorier som lika gärna hade kunnat vara underkategorier till den aktuella kategorin. Symmetrilänkar har ett @-tecken efter kategorinamnet. En och samma kategori kan innehålla många @-länkar. @-länkar sorteras samman med vanliga underkategorier på kategorisidan. En ny underkategori vars innehåll är så snarlikt en redan befintlig kategori att den riskerar att lista samma länkar som den andra kategorin, bör innehålla en @-länk till den andra kategorin. Att ha fler än en kategori med samma innehåll innebär mer arbete för redaktörerna och en sämre katalog för användarna.

World/Svenska/Kultur/Scenkonst/Opera@ - Den här @-länken leder användaren till World: Svenska: Kultur: Musik: Stilar: Opera. Med andra ord är kategorin Opera@ i exemplet @-länkad till Kultur/Musik/Stilar/Opera och Kultur/Musik/Stilar/Opera är @-länkad från World: Svenska: Kultur: Scenkonst.

Skapa @-länkar

Du lägger till en @-länk i en kategori genom att klicka på "[Lägg till @länk]" efter listan med underkategorier. Skilj kategorinivåerna i sökvägen åt med snedstreck och ersätt mellanslag med understreck ("_"). På redigeringssidan visas @-länkar till kategorier som du inte har redigeringsrättighet i som svart text.

Tips: Det går att kopiera en sökväg som "Topp :World :Svenska :Kultur :Musik :Stilar :Opera" och sedan klistra in den i den tomma textrutan "Kategori att länka till" på formuläret. Programvaran som driver katalogen omvandlar automatiskt kolon med mellanslag till snedstreck och ensamma mellanslag till understreck. Detta sätt går snabbare och minskar risken för fel. Det enda du måste göra själv är att ta bort "Topp :" från länken, för det ordet känner inte programvaran igen.

Radera @-länkar

Texten "[radera länk]" bredvid varje @-länk på kategorisidan använder du för att ta bort en oönskad @-länk. Om du klickar på "[radera länk]" av misstag, eller ångrar dig halvvägs, ska du klicka på Bakåt-knappen i webbläsaren. På grund av en bugg kan nämligen länken raderas även om du senare klickar på "Avbryt". Klickar du på Bakåt-knappen i webbläsaren så kommer länken garanterat att vara kvar.

Besläktade kategorier

Besläktade kategorilänkar listas under rubriken "Se också" och leder till kategorier om liknande ämnen i ODP. Det bör bara finnas några få besläktade kategorier i varje underkategori. Ofta länkar man två kategorier till varandra genom att skapa en @-länk i den ena riktningen och en besläktad länk i den andra riktningen.

Skapa besläktade kategorier

Du skapar en länk till en besläktad kategori genom att klicka på "[Lägg till / ta bort besläktad ODP-kategori]" på kategorins redigeringssida och skriva in namnet på kategorin du vill länka till.

When to Use an @link vs. a Related Link

Obs! Om du saknar redigeringsrättighet i en kategori, kan du be en editall- eller metaredaktör att skapa @-länkar och besläktade länkar i kategorier där du tycker att de behövs. Varje topp- och World-kategori har en forumtråd för sådana här önskemål. Den svenska heter Byt namn/Flytta/Radera/Sortera/@Länka. Skapa inte @- eller besläktade länkar som leder till dina redaktörsbokmärken. Bokmärkena är avsedda för personliga ändamål och inte för allmänheten.

Kategoribeskrivningar och -riktlinjer

På varje kategoris redigeringssida finns en länk "3. Ändra kategoribeskrivning" med vilken du kan lägga till en beskrivning av kategorin och information till dem som skickar in webbplatser, samt redigera kategorins speciella riktlinjer.

Textrutan Kategoribeskrivning är avsedd för att redaktörer och webbsurfare ska få veta mer om ämnet och kategorins syfte och avgränsningar. Kategoribeskrivningen är den som syns om du klickar på länken "Beskrivning" uppe till höger på kategorins offentliga sida.

En bra kategoribeskrivning...

Textrutan Riktlinjer för inskickande av länkar är avsedd för dem som skickar in webbplatser till kategorin. Den här texten visas för dem som klickar på länken "föreslå webbplats" på kategorins offentliga sida. Bra riktlinjer för inskickade länkar uppfyller alla kraven på en bra kategoribeskrivning samt

Textrutan Riktlinjer för kategori är bara avsedd för redaktörer. Finns det fler redaktörer för kategorin måste ni vara överens om en text innan den får läggas till i den här textrutan.

ODP:s riktlinjer gäller över hela katalogen. I vissa av ODP:s toppkategorier har redaktörerna skapat egna riktlinjer som kompletterar de här allmänna riktlinjerna. Kategorispecifika riktlinjer ger anvisningar för hur man ska hantera omständigheter kring klassificering och strukturering som är unika för kategorin i fråga. Lägg märke till att kategorispecifika riktlinjer inte är avsedda att motsäga något i dessa riktlinjer, och att det som står i de kategorispecifika riktlinjerna inte har företräde framför de allmänna riktlinjerna. Du hittar ett länkarkiv till kategorispecifika riktlinjer och FAQ:er i Test: World_Test: World: Svenska: Verktyg_för_redaktörer: Riktlinjer_och_kategoridokument.

Kategori-FAQ:er

En kategori-FAQ är ett sätt för dig att ge information till användare och redaktörer i form av frågor och svar. En kategoris FAQ ska innehålla information om kategorin och erbjuda svar på frågor om innehåll och avgränsning. Riktlinjerna för hur man skriver en bra kategoribeskrivning gäller även hur man skapar en bra FAQ.

ODP:s administratörer och anställda personal kan komma att ändra FAQ:er och kategoribeskrivningar efter eget skön, i synnerhet dem som strider mot gällande riktlinjer för redigering och inskickande av länkar.